Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Πώς οι οικουμενιστές διεμβολίζουν την Πίστη μας και μας αποξενώνουν από τα Ορθόδοξα Δόγματα


Με τίτλο "Η επανεμφάνιση της Κιβωτού του Νώε σtο Κεντάκι των ΗΠΑ" η δημοσιογράφος κυρία Σουλτάνα Χειλαδάκη μας πληροφορεί πώς συνετελέσθη αυτό το έργο . Τις λεπτομέρειες θα τις διαβάσετε στον δεσμό :  http://orthodoxathemata.blogspot.gr/2017/01/blog-post_76.html
Εμείς γράφουμε :

«18 ῏Ησαν δὲ οἱ υἱοὶ Νῶε, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ, Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ· Χάμ δὲ ἦν πατὴρ Χαναάν. ( ... ) 24 ἐξένηψε δὲ Νῶε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος, 25 καὶ εἶπεν· ἐπικατάρατος Χαναάν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 26 καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Σήμ, καὶ ἔσται Χαναὰν παῖς οἰκέτης αὐτοῦ. 27 πλατύναι ὁ Θεὸς τῷ ᾿Ιάφεθ, καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σὴμ καὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτοῦ. » -:- Κυπριανός Χ : Θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθεί ο κ. Χαμ * όνομα που παραπέμπει άμεσα στον υιό Χαμ του Νώε* με την ευλογία που έδωσε ο Νώε στους υιούς του Σημ και Ιάφεθ, παρά να στήσει αυτό το "Μνημείο Σωτηρίας της Holy Bible" . Αν αυτό είναι αναγκαίο για τους Αμερικανούς δικό του θέμα και δικό τους πρόβλημα, δεν μας αφορά. Η δική μας Κιβωτός Σωτηρίας είναι η Εκκλησία, όχι όμως κάποια από τις αναρίθμητες, που υπάρχουν εκεί κάτω στις ΗΠΑ και συνωστίζονται εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Βεβαίως ούτε και η εκκλησία του δομήτορος αυτών Ρωμαιοκαθολικισμού. Πέραν τούτου υπάρχει και κάτι ακόμη* είναι το δικό μας άμεσα αισθητό* αν και νοητό* μνημείο σωτηρίας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο εν σαρκί φανερωθείς Θεός, ο επί ξύλου κρεμάμενος αναστηθείς και αναληφθείς, ο πάλιν και πολλάκις " ἐρχόμενος μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.". Στον Όρθρο κάθε Κυριακής αναστάσιμο Ευαγγέλιο ακούμε συμμετέχοντας στη Θεία Λατρεία. Αυτό είναι που μας επαναφέρει την μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας, ουδεμία δε χρείαν έχουμε από άλλου είδους live "μνημείο σωτηρίας" τη βοηθεία εκατομμυρίων δολλαρίων.

Τα σχόλια από ιστοσελίδα του φεησμπούκ

- Fdimitrios Athanassiou ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;Η κατασκευή της Κιβωτού, του έργου αυτού που κόστισε πάρα πολύ, έγινε μέσω δωρεών πιστών -μελετητών της Βίβλου καθώς και από φορολογικά έσοδα πολιτών. Ο κύριος Χαμ, στους υπαλλήλους που δουλεύουν μαζί του για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας ζητούσε να συμπληρώσουν μια «δήλωση πίστεως» η οποία εξαιρούσε τη συνεργασία με ομοφυλόφιλους ή ανθρώπους που δεν δέχονταν το χριστιανικό του δόγμα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί «μοντέρνοι» χριστιανοί να έχουν αποσύρει τα χρηματικά ποσά που διέθεσαν καθώς δεν συμφωνούσαν με τις απόψεις του. Παρόλες όμως τις δυσκολίες μετά από έξι χρόνια από μάχες οικονομικές, νομικές αλλά και θρησκευτικές από εξελικτούς επιστήμονες και ομάδες αθέων, κατάφεραν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Κιβωτού.

- Kyprianos Christodoulides «... ζητούσε (σ.σ. ο εμπνευστής του έργου) να συμπληρώσουν μια «δήλωση πίστεως» η οποία εξαιρούσε τη συνεργασία με ομοφυλόφιλους ή ανθρώπους που δεν δέχονταν το χριστιανικό του δόγμα.» -:- Κυπριανός Χ : Εντάξει, αλλά θέλουμε να μάθουμε ποιο δόγμα πίστεως της χριστιανοσύνης ήθελε να δέχονται ( ; ) ή να πιστεύουν ( ; ) όσοι θα πρόσφεραν χρήματα ή εργασία στο έργο κατασκευής της Κιβωτού . Δεν τον ενδιέφερε αυτό ; Ε, τότε γιατί να ενδιαφέρει εμάς η νέα Κιβωτός ;* εκτός αν όλα τα δόγματα του χριστιανισμού είναι δρόμοι προς τον θεό. Αν είναι έτσι να τα καταργήσουμε, αρκεί μόνο το "ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται" . Απλά πράγματα, γιατί να κάνουμε δύσκολη τη ζωή μας ; Μια βουτιά στο νερό και όλα τέλειωσαν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: