Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Δεύτερο Μέρος : Είναι, παρείναι, απείναι κλπ.


Τό Πρώτο Μέρος εδώ http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/10/blog-post_20.html

Λέει ο φιλόσοφος στά ασυνάρτητα "θεολόγια", που ακούσαμε : ο Θεός είναι ελεύθερος από τήν θεότητά του. Δηλαδή, η θεότητα είναι αναγκαιότητα τού θεού (σημ. καί η βλακότητα είναι η αναγκαιότητα τής ηλιθιότητας συμπληρώνω), οπότε η ελευθερία μας δίνει τήν απάντηση στόν τρόπο τής ύπαρξης είτε τού θεού είτε τού ανθρώπου. Βάζουμε καί τήν αγάπη μέσα.

Νύν υπέρ πάντων η ελευθερία καί ο ελευθεροτεκτονισμός (Μασονία), που απεχθάνεται τήν αλήθεια και τήν πίστη, όπως τήν ορίζει ο απ. Παύλος. Η Μασονία υποκαθιστά τήν πίστη μέ τήν (επιστημονική) απόδειξη. Άρα, ελευθερία σημαίνει θεός καί αληθεία σημαίνει "τί εστί αλήθεια ;".

Τήν εποχή τού Ποντίου Πιλάτου δέν είχαμε τόν Δαρβίνο, παρένθεση : αιτιώδης αρχή η αμοιβάδα, δέν είχαμε τό μπίγκ μπάνγκ, δέν είχαμε τόν Φρόιντ - αιτιώδης αρχή η αρχή τής ηδονής που τώρα τήν κάναμε αρχή τής σχέσης - αλλά δεν είχαμε καί τό CERN ! Που θα βρεί τό σωμάτιο Higgs - μερικοί τό ονόμασαν σωμάτιο τού θεού - καί θά μάς φτιάξει ένα νέο Σύμπαν κατόπιν μίας μεγαλύτερης μεγάλης έκρηξης. Η αιτιώδης αρχή τής ελευθερίας, η οποία αίρει κάθε αναγκαιότητα, μάς τό υπόσχεται. Πάμε να φύγουμε. Λυπάμαι μόνο τά θύματα που τόν άκουσαν, καθώς καί εκείνους που θά τόν διαβάσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: