Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

2. Σέ τί απέβλεπε η Καινοτομία τού ημερολογίου ;
 - Kyprianos Christodoulides : Παρακολουθώ μέ ενδιαφέρον τα σχόλια (*), διαφεύγει, όμως, τής προσοχής τών σχολιαστών, ο τίτλος τής ανάρτησης : "δέν υπάρχει γιά τόν Θεό παλιό και νέο ημερολόγιο", τού π. Σάββα Αχιλλέως.

Αφού, λοιπόν, ο Θεός αδιαφορεί, γιατί εμείς νά ενδιαφερόμαστε; Τό μόνο πού τόν ενδιαφέρει, είναι να πιστεύουμε ή νά δεχόμαστε, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν ... στή Ρώμη. Δηλαδή, οδηγούν στόν ένα θεό γιά όλους.

Οπότε, αγαπητοί σχολιαστές, αφήστε τά πληκτρολόγια καί συμμορφωθείτε μέ τήν υπόδειξη τού πνευματικού Γέροντα Σάββα - άς έχουμε τήν ευχή του - άν θέλετε νά οδηγηθείτε, τελικά, στήν θέωση. Τί τά θέλετε τά εορτολόγια, τά εκκλησιολόγια, τά ημερολόγια ή ακόμη κι αυτά τά "θεολόγια" ; Κάνετε αυτό που συνιστά καί, η πνευματική Συμπαντική Οντότητα, θά σάς ανταμείψει. Είναι βεβαιότερο τού βέβαιου. Αδιάφορος ο θεός, αδιάφοροι κι εμείς, αφού λέμε "γεννηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ, καί επί τής γής" καί τά εξής.

Τελικά, νομίζω, έχουν δίκιο οι οικουμενιστές. Ωστόσο, μέ προβληματίζει τό εμφανισιακό σχήμα τους, όπως καί οι ναοί τους. Τί τά θέλουν όλα αυτά ; Τόν ενδιαφέρουν τόν θεό (συμπαντική Οντότητα) ή όχι ;

- Robin Edison
Σας παρακαλώ κύριε Κυπριανέ, θα ασχολούμεθα τώρα και με τα "μη ενδιαφέροντα" του θεού; Πάντως με αυτές τις ασυνάρτητες γενικεύσεις που κάνουν πολλοί πνευματικοί, μας βλέπω στο "Δρομοκαΐτειο" να ψάχνουμε τους "Νεφελίμ" που ζουν ανάμεσα μας !

- Kyprianos Christodoulides
Μόλις βγήκα από Δρομοκαΐτειο. Ώ, όχι ! Μήν πάει ο νούς σου σέ κακό. Επίσκεψη συγγενούς έκανα. Παρενθετικά τό κατώτερο

Η σημερινή είδηση μάς πληροφορεί ότι αρχίζει ο διάλογος (θεολογικός) μεταξύ Αγγλικανών καί Ορθοδόξων. Ερώτηση : Οι Ορθόδοξοι θά θέσουν τό ζήτημα τού αγγλικανικού Δόγματος, σύμφωνα μέ τό οποίο αρχή τής, κατ' αυτών, εκκλησίας είναι ο κάθε εστεμμένος ; Βεβαίως, δέν είναι μόνο αυτό είναι καί ... . Άς τα πάρει τό ποτάμι ή Ποτάμι.

- Robin Edison
Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς κ.Κυπριανέ, είναι να έχουν "πράξεις αρετής". Όλα τ' άλλα καλά το είπατε "Άς τα πάρει τό Ποτάμι."

- Kyprianos Christodoulides
Αυτό, "γιά τόν Θεό υπάρχουν μόνο οι πράξεις αρετής", τού γ. Σάββα - νά έχουμε τήν ευχή του - είναι καί τό τελευταίο, που είχα σκοπό νά γράψω, κύριε Ρόμπιν, εξερχόμενος τού Δρομοκαϊτείου.

Πράξις εστί θεωρίας επίβασις, γράφει ένας άγιος τής καθ' ημάς Εκκλησίας. Άν η θεωρία μας είναι σκάρτη, σκάρτες καί οι αρετές μας. Οι ενδιαφερόμενοι άς αναζητήσουν τόν "Περί Παρθενευόντων" λόγο, τού αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο γ. Σάββας - νάχουμε τήν ευχή του - μάλλον δέν θά τόν είχε υπόψη.

(*) https://www.facebook.com/chiefziogas/posts/10213635429430731

Δεν υπάρχουν σχόλια: