Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

«4 καί από μέν τής αληθείας τήν ακοήν αποστρέψουσιν, επί δέ τούς μύθους εκτραπήσονται» (2Τμ. δ')

Δεν υπάρχουν σχόλια: