Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά ραββίνου Μορντεχάι ΦριζήΑγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Λόγος Κατά Ιουδαίων Πρώτος
Πρός τόν θεομάχο καί Χριστοκτόνο ραββίνο Μορντεχάϊ Φριζή :

«Εἰ γὰρ οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας κόρον οὐ λαμβάνουσι βλασφημοῦντες τὸν εὐεργέτην, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς ἀκορέστως ἔχειν δεῖ πρὸς εὐφημίαν τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ.»

Όταν ο Πόντιος Πιλάτος αρνήθηκε νά εκδώσει τήν θανατική απόφαση κατά τού Ιησού, τό φαρισαϊκό ιερατείο αντέδρασε καί απείλησε ότι θά πληροφορήσει τόν Καίσαρα ότι ο Πιλάτος δέν είναι φίλος του. Στή συνέχεια, όταν τούς ρώτησε «νά σταυρώσω τόν βασιλέα σας ;», η απάντηση ήταν «εμείς δέν έχουμε βασιλέα παρά μόνο τόν Καίσαρα».

Παραδέχθηκαν, μέ άλλα λόγια, ότι βασιλέα είχαν τόν Καίσαρα, γνωστού όντως ότι οι Ρωμαίοι απέδιδαν τιμές θεού στόν Καίσαρα. Ομολόγησαν ποιόν βασιλέα είχαν, υπολογίζοντας, ίσως, ότι αυτός θά ήταν ο αναμενόμενος πρίν τόν Μεσσία, μεσσίας μέ μικρό "μι". Σημειώνω, οι δοξασίες περί Μεσσία ποικίλουν μέσα στίς ιουδαϊκές - εβραϊκές τάξεις, όπως αναλυτικά, σέ άλλο βίντεο, έχει διδάξει τούς αδαείς οπτικοακουστικούς θεατές του ο διδάσκαλος Φριζή. Χωρίς αιδώ καί συστολή αυτοπροσδιορίζεται «ορθόδοξος» Εβραίος. Ας μάς απαντήσει ποιός κλέβει ποιόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: