Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Ο μεταρρυθμιστήςΑνέβηκε στις 14 Δεκ 2011
Το Σάββατο 24 Απριλίου του 2010 στις εκδόσεις Αρμός έλαβε χώρα ανοιχτή συζήτηση -- ημερίδα με θέμα: Ζητήματα ανανέωσης και μεταρρύθμισης στην Ορθοδοξία Υπάρχει χώρος στην Ορθόδοξη Εκκλησία για ανανέωση και μεταρρύθμιση ή μήπως είναι τελικά η Ορθοδοξία ασύμβατη με το πνεύμα της αλλαγής και της μεταρρύθμισης;

Έχουν λάβει μέχρι στιγμής χώρα στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης επανερμηνείες, επαναδιατυπώσεις, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις; Ποια τα θεολογικά θεμέλια της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και ποιοι οι ιστορικοί λόγοι που ενδέχεται να την εμποδίζουν; Ποια η σχέση μεταρρύθμισης, πρωτολογίας, εσχατολογίας; Ποια η σχέση Παράδοσης, ανανέωσης και μεταρρύθμισης; Πώς συμπλέκεται το αίτημα της μεταρρύθμισης με την επιστροφή στις πηγές και το ζήτημα της ερμηνευτικής; Ποια είναι τα σημεία και τα γεγονότα που μαρτυρούν για τη συνάντηση της Ορθοδοξίας με το σύγχρονο κόσμο και σε ποιο βαθμό συντηρείται ακόμη η ιστορική εκκρεμότητα μεταξύ Ορθοδοξίας και νεωτερικότητας; Ποιες προκλήσεις θέτει ο 21ος αιώνας στην ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και παράδοση; (Από την ανάρτηση του βίντεο στο YouTube)

Π. Ιωάννης Ζηζιούλας στο 9:05 έως 10:20 «Ποιο είναι το ουσιώδες ... είναι το ιστορικό κριτήριο, διότι το συναντούμε στους πατέρες, ή είναι στην αγία Γραφή ; Αλλά τότε πώς οι πατέρες έχουν την ευχέρεια να αλλάζουν πράγματα που δεν συναντιούνται στην αγία Γραφή ; Να εισάγουν το ομοούσιον το οποίο δεν είναι Βιβλικός όρος ; Πώς αυτοί έχουν την ευχέρεια κι εμείς δεν έχουμε την ευχέρεια κατ΄ αυτούς τους ζηλωτές ; Τότε δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Όχι διότι δεν επιτρέπεται, αλλά διότι - εκεί συμμερίζομαι κι εγώ τη δική τους αγωνία - δεν την έχουν αυτοί βέβαια, την έχω εγώ - μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του Ευαγγελίου».

Σχόλιο κχ
Ποιος στρεβλώνει το Ευαγγέλιο ; Οι ζηλωτές ή εσύ π. Ζηζιούλα ; Λέγεις ότι «οι πατέρες έχουν την ευχέρεια να αλλάζουν πράγματα που δεν συναντιούνται στην αγία Γραφή, να εισάγουν το ομοούσιον το οποίο δεν είναι Βιβλικός όρος;». Έψαξες και βρήκες ότι το ομοούσιο δεν είναι Βιβλικός όρος; Πράγματι, δεν είναι. Τί είναι όμως αυτό το «9 ... ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί·»; Δειγματοληπτικό αυτό, δώστε μας την απάντηση, λαμβάνοντας υπόψη «6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.» (2Κρ. γ΄).

Το γράμμα θα ψάχνουμε στην αγία Γραφή ή το πνεύμα ; «Πολλά γαρ των θείων Γραφών εάν κατά το γράμμα νοήσωμεν, εις αθέσμους βλασφημίας περιπεσούμεθα» (Μέγας Αθανάσιος). Καλώς γνωρίζεις π. Ζηζιούλα ότι έχεις την ευχέρεια. Η μεταπατερική σχολή θεολόγων είναι δικό σου δημιούργημα. Το πνεύμα σας όμως είναι πνεύμα πλάνης. Ανακατευτήκατε με καταδικασμένους και αφορισμένους αιρετικούς, συμφύρεσθε με αλλόθρησκους μονοθεϊστές και παγανιστές, μεταθέσατε την ιεροσύνη σας προσκολλώμενοι με όλους αυτούς. Η δική σας ευχέρεια είναι δυσχέρεια για σας και για όσους δέχονται να μνημονεύεται το όνομά σας ή του Προκαθημένου σας κατά την Θεία Λατρεία. Μας κουράσατε, φθάνει πιά. Φτιάξτε τη δική σας εκκλησία και αφήστε μας ήσυχους. Την ευχέρεια αυτή, ως μεταρρυθμιστής, την έχετε ιστορικά, όχι αγιογραφικά, και κανένας δεν θα σας την στερήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: