Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Μετετέθη ή όχι η Ιεροσύνη μετά την καινοτομία του 1923 ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: