Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Καθορισμός ψυχικών καί σωματικών χαρακτήρων φύλου υπό τού εγκεφάλου
Ο κ. Μπαλογιάννης αναφέρεται στίς μακροσκοπικές καί (υπέρ)μικροσκοπικές διαφορές εγκεφάλων τού άρρενος καί τού θήλεος. Αν, βάσει αυτών τών διαφορών, υπάρχουν σχετικές μελέτες ανατομικών εξετάσεων εγκεφάλων διεμφυλικών ατόμων, όπως αποκαλούνται σήμερα, θά έπρεπε νά μας το πει, έτσι, ώστε η αλλαγή δήλωσης φύλου στά 15 νά είναι επιστημονικά αδιαμφισβήτητη. Όπως είπε, έχει μελετήσει 2.800 εγκεφάλους, αλλά δέν γνωρίζουμε άν μεταξύ τών εγκεφάλων αυτών ήταν (καί πόσοι;) προερχόμενοι από διεμφυλικά άτομα.

Όταν γιά μία καί μοναδική φορά (1998 ή 99, δέν θυμάμαι) κλήθηκα στήν επιτροπή Βιοηθικής (επί Χριστοδούλου) μέ πρόεδρο της επιτροπής τόν νυν Μεσογαίας Νικόλαο, έθεσα τήν ερώτηση στόν κ. καθηγητή Μπαλογιάννη, νά μάς πεί, άν ο φερόμενος εγκεφαλικά νεκρός είναι έμψυχος ή άψυχος, τήν στιγμή που τού αφαιρούνται τά όργανα. Η απάντηση ήταν : Είναι έμψυχος αλλά ανέκφραστος.

Φαίνεται, η ερώτηση, όπως και η απάντηση του κ. Μπαλογιάννη, προκάλεσε δυσφορία, γιά νά μήν γράφω δυσανεξία, στόν πρόεδρο της επιτροπής Βιοηθικής π. Νικόλαο (νύν μητροπολίτη Μεσογαίας) διότι ευθύς έσπευσε νά αποπροσανατολίσει τήν συζήτηση ειπών : "Ε, καλά, ας αφήσουμε τώρα το θέμα αυτό".
Καί πήγαμε παρακάτω. Εκείνοι δηλαδή, εγώ έμεινα στήν ίδια τάξη, αυτή τού ιντερνέτ, γιά νά απορώ καί νά θαυμάζω, μεταξύ άλλων, τούς μύστακες τού καθηγητή κ. Μπαλογιάννη.

- Η τεχνοκρατική ανάλυση του κ. Μπαλογιάννη, σχετικά μέ τόν καθορισμό τής προσωπικότητάς καί τόν ρόλο του εγκεφάλου στόν προσδιορισμό ή αυτοπροσδιρισμό τού φύλου, ενέχει πλείστα όσα κενά και αντικρουόμενες - αμφιλεγόμενες, επιστημονικές απόψεις, τίς οποίες ο χώρος δέν μού επιτρέπει νά εκθέσω. Πάντως, εμφανής είναι η προσπάθεια νά αμβλύνει τίς επιπτώσεις τού παθολογικού ερωτικού προσανατολισμού - διάβαζε, (αυτο)αναγνώριση φύλου - ενοχοποιώντας τήν οργανογένεση κατά την πρώιμη εμβρυϊκή ζωή. Δέν αποκλείεται τά επόμενα χρόνια, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του, η επιστήμη να είναι σε θέση νά μας πληροφορεί άν τό κύημα θά είναι άρρεν θήλεος τύπου ή θήλυ άρρενος τύπου.

Σημείωση καί τέλος.
Άν δέν τα έλεγε αυτά, δέν θά τόν ήξερε ούτε ο ψιλικατζής τής γειτονιάς. Θυρωροί έπαψαν νά υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: