Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Κατά Ιουδαίων, Λόγος πρώτος, Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: