Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν

Από την ιστοσελίδα  http://synaksiorthodoxon.blogspot.gr/2017/04/blog-post_33.html

Ενώ ουσιαστικά κατήργησαν τους ιερούς Κανόνες και ενώ ουσιαστικά έχουν μετατρέψει την Ορθοδοξία σε «ορθοδοξία τους ενός», δηλαδή του Βαρθολομαίου, λεγομένου και οικουμενικού, δεν έχουν την τόλμη να πουν : «Δεν μας ενδιαφέρει, αν επίσκοποι ή κληρικοί μας μνημονεύουν ή όχι. Επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία - συνεπώς και όλη η συναφής Θεολογία - είμαστε εμείς, ως "μητέρα εκκλησία", κι εσείς οι υπόλοιποι κάνετε ό,τι θέλετε. Για εμάς είσαστε σχισματικοί και αιρετικοί».

Έχετε την εντύπωση, γράφω τώρα εγώ, ότι οι εκκλησιές δεν θα γέμιζαν από (αδαείς) πιστούς, ανεξάρτητα αν άκουγαν να μνημονεύετε ή όχι το οποιοδήποτε όνομα επισκόπου ; Ποιος καταλαβαίνει τη σημασία της μνημόνευσης του επιχώριου επισκόπου ; Τί κι αν ακούει - μετά από «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν ...» και το « Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν. ... » κλπ. - το «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας». Ποιος ενδιαφέρεται για αιρέσεις και αιρετικούς ;

Κανένας, απαντώ, και δεν κάθομαι να εξηγήσω τους λόγους . Τί γίνεται στα σχολειά και στα πανεπιστήμια, εδώ και χρόνια, δίνει την απάντηση. Άθεοι και ανώμαλοι μας κυβερνούν. Τους δεχθήκαμε, κεφαλές δεν κόψαμε, ψήφο τους δίνουμε, κι αυτοί μας λένε φανατικούς !

Να γράψω περισσότερα δεν χρειάζεται. Όταν κάτι σαπίζει και δεν κόβεται, δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν : Ότι δεν υπάρχουν εργαλεία ή ότι περιμένουμε την αυτοΐαση της σαπίλας. Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν·

Δεν υπάρχουν σχόλια: