Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Για όποιον ενδιαφέρεται (to whom it may concern) σχόλια σχετικά με το ιερό Μυστήριο της Βαπτίσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: