Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Προβληματισμός ανοήτων, η κότα και το αυγό


- Kyprianos Christodoulides : Εσείς, όχι όλοι, που προβληματίζεστε από την κότα και το αυγό, κάνοντας κριτική στους εξελικτικούς* πλην όμως είσαστε και εσείς εξελικτικοί - άλλου είδους - δεν μπαίνω στις λεπτομέρεις -* και κουβεντιάζετε πάνω σ΄ αυτά της Γενέσεως, για πείτε μου, αυτό το διαβάσατε ;

« 21 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. 22 καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα πέμπτη. » . Δεν γράφει εδώ κατά γένος ; Και δεν συμπληρώνει παρακάτω ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν ... λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ;
Ακόμη δε πιο κάτω τί έχουμε ; «24 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 25 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.» .

Μήπως ξέρετε κανένα γένος ζώων απλοειδές ( μονόφυλο ) επί της γης ; Αν υπήρχε, πώς θα αυξανόταν και πώς θα πληθυνόταν ; Διπλοειδή γένη (αρσενικό και θηλυκό) ήταν αυτά τα γένη που δημιούργησε . Άρα, ο βλάξ Phd., Genetics Mr. Jeff Tomkins, που ψάχνει απο πού προέκυψαν οι πρωτεΐνες, για το αυγό και την κότα, είναι στην πραγματικότητα ένας βλάκας με πτυχίο και πτυχία . Τα γένη των ζώων ήταν διπλοειδή και όχι απλοειδή, δηλαδή ενός φύλου ή άφυλα . Βεβαίως με γεννητικό αναπαραγωγικό σύστημα. Συνεπώς, πρώτα έγινε η κότα (και ο πετεινός) και ύστερα το αυγό . Άντε γιατί πολλοί μας έχουν ζαλίσει και πολύ μάλιστα .

- Kyprianos Christodoulides : Τα άκουγα αυτά να τα λέει - στα φοιτητικά μου χρόνια - ο καθηγητής της Βιολογίας κος Πανταζής . Αλλά όταν μιλεί η έδρα, είναι κάτι σαν την cathedra την Ρωμαιοκαθολική, που ως γνωστόν είναι «αγία» . Τέτοιες είναι και οι πανεπιστημιακές έδρες, όπως και οι επ΄ αυτών ανερχόμενοι καθηγητές . Άντε, γιατί πάρα πολύ μας έχουν ζαλίσει . Αυτά .

Τα ανωτέρω από την ιστοσελίδα φέησμπουκ, όπου και η φωτογραφία  https://www.facebook.com/ludmilla.simone/posts/1090961447715810

Δεν υπάρχουν σχόλια: