Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Περί «Χριστιανικής λειψανολατρείας»

Από το χρονολόγιο του γράφοντος στο φέησμπουκ. Τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία με το εικονίδιο και τον αριθμό 7

Δεν υπάρχουν σχόλια: