Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τά «ναζίδια» καί ο ραββίνος Μορντεχάι ΦριζήΣτό 5 : 56 ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή ακούγεται νά λέει :«εσείς (σ.σ. τού Ρουβίκωνα) τό παίζετε φίλοι τών Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών αφομοιωμένων (σ.σ. μέ ποιούς ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (σ.σ. πώς ξεχωρίζουν ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (τί επρόδωσαν ;) καί θυμάτων (σ.σ. ποιοί τούς θυματοποίησαν;) Εβραίων, στούς οποίους πουλάτε προστασία σάν "νταβατζήδες" (σ.σ. πού αποσκοπεί τό "νταβατζιλίκι" ;) κλπ.».

Σχόλιο
Ενδοεβραϊκή φαγωμάρα. Οι διεθνιστές προοδευτικοί Σιωνιστές τρώγονται μέ τούς διεθνιστές συντηρητικούς Σιωνιστές, ή, μέ άλλες λέξεις, οι εξ εθνών Εβραίοι εναντίον τών παραδοσιακών καί γνησίων. Άς κάνει, λοιπόν, τόν κόπο νά μάς εξηγήσει σέ τί διαφέρει ο παραδοσιακός Σιωνισμός από τον εσυγχρονιστικό ή προοδευτικό Σιωνισμό, ο γνήσιος Ιουδαϊσμός από τόν εξ εθνών Ιουδαϊσμό ή Εβραϊσμό.
Φυσικά, υπάρχει καί η άλλη όψη τού Σιωνισμού καί τών Σιωνιστών. Ο μέν ένας είναι ο αριστοκρατικός Σιωνισμός τών εκλεκτών (ελίτ), ο δέ άλλος είναι ο λαϊκός Σιωνισμός. Ο πρώτος ταυτίζεται μέ τό αδίστακτο Κεφάλαιο, ο δεύτερος μέ τό επίσης αδίστακτο κεφάλαιο, που ως πρόθεμα έχει τή λέξη "Λαϊκός". Αμφότερα, ιδεολογήματα τής υποκρισίας, τής απάτης, τής ψευτιάς, τής κλοπής καί τής εγκληματικής ιδιοτέλειας. Δύο όψεις ενός καί τού αυτού κάλπικου νομίσματος

«Free World» σημαίνει νά τελείς γενικότερα υπό εβραϊκή κατοχή, ειδικότερα δέ, υπό σιωνιστικό - αγγλοαμερικανικό έλεγχο. Αυτή είναι η δημοκρατία καί η ελευθερία τους.
Όποιος τολμά, άς μή κάθεται φρόνιμα. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες τού Τίτο, θά κατασκάψουν τή χώρα του. Καθόλου απίθανο νά τό δούμε νά γίνεται πάλι, εκεί όπου γιά πρώτη φορά έγινε : το 77 μΧ.

Ο Χίτλερ με τήν Αρεία φυλή, ήταν η νέα έκδοση τού Μωσαϊκού νόμου καί τού νέου περιούσιου λαού. Από τήν άλλη, όμως, ήταν ο Μάρξ μέ τούς μπολσεβίκους. Ένας νέος μεσσίας αλά Χίτλερ καί μιά νέα εκδοχή τού Μωσαϊκού νόμου, κατά πλαστογραφία καί μίμηση τού έσχατου τών προφητών, τού Ιησού από Ναζαρέτ, κατά τούς παραδοσιακούς, συντηρητικούς καί γνήσιους συνεχιστές τού αρχέγονου ιουδαϊσμού. Εδώ, βάζουμε μέσα καί κάποιους ψευτοχριστιανούς.
Εκόντες άκοντες πάμε νά ζήσουμε ξανά τίς ωδίνες τού Χιλιασμού. Μπολσεβικισμός καί Ναζισμός, αμφότερα γεννήματα του αυτοκρατορικού, πλέον, Σιωνισμού, είναι άγνωστο πώς θά συμπέσουν, πώς θά συμφωνήσουν.

Πιθανό αποτελέσμα, κρουνοί αίματος, καί συμπέρασμα, "τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα". Όταν δέν μαθαίνεις τά λάθη σου από τήν Ιστορία, αυτή επαναλαμβάνεται ως τραγωδία, χειρότερη από τήν προηγούμενη.
Συνεχίζουμε ... .

«6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου» (Εβ. ε΄)

«ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν», κι εμείς, δυό χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν, φέροντας τυπικά τό όνομα τού "χριστιανού", θέλουμε τώρα - κατόπιν παραγγελίας άλλων - νά διδασκόμαστε «ουδετερόθρησκα» τήν θρησκειολογία, μέσω διαχριστιανικών, διαθρησκειακών, διαθεολογικών, διαπολιτισμικών καί πολλών άλλων "διά -" διαλόγων. Οφείλουμε νά σεβόμαστε τούς θεούς τών εθνών, όχι νά λέμε ότι είναι δαιμόνια.

Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς νά πάθουμε, γιά νά μάθουμε τήν υπακοή καί ουδείς ποτέ τολμά νά πεί ή νά γράψει, ότι εφόσον εξακολουθούμε αυτό τό "βιολί" : νά πάθουμε γιά νά μάθουμε, τά ίδια καί χειρότερα θά συμβαίνουν.

Άν μάς έλεγαν, όμως, νά μάθουμε γιά νά μήν πάθουμε, αφού πρότυπο είναι ο παθών υπέρ ημών ενανθρωπήσας (μέρες που είναι) Θεός καί άνθρωπος, τά πράγματα θά ήταν εντελώς διαφορετικά. Όχι σάν αυτά των Σιωνιστών καί τών κατ΄ όνομα πάσης φύσεως "χριστιανών", οι οποίοι συστηματικά μάς αποξενώνουν (σημ. ουδετεροθρησκευτικά) από τήν εν Χριστώ μαθητεία. Τό δέ χείριστο, φθείρουν καί διαστρέφουν τήν μαθησιακή προαίρεση τών ανθρώπων.

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".


Η ευχή διαδικτυακού σχολιαστή γιά τά αναμενόμενα Χριστούγεννα έτους 2017 είναι :

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

 Γ´\ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ".

Τά αγάλματα κάποτε ζωντάνεψαν.
"... ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

Καρπός άξιος μετανοίας δέν είναι τά καλά έργα. Είναι η βοήθεια που δίδεται σέ ανθρώπους μέ μαθησιακή τήν προαίρεση. Πού επιθυμούν καί ενδιαφέρονται νά μάθουν τί ακριβώς πιστεύουν καί αυτό ακριβώς τό έργο επιτέλεσαν οι άγιοι τής καθ' ημάς Αγίας Εκκλησίας.
Φυσικά, δέν αναφέρομαι στήν εκσυγχρονισμένη (νεορθόδοξη) αδελφή εκκλησία μέ τίς άλλες, ιστορικές κι αυτές, εκκλησίες.

Οι εξουσιάζοντες τών εθνών Σιωνιστές, οφείλουν νά μάθουν τό μάταιο τού μεταξύ των αδυσώπητου καί αιωνίζοντος μίσους. Τό νά εξαγοράζουν οι συντηρητικοί Σιωνιστές επαναστάτες τύπου ISIS καί οι προοδευτικοί επαναστάτες, μέ πανεπιστημιακές περγαμηνές καί τίτλους διδακτορικών διατριβών, δέν οδηγεί πουθενά. Αλληλοσφαγή γίνεται καί όλοι καταλαβαίνουν τούς λόγους : Σε καταστρέφω καί ύστερα σού δείνω δάνεια - καί τεχνολογία - γιά νά επανορθώσεις τίς καταστροφές που έπαθες. Ή μάλλον σού προκάλεσα.

Έτσι, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, τό αίμα εξακολουθεί νά ρέει, η αμαρτία - αστοχία πλέον - ποτέ δέν αναιρείται. Επειδή πρόκειται περί βλασφημίας κατά τού Πνεύματος Αγίου. Ο εν αυτοίς σιωνιστικός οίκος είναι σαθρός, δομημένος στήν άμμο. "ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

3. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


Αντί προλόγου
 Συμπληρώθηκαν αυτά που έλειπαν

Η συζήτηση που θά διαβάσετε έγινε σέ ιστοσελίδα τού κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ (f/b). Οι συνομιλήτριες μέ τόν γράφοντα, θεώρησαν καλό, στό τέλος, νά τόν αποκλείσουν, μέ τήν ελπίδα νά εξαφανιστούν όλα αυτά που γράφτηκαν. Όμως, αυτό δέν έγινε καί τά γραπτά έμειναν (scripta manent) . Ο λόγος τής δημοσιοποίησς, η θλιβερή κατάπτωση, σέ βαθμό παραχάραξης, τής Ορθοδόξου πίστεως καί φρονήματος. Συνοδευτικό ήταν καί ένα βίντεο, αλλά ο γράφων δέν έχει πρόσβαση, ώστε νά σάς το δείξει ( * )

«1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ( ... ) 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·»

Οι "δευτεροπαρουσιολόγοι" κατέθεσαν τά όπλα καί αδημόνως περιμένουν τήν έλευση τού « Will I Am ». Παραιτήθηκαν καί «ὁ κατέχων ἄρτι» υπερέβη τό «ἐκ μέσου», τό κατέλαβε, τό κατέβαλε καί έγινε τό όλον. «ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου». Η δημοκρατία δέν έχει αδιέξοδα

- Kyprianos Christodoulides Κάτι καλύτερο δέν είχαν νά μάς πούν οι γεροντάδες (Μάξιμος Β, καί Νεκτάριος Μ. κ.α.), από τό will-i-am ; Μάλιστα, είναι καί λάθος . Σωστό θά ήταν τό i will be ή τό well, i am.
 - Pasxalina Gazi Εγω θα ειμαι, όπως καi ο Κυριος ειπε..εγω ειμι το φως...εγω ειμι η αληθεια..εγω ειμι η οδος...και αλλα σφετεριζεται το εγω θα ειμαι. WILL - I - AM = 666 = Αντίχριστος (σ.σ στό όνομα William κολλήστε τό «Ο Ε΄, δηλαδή ο πέμπτος, κατά π. Μάξιμο Βαρβαρή)
 - Kyprianos Christodoulides Ο Κύριος δέν είπε "θά είμαι" καί στά Αγγλικά "i will be". Στόν ερωτηματικό τύπο, τούτο γράφεται " am i ? ". Τό "will-i-am" δείχνει στοιχειώδη ανεπάρκεια τής αγγλικής γλώσσας καί θά μάς περιγελούν ... ακόμη καί οι κότες. Μήν δίνουμε λοιπόν αφορμές.
- Μαρια ιλουζιον , Kyprianos Christodoulides, δηλ το εγώ θα είμαι είναι απαρατήρητο? Πλάκα μας κάνεις
 - Kyprianos Christodoulides Φρόντισε τήν πλάκα τής αγραμματοσύνης σου. Το "εγώ θά είμαι" γράφεται "i will be" καί όχι " will i am".
 - Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" είναι ακριβές ταυτόσημο με το "Θα Είμαι Εγώ", ή "Θέλω Εγώ Είμαι", ή "είμαι ό,τι θέλω", δηλαδή "Θέλω Εγώ,(ο εαυτός μου) να Είμαι (θεός)".
 - Kyprianos Christodoulides Άμα τα τραβάς όλα από τά μαλλιά, μπορείς νά λές τή λάσπη λαπά. Αν τή φάς, εξαρτάται από εσένα
- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο "WILL", στο "I" και στο "AM". (WILL-I-AM). Το "WILL" σημαίνει "θα" ή και "θέλω", το I AM σημαίνει “είμαι” «Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ιω. ε΄, 43)
 - Pasxalina Gazi Το "ἐγώ εἰμι" και η σχέση του με το όνομα του αντίΧριστου...Δείτε περισσότερα … (σ.σ. εντελώς άσχετη παραπομπή στήν Καινή Διαθήκη)
 - Kyprianos Christodoulides Δεν θά σάς μάθω εγώ Αγγλικά. Διαβάστε καί καταλάβετε άλλο θέληση, έτερο τό ρήμα θέλω :  http://www.wordreference.com/engr/will  Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com
 - Pasxalina Gazi Το "Εγώ Είμαι" ("ἐγώ εἰμι") χρησιμοποιείται συνεχώς από τον Θεό και στις δύο Διαθήκες, για να δηλώσει την ανυπέρβλητη οντότητά Του. Διαφορετικοί Απόστολοι και Προφήτες γέμισαν στην κυριολεξία με την φράση σύμβολο της θεϊκής ιδιότητος και εξουσίας την ...Δείτε περισσότερα (σ.σ. άσχετη αγιογραφική παραπομπή) .
 - Kyprianos Christodoulides  Άϊντε ύστερα, μέ τέτοιους γεροντάδες νά δούμε προκοπή
 - Μαρια ιλουζιον Ωραία ας πούμε λέει «θα είμαι» σκέτο και αυτό απαρατήρητο?
 - Pasxalina Gazi ου με πείσεις καν με πείσης, καληνυχτα. οκ...θα το δουμε συντομα....
 - Μαρια ιλουζιον Δεν πρόκειται να μας πείσει γιατί δεν είναι μόνο το όνομα που αποδεικνύει αυτό αλλά χίλια αλλά πραγματα. αλλά δεν πειράζει κατά τα λεγομενα του και το θα είμαι είναι απαρατήρητο τσάμπα χαλάμε το σάλιο μας καλή νύχτες
 - Kyprianos Christodoulides Τό "will i" μπορεί νά λεχθεί σέ προφορικό λόγο, ανάλογα μέ τά συμφραζόμενα που ακολουθούν, όχι όμως στό γραπτό λόγο. Διότι πρέπει νά αιτιολογείται τό will i σέ τί : will i ... what ? Δηλαδή, τί θά ( ήθελες, έκανες, έφτιαχνες κλπ.). Έτσι ξεκάρφωτο δέν στέκει μέ τίποτα. Είναι άλλωστε ερωτηματικός τύπος τό will i. Φαίνεται, δέν ακούσατε ποτέ τό γνωστό τραγούδι - μεγάλη επιτυχία τού 60 - "que sera sera". Ακούστε το γιά νά μάθετε πώς χρησιμοποιείται το "will i (be)" = τί θά ήθελα νά κλπ. Κακό πράγμα η εμμονή στήν αγραμματοσύνη. Φανερώνει μή επιδεκτικό μαθήσεως άνθρωπο. Κρίμα.
 - Μαρια ιλουζιον Εσύ που είσαι πιο έξυπνος πες μας βάση με την δικια σου λογική τι συμβολίζει "ΘΑ ΕΊΜΑΙ?
 - Kyprianos Christodoulides Δέν συμβολίζει απολύτως τίποτα τό will i. Δέν γράφεται ποτέ έτσι λειψό. Πόσο μάλλον νά έχει δίπλα του τό am. Οι εικαζόμενοι πετσοκομμένοι συνειρμοί, καί όχι συμβολισμοί, μόνο προϊόν νοσηρής φαντασίας είναι.
 - Μαρια ιλουζιον Οκ . Δές εδώ : Google Translate (σ.σ. αυτόματη μετάφραση) will I am = θά είμαι
 - Kyprianos Christodoulides Εφόσον προτιμάτε τήν μετάφραση Google από αυτή που σάς έδωσα, δικαίωμά σας καί αφήστε με ήσυχο. Δέν έχετε στόχο η πρόθεση νά μάθετε κάτι διαφορετικό τού μεταφραστικού τυφλοσούρτη Google. Φυσικά, δέν είναι καί επιδίωξη τής Νέας Εποχής - φεύ, τήν πολεμάτε - αφού σάς θέλει ντουβάρια.
 - Μαρια ιλουζιον Εσύ αυτό που πόσταρες ήταν αρχαιολογικό εγχειρίδιο θες να πεις? Δεν είναι μέσα από νετ? Τέλος πάντων πάλι καλά που υπάρχει και το Google που το εμπιστεύεται σχεδόν όλος ο πλανήτης εσύ παίζει να είσαι και ο μοναδικός που είσαι αντίθετος με την μετάφραση της Google
 - Kyprianos Christodoulides Δέν ξέρεις τί σού γίνεται, δέν ξέρεις τί γράφεις
 - Vasilis Saroglou οτι τιποτα δεν παει καλα στον κοσμο δεκτον,οτι καποια στιγμη θα ερθει συμφωνα με τις γραφες καποιος που θα κυβερνησει ολο τον κοσμο και τα λοιπα και τα λοιπα οκ μεχρι εδω..αλλα ρε παιδια δεν ξερω δεν μου φενεται οτι θα ειναι αυτος ο αντιχριστος.μηπως … θά πουλάει βιβλία ;
 - Κατερινα Μποτσαρη Βρε παιδιά,οι γραφές λένε,ότι τον αντίχριστο θα μας τον φανερώσουν ποίος είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ..είναι ο π.Μάξιμος ένας εκ των προφητών;
 - Vasilis Saroglou, Κατερινα Μποτσαρη, και εγω εχω επισης την ιδια απορια. πολλα πραγματα δεν κολανε
- Κατερινα Μποτσαρη Δεν έχω απορία..δεν νομίζω ,ότι οι προφήτες θα πουλούν βιβλία
 - Kyprianos Christodoulides Άν οι προσδοκίες τους ματαιωθούν κι ένας Άγγλος τούς πεί : You see, nothing happend ? (Βλέπεις, δέν έγινε τίποτα ; ). Η απάντηση που θά τού δώσουν - μέσω τυφλοσούρτη Google - θά είναι : Yes I look !!!
 - Μαρια ιλουζιον, Kyprianos Christodoulides, εμένα μια χαρά λειτουργεί το Google μου μάλλον εσύ παραληρείς.
 - Kyprianos Christodoulides Yes, i look...
 - Sarikas Dimitris τι σημαινει προφητης κατα την ελληνικη? αυτος που προ φυτευει...τον σπορο στην γη για να τον μαζεψει αργοτερα....ο νοων νοειτω.
 - Κατερινα Μποτσαρη Προφήτης με η και όχι με υ...
- Kyprianos Christodoulides πρό + φημί
 - Κατερινα Μποτσαρη όχι προλέγω ,αλλά λέω αντί του Θεού
- Kyprianos Christodoulides ‘Οχι, αυτό είναι λάθος, «λέγω ελέω Θεού».
 - Sarikas Dimitris ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ
 - Kyprianos Christodoulides Απορία : Τό Γουίλιαμ ή τό Ουίλιαμ βγάζει άθροισμα 666 ; Πώς κολλάει στό όνομα Ουίλιαμ ή Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ τό “ο πέμπτος” ή «ο ε΄» ;
 - Μαρια ιλουζιον Εγώ πάλι θεωρώ μεγαλύτερο κατάντημα να βγαίνει κάποιος πιο πάνω από τον πατέρα Μαξίμο που έχει τρομερές γνώσεις και εσείς δεν ξέρετε καλά καλά τι σημαίνει το πάτερ ημών ντροπή απλά να πολεμάτε αυτόν τον απεσταλμένο του Θεού. Κανείς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να αποδείξει τα αντίθετα ούτε και εσύ. πετάς ασυναρτησίες που ούτε εσύ ξέρεις καν τι πετάς μόνο και μόνο να δει ο κόσμος ο αγράμματος και να πει ούαου έχει δίκιο! Τώρα ανοίξτε κάνενα βιβλίο του παισιου και περιμένετε την αναλαμπή από τον παπα τον ποντιφικα.
 - Kyprianos Christodoulides Ποιός μίλησε γιά Παΐσιο, ποιός μίλησε γιά αναλαμπή, ποιός γιά Πάπα ; Μέ λεξαριθμηκές παραετυμολογίες σάς αποβλάκωσαν κι εσείς πάτε νά αποβλακώσετε άλλους. Τουλάχιστον, άν αυτές οι σαχλαμάρες που γράφετε ήταν συντακτικά σωστές στή γλώσσα που γράφονται, κάτι θά μπορούσε νά πεί κανείς. Ούτε όμως αυτά που γράφετε στέκουν στά αγγλικά καί δέν στέκουν ούτε στά ελληνικά . Κι ερχόσαστε από πάνω νά μου λέτε «ού μέ πείσεις κάν μέ πείσεις» ! Θαυμάζω τήν αποδιοργανωμένη σας προαίρεση. Έχετε πεισθεί εσείς σέ ένα, από κάθε άποψη λάθος (συντακτικό καί φραστικό) καί αντιδράτε, όταν ο άλλος σάς δείχνει τό λάθος σας. Μά τή αλήθεια, δέν τρώγεστε μέ τίποτα.
 - Μαρια ιλουζιον Από το να κατηγορείς μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο αν και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσες να το κάνεις βγάζοντας λάθος μέχρι και την μετάφραση της Google και όλα τα βιβλία των αγγλικών ξέρω γω. Νταξ τραγικό το μίσος που έχετε για τον πατέρα Μαξίμο. Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες αλλά μόνο τα ψέμματα.
 - Kyprianos Christodoulides Μίσος γιά τή βλακεία, ναί, έχω. Γιά τούς βλάκες όχι. Μόνο τούς λυπάμαι, όπως εσένα. Πού μπερδεύεις τόν αυτόματο μεταφραστή (τυφλοσούρτη) Google μέ ένα παγκόσμιου κύρους αγγλοελληνικό λεξικό. Βάλε αυτά που γράφω στόν αυτόματο μεταφραστή σου καί άν βγάλεις νόημα, εσύ καί άλλοι, νά μού τό σφυρίξεις. Βάλατε τή λεξούλα "will i am" στόν τυφλοσούρτη, σάς έδωσε τήν κατά λέξη απάντηση - αλλιώς δέν θά μπορούσε - "θά είμαι", καί βγάλατε τό συμπέρασμα «Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ = 666 = αντίχριστος» ! Αλλά πώς ; Μέ τό Γουίλιαμ, Γουίλλιαμ, Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ ; Κάνετε κτήμα σας τή βλακεία ή δέν τήν κάνετε ; Κάνετε όμως καί τόν κόπο νά ρωτήσετε έναν γνώστη ή καθηγητή τής αγγλικής γλώσσας, άν μπορεί κανείς νά γράψει, έτσι σκέτο, τό will i am, καί ελάτε μετά νά κουβεντιάσουμε κάτι άλλο : όλες τίς πιθανές μεταφραστικές φιλολογικές εκδοχές τού " I am (the) will", ως αναφορά στό όνομα William, γιά νά τελειώνουμε μέ τη βλακεία καί τήν αγραμματοσύνη της.
Καί τελευταίο. Γιατί δέν ψάχνετε τό γενεαλογικό δέντρο τού Ουίλλιαμ. Κάποιοι έχουν προσδιορίσει από πού θά κρατά η σκούφια (εκ τής φυλής Δάν) τού αντίχριστου. Σάς ενδιαφέρει αυτό ή όχι ; Άν όχι γιατί;
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_MEtHaFFFTGlEbkU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_R211SWUzbm85S2M

- Μαρια ιλουζιον Χάιντε καλά... Τελικά τι σημάνει το όνομα William? Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση? δεν σε συμφέρει μάλλον
 - Kyprianos Christodoulides Τί ρωτάς "ιλούζιον" ; Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους, επειδή ο Μάξιμος Βαρβαρής αποδεικνύεται ο καλύτερος ερμηνευτής από συντάξεως τής Αποκάλυψης Ιωάννου.
 - Μαρια ιλουζιον Αυτό που στο τέλος που δεν έχετε κάτι να πείτε πολύ μου αρέσει
 - Kyprianos Christodoulides Ωραία ! Εσένα σέ συμφέρει νά απαντάς μέ φατσούλες τής βλακείας που σέ δέρνει. Τόσα σού έγραψα, "δέν απαντάς γιατί δέν σέ συμφέρει", μού λές. Βάλε καί μιά φατσούλα γιά πάρτι μου. Εγώ δέν κατέχω. Από ποιά φυλή (τού Ιακώβ) είναι ο Ουίλλιαμ ; Είναι καρπός πορνείας ; Ήταν (νομιζόμενη ως) παρθένος η μάνα του ;
 - Μαρια ιλουζιον Εγώ αυτήν την ερώτηση στην έχω κάνει από εχθές και δεν απάντησες... Και μου πετάς άλλες ερωτήσεις από πάνω
 - Kyprianos Christodoulides «Τελικά τί σημαίνει τό όνομα Ουίλιαμ» είναι η ερώτηση ; Αν είναι αυτή, τότε, στά ελληνικά καί όχι στά αγγλικά, σημαίνει γιά μένα "Ευθύμιος". Όλη αυτή η φλυαρία μού προξενεί γέλιο.
 - Μαρια ιλουζιον Βρε ας τα αυτά..... Δύσκολο είναι να πεις τι σημαίνει και αν αυτό που σημαίνει είναι κάτι απαρατήρητο?
 - Kyprianos Christodoulides Τόση στραβωμάρα έχεις ; Δέν είδες πόσες εκδοχές έχει η λέξη will στό αγγλοελληνικό λεξικό - καί όχι τυφλοσούρτη - πού έδωσα ; Τί ρωτάς ; Γιά νά επιβεβαιώσεις ότι δέν διαβάζεις αυτά πού βλέπεις ;  http://www.wordreference.com/engr/will  . Βγάλε τήν τσίμπλα από τά μάτια σου καί ξαναδιάβασε τό λεξικό Word Reference τής Αγγλοελληνικής γιά τή λέξη will
( http://www.wordreference.com/engr/ )
 - Μαρια ιλουζιον Τελικά τι σημάινει από εσένα θέλω να το ακούσω
 - Kyprianos Christodoulides Άν ήμουν Άγγλος θά ήξερα τί νά σού απαντήσω. Δέν είμαι, αλλά ως Έλληνας, με ρίζα από τήν Κύπρο, γενικότερα δε, μέ τά δεινά που μάς έχει προκαλέσει αυτή η ράτσα, θά σού έλεγα : will = determination to death
 - Μαρια ιλουζιον Εντάξει μου φτάνει που δεν ξέρεις ευχαριστώ για την συζήτηση
 - Kyprianos Christodoulides Σέ δικαιολογώ, εκτός από ελληνικά δέν ξέρεις ούτε αγγλικά. Ο τυφλοσούρτης κάνει κακό . Θλιβερό κατάντημα ! Νά βλέπει κανείς σέ βίντεο στό f/b ζωάκια μέ νοημοσύνη καί ανθρώπους δίχως ίχνος νοητικών ικανοτήτων
 - Μαρια ιλουζιον Εντάξει μου φτάνει 
- Kyprianos Christodoulides Ρώτησε τόν απεσταλμένο σου τού θεού (σας) νά σού πεί από ποιά φυλή τού Ιακώβ κρατάει ο αναμενόμενος αντί Χριστός σας. Άν δέν είναι από τή φυλή τού Δαν καί άν δέν γεννήθηκε από σχέση πορνική τήν έχετε βαμμένη. Ψευδοπροφήτης είναι ο Μάξιμος καί σέ ψευδοπροφήτη έχεις πέσει θύμα. Αυτά γράφουν (Μηναίο Φεβρουαρίου) τά βιβλία τής Εκκλησίας.

Τίς απερίτμητες κόκκινες καρδούλες / φατσούλες που βάζεις στά γραπτά μου, κράτησέ της γιά πάρτι σου καί γιά τόν απεσταλμένο τού θεού (σας) Μάξιμο. Σ' αυτόν νά τίς δώσεις
 - Μαρια ιλουζιον Όχι εσύ ρώτα τον παπα της Ρώμης θα σου πει καλύτερα
 - Kyprianos Christodoulides Ανεπίδεκτο μάθησης ζωάκι, βιβλία τής Εκκλησίας έχω διαβάσει, στραβό είσαι, δέν τά είδες ;
 - Μαρια ιλουζιον Άμα έχεις, διάβασε να δεις τι θα πάθουν αυτοί που ακόλουθουν αιρετικούς παπάδες
 - Kyprianos Christodoulides Θέλεις νά πείς, κάποιους σάν τόν "ιερέα" (σημ. δέν ξέρω τί παίζει) τής αισχύνης Μάξιμο. Εντάξει, συμφωνώ.
Τί έπαθες ; Σού τέλειωσαν οι κόκκινες καρδούλες ;
 - Μαρια ιλουζιον Ούτε ξέρεις αν είναι ιερέας η όχι. τραγικό άστο μην συγκρίνεις καλύτερα πήγαινε τώρα να πάρεις την ευλογία από τους Φαρισαίους και τους μασόνους και άσε τον π Μάξιμο
 - Kyprianos Christodoulides Είσαι κι εσύ κι ο Μάξιμος σάν τούς αντικολλυβάδες. Δέν είχαν κάποια άλλη κατηγορία να τούς προσάψουν καί τούς κατηγορούσαν (τούς άγιους Κολλυβάδες) ότι ήταν Μασόνοι ! Άιντε στά τσακίδια πεμπτοφαλαγγίτες. Βάλε καί καμιά κόκκινη καρδούλα ! Τί κάθομαι καί ξενυχτάω ; Έλα μπράβο
 - Μαρία ιλουζιον Καλή μετάνοια και καλή από τείχηση εύχομαι 
- Kyprianos Christodoulidesκ "-τείχιση" καί όχι "-τείχηση". Νόμιζα πώς δέν ξέρεις μόνο να διαβάζεις. Τώρα βλέπω ούτε στήν ορθογραφία τά καταφέρεις. Όσο γιά τά θρησκευτικά, ούτε στό νυχάκι τού ευνούχου τής Κανδάκης δέν μπορείς νά συγκριθείς, εσύ καί ο απεσταλμένος τού θεού σας Μάξιμος

 ( * ) Τελικά τό βίντεο ευρέθη. Παιδιόθεν μέ προστάτευαν η αγία Ιουστίνα καί η αγία Αικατερίνα.

2. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


1. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


Αντί προλόγου
Η συζήτηση που θά διαβάσετε έγινε σέ ιστοσελίδα τού κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ (f/b). Οι συνομιλήτριες μέ τόν γράφοντα θεώρησαν καλό, στό τέλος, νά τόν αποκλείσουν, μέ τήν ελπίδα νά εξαφανιστούν όλα αυτά που γράφτηκαν. Όμως, αυτό δέν έγινε καί τά γραπτά έμειναν (scripta manent) . Ο λόγος τής δημοσιοποίησς, η θλιβερή κατάπτωση, σέ βαθμό παραχάραξης, τής Ορθοδόξου πίστεως καί φρονήματος. Συνοδευτικό ήταν καί ένα βίντεο, αλλά ο γράφων δέν έχει πρόσβαση, ώστε νά σάς το δείξει. (*)

Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών

- Kyprianos Christodoulides Κάτι καλύτερο δέν είχαν νά μάς πούν οι γεροντάδες (Μάξιμος Β, καί Νεκτάριος Μ κ.α.), από τό will-i-am ; Μάλιστα, είναι καί λάθος . Σωστό θά ήταν τό i will be ή τό well, i am.

- Pasxalina Gazi Εγω θα ειμαι, όπως καi ο Κυριος ειπε..εγω ειμι το φως...εγω ειμι η αληθεια..εγω ειμι η οδος...και αλλα σφετεριζεται το εγω θα ειμαι. WILL - I - AM = 666 = Αντίχριστος (στό όνομα William κολλήστε τό «Ο Ε΄, δηλαδή ο ο πέμπτος, κατά π. Μάξιμο Βαρβαρή)

- Kyprianos Christodoulides Ο Κύριος δέν είπε "θά είμαι" καί στά Αγγλικά "i will be". Στόν ερωτηματικό τύπο, τούτο γράφεται " am i ? ". Τό "will-i-am" δείχνει στοιχειώδη ανεπάρκεια τής αγγλικής γλώσσας καί θά μάς περιγελούν ... ακόμη καί οι κότες. Μήν δίνουμε λοιπόν αφορμές.

- Μαρια ιλουζιον , Kyprianos Christodoulides, δηλ το εγώ θα είμαι είναι απαρατήρητο? Πλάκα μας κάνεις

- Kyprianos Christodoulides Φρόντισε τήν πλάκα τής αγραμματοσύνης σου. Το "εγώ θά είμαι" γράφεται "i will be" καί όχι " will i am".

- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" είναι ακριβές ταυτόσημο με το "Θα Είμαι Εγώ", ή "Θέλω Εγώ Είμαι", ή "είμαι ό,τι θέλω", δηλαδή "Θέλω Εγώ,(ο εαυτός μου) να Είμαι (θεός)".

- Kyprianos Christodoulides Άμα τα τραβάς όλα από τά μαλλιά, μπορείς νά λές τή λάσπη λαπά.

- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στο "WILL", στο "I" και στο "AM". (WILL-I-AM)
Το "WILL" σημαίνει "θα" ή και "θέλω", το I AM σημαίνει “είμαι”
«Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ιω. ε΄, 43)

- Pasxalina Gazi Το "ἐγώ εἰμι" και η σχέση του με το όνομα του αντίΧριστου...Δείτε περισσότερα … (σ.σ. εντελώς άσχετη παραπομπή στήν Καινή Διαθήκη)

- Kyprianos Christodoulides Δεν θά σάς μάθω εγώ Αγγλικά. Διαβάστε καί καταλάβετε άλλο θέληση, έτερο τό ρήμα θέλω.
http://www.wordreference.com/engr/will
Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

- Pasxalina Gazi Το "Εγώ Είμαι" ("ἐγώ εἰμι") χρησιμοποιείται συνεχώς από τον Θεό και στις δύο Διαθήκες, για να δηλώσει την ανυπέρβλητη οντότητά Του. Διαφορετικοί Απόστολοι και Προφήτες γέμισαν στην κυριολεξία με την φράση σύμβολο της θεϊκής ιδιότητος και εξουσίας την ...Δείτε περισσότερα (σ.σ. άσχετη αγιογραφική παραπομπή) . Άϊντε ύστερα, μέ τέτοιους γεροντάδες νά δούμε προκοπή

- Μαρια ιλουζιον Ωραία ας πούμε λέει «θα είμαι» σκέτο και αυτό απαρατήρητο?

- Pasxalina Gazi ου με πείσεις καν με πείσης, καληνυχτα. οκ...θα το δουμε συντομα....

- Μαρια ιλουζιον Δεν πρόκειται να μας πείσει γιατί δεν είναι μόνο το όνομα που αποδεικνύει αυτό αλλά χίλια; αλλά πραγματα αλλά δεν πειράζει κατά τα λεγομενα του και το θα είμαι είναι απαρατήρητο τσάμπα χαλάμε το σάλιο μας καλή νύχτες

- Kyprianos Christodoulides Τό "will i" μπορεί νά λεχθεί σέ προφορικό λόγο, ανάλογα μέ τά συμφραζόμενα που ακολουθούν, όχι όμως στό γραπτό λόγο. Διότι πρέπει νά αιτιολογείται τό will i σέ τί : will i ... what ? Δηλαδή, τί θά ( ήθελες, έκανες, έφτιαχνες κλπ.). Έτσι ξεκάρφωτο δέν στέκει μέ τίποτα. Είναι άλλωστε ερωτηματικός τύπος τό will i. Φαίνεται, δέν ακούσατε ποτέ τό γνωστό τραγούδι - μεγάλη επιτυχία τού 60 - "que sera sera". Ακούστε το γιά νά μάθετε πώς χρησιμοποιείται το "will i (be)" = τί θά ήθελα νά κλπ.
Κακό πράγμα η εμμονή στήν αγραμματοσύνη. Φανερώνει μή επιδεκτικό μαθήσεως άνθρωπο. Κρίμα.

- Μαρια ιλουζιον Εσύ που είσαι πιο έξυπνος πες μας βάση με την δικια σου λογική τι συμβολίζει "ΘΑ ΕΊΜΑΙ?

 - Kyprianos Christodoulides Δέν συμβολίζει απολύτως τίποτα τό will i. Δέν γράφεται ποτέ έτσι λειψό. Πόσο μάλλον νά έχει δίπλα του τό am. Οι εικαζόμενοι πετσοκομμένοι συνειρμοί, καί όχι συμβολισμοί, μόνο προϊόν νοσηρής φαντασίας είναι.

- Μαρια ιλουζιον Οκ . Δές εδώ : Google Translate (σ.σ. αυτόματη μετάφραση) will I am = θά είμαι

- Kyprianos Christodoulides Εφόσον προτιμάτε τήν μετάφραση Google από αυτή που σάς έδωσα, δικαίωμά σας καί αφήστε με ήσυχο. Δέν έχετε στόχο η πρόθεση νά μάθετε κάτι διαφορετικό τού μεταφραστικού τυφλοσούρτη Google. Φυσικά, δέν είναι καί επιδίωξη τής Νέας Εποχής - φεύ, τήν πολεμάτε - αφού σάς θέλει ντουβάρια.

- Μαρια ιλουζιον Εσύ αυτό που πόσταρες ήταν αρχαιολογικό εγχειρίδιο θες να πεις? Δεν είναι μέσα από νετ? Τέλος πάντων πάλι καλά που υπάρχει και το Google που το εμπιστεύεται σχεδόν όλος ο πλανήτης εσύ παίζει να είσαι και ο μοναδικός που είσαι αντίθετος με την μετάφραση της Google

- Kyprianos Christodoulides Δέν ξέρεις τί σού γίνεται, δέν ξέρεις τί γράφεις

- Vasilis Saroglou οτι τιποτα δεν παει καλα στον κοσμο δεκτον,οτι καποια στιγμη θα ερθει συμφωνα με τις γραφες καποιος που θα κυβερνησει ολο τον κοσμο και τα λοιπα και τα λοιπα οκ μεχρι εδω..αλλα ρε παιδια δεν ξερω δεν μου φενεται οτι θα ειναι αυτος ο αντιχριστος.μηπως … θά πουλάει βιβλία ;

- Κατερινα Μποτσαρη Βρε παιδιά,οι γραφές λένε,ότι τον αντίχριστο θα μας τον φανερώσουν ποίος είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ..είναι ο π.Μάξιμος ένας εκ των προφητών;

- Vasilis Saroglou, Κατερινα Μποτσαρη, και εγω εχω επισης την ιδια απορια. πολλα πραγματα δεν κολανε

- Κατερινα Μποτσαρη Δεν έχω απορία..δεν νομίζω, ότι οι προφήτες θα πουλούν βιβλία

- Kyprianos Christodoulides Άν οι προσδοκίες τους ματαιωθούν κι ένας Άγγλος τούς πεί : You see, nothing happend ? (Βλέπεις, δέν έγινε τίποτα ; ). Η απάντηση που θά τού δώσουν - μέσω τυφλοσούρτη Google - θά είναι : Yes I look !!!

- Μαρια ιλουζιον, Kyprianos Christodoulides, εμένα μια χαρά λειτουργεί το Google μου μάλλον εσύ παραληρείς.

- Kyprianos Christodoulides Yes, i look...

- Sarikas Dimitris τι σημαινει προφητης κατα την ελληνικη? αυτος που προ φυτευει...τον σπορο στην γη για να τον μαζεψει αργοτερα....ο νοων νοειτω.

- Κατερινα Μποτσαρη Προφήτης με η και όχι με υ...

- Kyprianos Christodoulides πρό + φημί

- Κατερινα Μποτσαρη όχι προλέγω , αλλά λέω αντί του Θεού
- Kyprianos Christodoulides ‘Οχι, αυτό είναι λάθος, «λέγω ελέω Θεού».

- Sarikas Dimitris ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ

- Kyprianos Christodoulides Απορία : Τό Γουίλιαμ ή τό Ουίλιαμ βγάζει άθροισμα 666 ; Πώς κολλάει στό όνομα Γουίλιαμ ή Γουίλλιαμ ή Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ τό «ο πέμπτος ή ο ε΄» ;
Μέ λεξαριθμηκές παραετυμολογίες σάς αποβλάκωσαν κι εσείς πάτε νά αποβλακώσετε άλλους. Τουλάχιστον, άν αυτές οι σαχλαμάρες που γράφετε ήταν συντακτικά σωστές στή γλώσσα που γράφονται, κάτι θά μπορούσε νά πεί κανείς. Ούτε όμως αυτά που γράφετε στέκουν στά αγγλικά καί δέν στέκουν ούτε στά ελληνικά . Κι ερχόσαστε από πάνω νά μου λέτε «ού μέ πείσεις κάν μέ πείσεις» ! Θαυμάζω τήν αποδιοργανωμένη σας προαίρεση. Έχετε πεισθεί εσείς σέ ένα, από κάθε άποψη (συντακτικό καί φραστικό) λάθος καί αντιδράτε, όταν ο άλλος σάς δείχνει τό λάθος σας. Μά τήν αλήθεια, δέν τρώγεστε μέ τίποτα.

- Μαρια ιλουζιον Από το να κατηγορείς μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο αν και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσες να το κάνεις βγάζοντας λάθος μέχρι και την μετάφραση της Google και όλα τα βιβλία των αγγλικών ξέρω γω.. Νταξ τραγικό το μίσος που έχετε για τον πατέρα Μαξίμο. Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες αλλά μόνο τα ψέμματα.

- Kyprianos Christodoulides Μίσος γιά τή βλακεία, ναί, έχω. Γιά τούς βλάκες όχι. Μόνο τούς λυπάμαι, όπως εσένα. Πού μπερδεύεις τόν αυτόματο μεταφραστή (τυφλοσούρτη) Google μέ ένα παγκόσμιου κύρους αγγλοελληνικό λεξικό. Βάλε αυτά που γράφω στόν αυτόματο μεταφραστή σου καί άν βγάλεις νόημα, εσύ καί άλλοι, νά μού τό σφυρίξεις.

Βάλατε τή λεξούλα "will i am" στόν τυφλοσούρτη, σάς έδωσε τήν κατά λέξη απάντηση - αλλιώς δέν θά μπορούσε - "θά είμαι", καί βγάλατε τό συμπέρασμα «Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ = 666 = αντίχριστος» ! Αλλά πώς ; Μέ τό Γουίλιαμ, Γουίλλιαμ, Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ ; Κάνετε κτήμα σας τή βλακεία ή δέν τήν κάνετε ;
Κάνετε όμως καί τόν κόπο νά ρωτήσετε έναν γνώστη ή καθηγητή τής αγγλικής γλώσσας, άν μπορεί κανείς νά γράψει, έτσι σκέτο, τό will i am, καί ελάτε μετά νά κουβεντιάσουμε κάτι άλλο : όλες τίς πιθανές μεταφραστικές φιλολογικές εκδοχές τού " I am (the) will", ως αναφορά στό όνομα William, γιά νά τελειώνουμε μέ τη βλακεία καί τήν αγραμματοσύνη της.

Καί τελευταίο.
Γιατί δέν ψάχνετε τό γενεαλογικό δέντρο τού Ουίλλιαμ. Κάποιοι έχουν προσδιορίσει από πού θά κρατά η σκούφια (εκ τής φυλής Δάν) τού αντίχριστου. Σάς ενδιαφέρει αυτό ή όχι ; Άν όχι γιατί ;
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_MEtHaFFFTGlEbkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_R211SWUzbm85S2M

- Μαρια ιλουζιον Χάιντε καλά... Τελικά τι σημάνει το όνομα William? Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση? δεν σε συμφέρει μάλλον

- Kyprianos Christodoulides Τί ρωτάς "ιλούζιον" ; Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους, επειδή ο Μάξιμος Βαρβαρής αποδεικνύεται ο καλύτερος ερμηνευτής από συντάξεως τής Αποκάλυψης Ιωάννου.

- Μαρια ιλουζιον Αυτό που στο τέλος που δεν έχετε κάτι να πείτε πολύ μου αρέσει

- Kyprianos Christodoulides Ωραία ! Εσένα σέ συμφέρει νά απαντάς μέ φατσούλες τής βλακείας που σέ δέρνει. Τόσα σού έγραψα, "δέν απαντάς γιατί δέν σέ συμφέρει", μού λές. Βάλε καί μιά φατσούλα γιά πάρτι μου. Εγώ δέν κατέχω. Από ποιά φυλή (τού Ιακώβ) είναι ο Ουίλλιαμ ; Είναι καρπός πορνείας ; Ήταν (νομιζόμενη ως) παρθένος η μάνα του ;

- Μαρια ιλουζιον Εγώ αυτήν την ερώτηση στην έχω κάνει από εχθές και δεν απάντησες... Και μου πετάς άλλες ερωτήσεις από πάνω

- Kyprianos Christodoulides «Τελικά τί σημαίνει τό όνομα Ουίλιαμ» είναι η ερώτηση ; Αν είναι αυτή, τότε, στά ελληνικά καί όχι στά αγγλικά, σημαίνει γιά μένα "Ευθύμιος". Όλη αυτή η φλυαρία μού προξενεί γέλιο.

- Μαρια ιλουζιον Βρε ας τα αυτά..... Δύσκολο είναι να πεις τι σημαίνει και αν αυτό που σημαίνει είναι κάτι απαρατήρητο?

- Kyprianos Christodoulides Τόση στραβωμάρα έχεις ; Δέν είδες πόσες εκδοχές έχει η λέξη will στό αγγλοελληνικό λεξικό - καί όχι τυφλοσούρτη - πού έδωσα ; Τί ρωτάς ; Γιά νά επιβεβαιώσεις ότι δέν διαβάζεις αυτά πού βλέπεις ; http://www.wordreference.com/engr/will

Βγάλε τήν τσίμπλα από τά μάτια σου καί ξαναδιάβασε τό λεξικό Word Reference τής Αγγλοελληνικής γιά τή λέξη will ( http://www.wordreference.com/engr/ )

- Kyprianos Christodoulides Τίς απερίτμητες κόκκινες καρδούλες / φατσούλες που βάζεις στά γραπτά μου, κράτησέ της γιά πάρτι σου καί γιά τόν απεσταλμένο τού θεού (σας) Μάξιμο. Σ' αυτόν νά τίς δώσεις

- Μαρια ιλουζιον Όχι εσύ ρώτα τον παπα της Ρώμης θα σου πει καλύτερα

- Kyprianos Christodoulides Ανεπίδεκτο μάθησης ζωάκι, βιβλία τής Εκκλησίας έχω διαβάσει, στραβό είσαι, δέν τά είδες ;

- Μαρια ιλουζιον Άμα έχεις διάβασε να δεις τι θα πάθουν αυτοί που ακόλουθουν αιρετικούς παπάδες

- Kyprianos Christodoulides Θέλεις νά πείς, κάποιους σάν τόν "ιερέα" (σημ. δέν ξέρω τί παίζει) τής αισχύνης Μάξιμο. Εντάξει, συμφωνώ.
Τί έπαθες ; Σού τέλειωσαν οι κόκκινες καρδούλες ;

- Μαρια ιλουζιον Ούτε ξέρεις αν είναι ιέρεας η όχι τραγικό άστο μην συγκρίνεις καλύτερα πήγαινε τώρα να πάρεις την ευλογία από τους Φαρισαίους και τους μασόνους και άσε τον π Μαξίμο

- Kyprianos Christodoulides Είσαι κι εσύ κι ο Μάξιμος σάν τούς αντικολλυβάδες. Δέν είχαν κάποια άλλη κατηγορία να τούς προσάψουν καί τούς κατηγορούσαν (τούς άγιους Κολλυβάδες) ότι ήταν Μασόνοι !
Άϊντε στά τσακίδια πεμπτοφαλαγγίτες.
Βάλε καί καμμιά κόκκινη καρδούλα ! Τί κάθομαι καί ξενυχτάω ; Έλα μπράβο

- Μαρια ιλουζιον Καλή μετάνοια και καλή από τείχηση εύχομαι

- Kyprianos Christodoulides "-τείχιση" καί όχι "τείχηση". Νόμιζα πώς δέν ξέρεις μόνο να διαβάζεις. Τώρα βλέπω ούτε στήν ορθογραφία τά καταφέρνεις. Όσο γιά τά θρησκευτικά, ούτε στό νυχάκι τού ευνούχου τής Κανδάκης δέν μπορείς νά συγκριθείς, εσύ καί ο απεσταλμένος τού θεού σας Μάξιμος.

(*) Χάριτι θεία τό βίντεο ευρέθη. Παιδιόθεν η αγία Ιουστίνα καί η αγία Αικατερίνα μέ προστάτευαν.Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Οι σχεσιολόγοι νεορθόδοξοι οικουμενιστές σέ αποκαλυπτική τους αυτοανάλυση
Η σχέση καί η εξ αυτής αιρετική σχεσιολογία - εξέλιξη τής θεολογίας, διαιωνίζει μέ προκάλυμμα ορθοδοξίας τό προπατορικό αμάρτημα : Διασπά τό ενοειδές σώματος καί ψυχής. Ο Μονοφυσιτισμός αναδύεται μέ νέα - αποκλειστικά ανθρωπολογική / οντολογική - μορφή καί ο Νικολαϊτισμός θεμελιώνεται σέ  (παραπλανητικά) ορθόδοξη (δήθεν πατερική) βάση . Η ακαδημαϊκή κοινότητα επιβραβεύει τήν όλη προσπάθεια παρέχοντας αναγνώριση στόν εκπρόσωπο αυτής Χρ. Γιανναρά.

Ο χρήσιμος καί ηλίθος Ντόναλντ Τράμπ (Donald John Trump)

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Απενοχοποίηση τής ομοφυλοφιλίας ;

«ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»


Ανδρεας Μανδαλας
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΒΑΤΤΟΛΟΓΊΑ ΜΟΥ Σε μια παλιά μου τότε νέα επαφή με Χριστιανό όταν κατάλαβα πως οι ερωτήσεις του έχουν νόημα να δει τι σόι Χριστιανός είμαι εγώ με πολύ χαρά και αλήθεια του απαντούσα σε ότι με ρωτούσε, κάτι που κάποιοι δεν θέλουν να τους κάνω εγώ σαν νέες επαφές μου. Επειδή έβαλα την απάντηση μου ( Ο Θεός που είναι Θεός και τα πάντα εν σοφία εποίησε ν βάζοντάς τα σε σειρά στο όπως έγιναν= Τάξις όχι εγώ μας λέει) όταν τελειώνει τι έκανε μέσα στην μέρα(καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.) με σειρά πρώτα ἑσπέρα και μετά πρωΐ στην ερώτηση μου (γιατί ξεκινά από το ἑσπέρα και όχι από πρωΐ;) Όποιος λέει πώς αρχίζει από το πρωΐ δεν λέει σε μένα κάτι, αλλά στον Θεό που μας γράφει καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, λέγοντας πώς είναι το φῶς υλικό παίρνει λάικ από άνθρωπο που μου έλεγε το φῶς είναι πνευματικό άλλαξε στάση καλό και αυτό? Άλλος μου έγραψε πως δεν έχει σωτήρια να ξέρουμε αν αρχίζει από το πρωΐ η από την ἑσπέρα, λες και εγώ αυτό είπα με την απάντηση στην ερώτησή μου ήμαρτον... Τα ευκόλως ε νοούμενα με τα ποιό πάνω που γράφω δίνουν την απάντηση (να με συγχωρείτε) γιατί δεν θα συμμετέχω στις διάφορες αναρτήσεις άλλων και δεν θα βάζω δικές μου. Τελείωσα τη βαττολογία μου και σε όσους αρέσω για τους άλλους δεν θα μπορέσω???

(Σημείωση ΚΧ : ακριβώς όπως εγράφη)

Κυπριανός Χ
Επειδή ο Θεός είναι "Τάξις", καθώς γράφεις, απάντησε στόν εαυτό σου πρώτα καί ύστερα σέ αυτόν ή αυτούς που διάβασαν αυτά που γράφεις, στό άμεσα προκύπτον ερώτημα : Όταν η Γένεσις αρχίζει μέ τό "εν αρχή εποίησεν ο Θεός τόν ουρανό καί τήν γήν", αυτή η αρχή τής ποίησης, πρώτα τού ουρανού καί ύστερα τής γής, πώς ήταν ; Μέ φώς ή δίχως φώς ; Καί πώς εποιήθη η ποίησης; Φανερά ή σκοτεινά ;

Σημειώνω ότι, η Διήγηση δέν αναφέρει τίποτα, σχετικά μέ τό πώς ήταν ο ουρανός σέ αντίθεση μέ αυτό τής γής. Επίσης, αφού καμία πληροφορία δέν έχουμε, δέν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τό υπάρχον φώς ήταν υλικό, εφόσον η ποίηση τού ουρανού δέν έγινε στό σκοτάδι, αλλά έγινε μέ φώς - «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς» .΄Αν ήταν "φώς αϊδίου φωτός" δέν μπορώ επίσης νά τό ισχυριστώ, υποθετικά όμως είναι ενδεχόμενο. Ουδείς, λοιπόν επιτρέπεται νά πεί ότι υπήρχε φώς υλικό, πόσο μάλλον καί αυτός που γράφει τούτα τά λόγια

Περισσότερα σχόλια
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210750065283106&id=1093980993&ref=bookmarks

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Επίσκεψη Ερντογάν καί "Ινφογνώμων"

Sola Scriptura


Sola Scriptura
«Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εκ δεξιών πρός τά αριστερά καλώς ποιεί
Καί,
Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εξ αριστερών πρός τά δεξιά ουχ αμαρτάνει.»(*)
Επειδή,
Τό σημείον τού Σταυρού δέν είναι δογματικό θέμα.
Άρα,
Επείγει συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση τού ισχύοντος Συμβόλου - Δόγματος, Πίστεως. Ότι sola scriptura.

Υστερόγραφο
Πάντως η επιγραφή τού Ποντίου Πιλάτου επί τού Σταυρού : Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, "20 ... καί ήν γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί." (Ιν. ιθ'). Διά μέν τούς Έλληνες καί τους Ρωμαίους, η γραφή είναι εκ δεξιών πρός αριστερά. Ως πρός δέ τούς Εβραίους, η γραφή είναι εξ αριστερών πρός τά δεξιά. Αναζητήσατε τούς ιουδαΐζοντες
Σχόλιο πρώτο
Συμπληρώσατε ό,τι λείπει στό τέλος
Σχόλιο δεύτερο
Υπενθυμίζεται, η Παράδοση (καθ' ημάς) είναι ισόκυρη τής Αγίας Γραφής.

(*) Πατριαρχικό "Γράμμα" πρός τήν Ιερά Κοινότητα τού αγ. Όρους όταν είχε εκσπάσει η "ταραχή τών κολλύβων"

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

« 2 ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος »


Ιστοσελίδα φέησμπουκ «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Διαχειριστής Κωνσταντίνος Στρατής

- Ανδρεας Μανδαλας
ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, Α.Μ. Ενώ λέει την ἐποίησεν μετά λέει ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, ερωτώ πώς αφού την ἐποίησεν είναι ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος;

- Kyprianos Christodoulides ¨«1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος,» Χωρίς τήν κάθαρση τής καρδίας («29...περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ» Ρμ. β΄) οι χοϊκοί οφθαλμοί δέν βλέπουν καί ο νούς δέν νοεί.

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.(1Κρ. β΄)

«καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ», πρέπει νά «φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Είναι έργο τού παρακλήτου αυτό, εάν εύρει άνθρωπο δεκτικόν τής Χάριτος, προκειμένου νά δεί - μέ τούς νοητούς οφθαλμούς - ορατό τό αόρατο, έμμορφο τό ἀκατασκεύαστο, καί εν τή καρδία νοήσει τά ακόλουθα :

«1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ» καί τά εξής (Απ. κα΄)

«5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Απ. κβ΄)
Η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά τής Καινής. Οι στίχοι Γένεσις 1 έως 5, μόνο μέσω τής Καινής Διαθήκης ερμηνεύονται καί εν Πνεύματι νοούνται.

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

« ... μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καί τοῦ τιμίου αἵματος, καί δι᾿ ἡμῶν παντί τῷ λαῷ»

Από ιστοσελίδα φέησμπουκ

Ανδρεας Μανδαλας
30/11/14 Σήμερα είδα τον Πατριάρχη μας να συν λειτουργεί με τον Πάπα της Ρώμης? Θα γράψω τι γράφει το Πηδάλιο για την ποιο πάνω πράξει που έγινε. Η Γ. Οικ. σύνοδος(431 μ.χ.) κανόνας Ζ. σε όσους στο σύμβολο της πίστεως που έχουν συντάξει η 1 και η 2 Οικ. σύνοδοι, όποιος προσθέσει τι η αφαίρεση τι τους αναθεματίζει. Ο Ι. Αποστολικός μας λέει, Ει τις ακοινωνήτο, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω, δηλ. όποιος συμπροσευχειθή η συν λειτουργήσει με αφορισμένο και αυτός να αφορίζετε. Αποστολικός κανών ΜΕ. Επίσκοπος η Πρεσβύτερος η Διάκονος, αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνο, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψε αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργείσαι τι, καθαιρείσθω. Αφήνω σε σας να διακρίνετε αν έχει σωστά ενεργήσει ο Πατριάρχης μας.
« Αυτά έγραφα το 2014 και σας τα μεταφέρω, τώρα όποιος από τα ποιό πάνω δεν έχει νοήσει τίποτα και πιάνει τα άκρα όχι εγώ αλλά ο Θεός έχει γράψει "Κατά Ματθαίον Κεφ.Ζ. 5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς."»
(Σ.σ. τά εντός εισαγωγικών, « ... », αποτελούν συμπλήρωμα, 30/11/2017, τής αρχικής δημοσίευσης εκ μέρους τούς κ. Ανδρέα Μανταλά).

 Kyprianos Christodoulides Σωστά είναι αυτά. Όταν όμως εσύ (σημ. δέν αναφέρομαι προσωπικά στόν αρθρογράφο) πάς νά λειτουργηθείς καί βγεί ο Βαρθολομαίος στήν Ωραία Πύλη καί πεί τό "μετά φόβου Θεού, πίστεως καί αγάπης, προσέλθετε", θά πάς νά κοινωνήσεις από τά χέρια. Επειδή γράφει η Καινή Διαθήκη ότι αυτός που αγαπά τόν Θεό καί δέν αγαπά τόν αδελφό του, δέν έχει Θεό. Θά πάς λοιπόν νά μεταλάβεις απ' τό χέρι του, αδιαφορώντας γι' αυτά που γράφει τό Πηδάλιο. Εσύ θέλεις νά πάρεις Σώμα καί Αίμα, αφού τό είπε καί ο Χριστός. Αλλά είπε καί τό "μή δώτε τά άγια τοίς κυσί", μή δώσετε τά άγια στά σκυλιά. Εσύ (σημ. καί πάλι δέν είναι προσωπική η αναφορά) όμως αυτό δέν τό θυμάσαι. Προτιμάς νά παίρνεις τήν "μεταλαβιά" από αφορισμένους καί καθαιρεμένους - τό γράφει τό Πηδάλιο, τό είπε καί ο Κύριος μέ τό μή δώσετε τά άγια στά σκυλιά - επειδή θέλεις νά εφαρμόσεις τόν λόγο τού Κυρίου, νά φάς τό Σώμα καί νά πιείς τό Αίμα, ανεξάρτητα από τό ποιός σού τό δίνει. Παραβλέπεις δηλαδή τό ότι αυτός, που σέ κοινωνεί, πρέπει νά είναι καί "τρόπων μέτοχος καί θρόνων διάδοχος", όπως γράφουν τά βιβλία τής Εκκλησίας καί καθώς ορκίζεται ο τελών το Μυστήριο τής Ιερωσύνης καί σέ μεταλαμβάνει "σώμα καί αίμα Χριστού".

 Kyprianos Christodoulides Συμπέρασμα πρώτο.
Άρα η διάκριση, άν σωστά ενεργεί ο Πατριάρχης (παρένθεση, αφορά βεβαίως καί όσους τόν μνημονεύουν κατά τήν τέλεση τής θείας Λειτουργίας) συμπεριλαμβάνει καί εμάς. Δηλαδή, άν σωστά μεταλαμβάνουμε, από άξιους ή ανάξιους επισκόπους, μητροπολίτες, πρωτοπρεσβύτερους ή πρεσβύτερους. Αφορά βεβαίως καί τό άν κάθε πιστός ξεχωριστά ελέγχεται ή δέν ελέγχεται από τήν συνείδησή του. Άλλο τό ένα, έτερο τό άλλο, καί δέν επιτρέπεται καθένας από εμάς νά λέει στόν εαυτό του : ε, αφού καί ο ιερέας λέει τό "ουδείς άξιος", θά τό πώ κι εγώ στή συνείδησή μου καί θά μεταλάβω. Οποία τύφλωση, "διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς καί άρρωστοι καί κοιμώνται ικανοί".

 Kyprianos Christodoulides Συμπέρασμα δεύτερο.
«Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνὼν καὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.»

Πατριάρχης, επίσκοπος, μητροπολίτης, πρωτοπρεσβύτερος καί πρεσβύτερος, ο καταξιωθείς λέγειν :  « ... τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ », φαίνεται εκ τής μεταδόσεως τού ορθοδόξου φρονήματος πίστεως ( : «δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ»), κατά τό λόγιον τού Απ. Παύλου : «20 Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι» (Ρμ. ι΄).

Σέ μιά εποχή τόσο συγχυτική καί τόσο μπερδεμένη, όπου η θεολογία έγινε σχεσιολογία καί η θεία Λατρεία ταυτόσημη τής βιοηθικής, ποιός τολμά νά ομολογήσει τό «εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι» ; Οι άξιοι «μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος» τί έργο, σχετικά μέ τήν Πίστη καί τό φρόνημα, έχουν νά επιδείξουν στούς πιστούς πέραν τών αγιοκατατάξεων, τών συσιτίων γιά εγχώριους καί αλλοδαπούς, τών μνημοσύνων «υπέρ οδοιπορούντων, πλεόντων καί εν θαλάσση πνιγέντων», τών συμπροσευχών, συλλειτουργιών καί πολλών άλλων ανίερων σεβασμών καί συμβιβασμών ;
Καί τέλος, ποιός εκ τών πιστών, όταν ακούει αυτά τά λόγια κατά τήν στιγμή τής Υψώσεως καί τού Μελισμού, είναι σέ θέση νά δεχθεί ως καταξιωμένο ιερέα εκείνον, που έχει τήν Χάρι «μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ» ;

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Επίκαιρα σχόλια τής νέας εποχής

Εύπεπτα αναγνώσματα μικρής διάρκειας σέ «μέσο» κοινωνικής δικτύωσης

1)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210675464298128

2)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210675362255577?pnref=story

3)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210656763430618

Γιά τό τελευταίο αυτό (Νο 3). ο αναγνώστης ας λάβει υπόψη ότι είμαστε όλοι αλληλέγγυοι μέ τούς αναρχοαυτόνομους αντιεξουσιαστές. Τό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, τό οποίο μάς κλέβουν οι ανθρωπιστές-κοινωνιστές κυβερνήτες μας, πηγαίνει στά ταμεία του ΟΑΕΔ γιά να επιδοτεί εκείνους που δέν εργάζονται, βγήκαν στήν ανεργία, ή δουλεύουν σέ «ευέλικτες θέσεις εργασίας» διάρκειας λίγων μηνών.
Δέν χρειάζεται πολύ σκέψη, γιά νά καταλάβει κανείς ότι οι νεαροί κουκουλοφόροι τής κοινωνικής μας επανάστασης, χάριν τής ελευθερίας καί τή δημοκρατίας, παίρνουν τό επίδομα τής κοινωνικής αλληλεγγύης από μισθωτούς καί συνταξιούχους - τούς χλευαστικά αποκαλούμενους «νυκοκυραίους» - γιά νά καίνε (παράπλευρες απώλειες) αυτοκίνητα, νά βάζουν αυτοκόλλητα στά σήματα τής τροχαίας (πιθανόν κάποιος νά σκοτωθεί καί οι ασφάλειες θά ξοδευτούν) ή τέλος νά μουτζουρώνουν τοίχους (νέες θέσεις εργασίας γιά νά καθαρίζει η ασχήμια) καί πολλά ακόμη.

Τέλος, επειδή κάποιος έγραψε στόν σύνδεσμο Νο 2 ότι :
«Hans Kastorp Κύριε Χριστοδουλίδη, ψυχωσικός και μάλιστα μανιακός είναι αυτός που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, αγνοεί τί σημαίνει καταλλαγή, τυφλώνεται από το πάθος να δικαιώσει τον εαυτό του και επιδιώκει την εκμηδένιση του εχθρού του. Το τελευταίο είναι βασικό χαρακτηριστικό του, ότι φτιάχνει εχθρούς. Μέσα στο χώρο της πίστεως βρίσκει καταφύγιο και τροφή για το πάθος του, μεταμφιεσμένος σε παραδοσιακό και πατερικό τύπο, που είναι έτοιμος να συνθλίψει με το Πηδάλιο σα μύγες τους αιρετικούς πλανεμένους. Προσωπικά δεν σας ξέρω, αλλά συστηθήκατε μόνος σας με τις αράδες σας κι έτσι κατάλαβα μια χαρά τί εννοούσε ο κ. Δαπέργολας. Απλά δεν περίμενα τόσο άμεση ανταπόκριση.»,

έκρινα σκόπιμο νά τόν ευχαριστήσω καί νά τού απαντήσω μέ τά κάτωθι : «Σάς ευχαριστώ γιά τό σχόλιο, τίς διαπιστώσεις, τίς παρατηρήσεις καί τήν κριτική. Νομίζω, δέν αφήνετε κι εσείς τίποτα νά πέσει κάτω. Μέ τήν σειρά μου, λοιπόν, δικαιούμαι νά γράψω «ψυχωσικός και μάλιστα μανιακός είναι αυτός που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, αγνοεί τί σημαίνει καταλλαγή, τυφλώνεται από το πάθος να δικαιώσει τον εαυτό του και επιδιώκει την εκμηδένιση του εχθρού του», όχι όμως επειδή θέλω νά δικαιώσω τόν εαυτό μου ή νά εκμηδενίσω έναν άλλο, που δέν είναι εχθρός μου. Απλά, έχουμε διαφορετική θέαση τών πραγμάτων, καί τά δικά μου επιχειρήματα που καταθέτω, εδώ καί αλλού, δέν περιλαμβάνουν χαρακτηρισμούς πρός εκείνον - όχι εχθρό - μέ τόν οποίο έχω διαφορετική γνώμη, άποψη, θέση, τοποθέτηση ή κάτι άλλο, θεωρητικής, άμα καί πρακτικής φύσεως. Αυτά.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

«ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου»


« 7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυῒδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· 8 οἶδά σου τὰ ἔργα· - ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· - ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 12 Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.» (Απ. γ΄)

Αδελφός εν Χριστώ έγραψε

- Ανδρεας Μανδαλας : Σας παρακαλώ εν Χριστώ αδελφοί(ες) κάντε μια προσευχή για τον πλανεμένο από τους παλαιοημερογίτες αδελφό μας Κυπριανό και αυτός αν θέλει εκεί που ανήκει να τους πει να κάνουν το ίδιο και για εμάς. Όλα τα υπόλοιπα πλέον θα τα κάνει Ο Θεός όπως Αυτός δίκαια γνωρίζει αμήν

Απάντηση
- Kyprianos Christodoulides :  Ευχαριστώ, γιά τήν περί προσευχής σύσταση πρός αδελφούς. Όχι όμως καί γιά τούς, περί προσευχής, λόγους. Έκαστος, άς ετοιμάζει τήν απολογία του επί τού φοβερού βήματος. Η μετριότητά μου, θά έχει (εύχομαι) τήν προσηγορία - επί τού συγκεκριμένου θέματος - τών πρό εμού πατέρων τής Εκκλησίας. Εσύ καί άλλοι, νά ψάξετε νά βρείτε τά δικά σας δικαιολογητικά.

Η εποχή που ζούμε δέν πάσχει από έλλειψη προσευχών ούτε από έλλειψη αγίων. Δόξα τω θεώ έχουμε πολλούς. Πάσχουμε από έλλειψη έργων μετανοίας, δηλαδή, ομολογίας τού Τριαδικού Θεού μας. Τά σκεπάζει τό «16 ... ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ·».

Η μία, αγία, καθολική καί αποστολική Εκκλησία, είναι η έλλογη, Ποιητική καί Αισθητική, υμνολογία τού Δόγματος τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας. Είναι, η Εκκλησία, αυτό ακριβώς τό Σύμβολο Πίστεως, όπως εκφράστηκε καί διατυπώθηκε στήν Α΄ καί Β΄ Οικουμενική Σύνοδο καί μέ αυτό δοξολογεί καί δοξάζει η (καθ΄ ημάς) Εκκλησία τόν άγιο Θεό.
Ο νεωτερισμός (καινοτομία) τού 1924 μέ τό νέο ημερολόγιο δίχασε τήν Εκκλησία σέ πρό καί μετά τό 1924. Ερώτηση : Ποιός έκανε σχίσμα

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Inner and Inter actions : Εσωτερικές καί εξωτερικές "διαδράσεις"


Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ·19 Νοεμβρίου 2017 στις 9:36 μ.μ. Από ιστοσελίδα φέησμπουκ 

 Ακούω ότι μεταξύ των Ορθοδόξων Χριστιανών που ακολουθούν λανθασμένα το παλαιό ημερολόγιο υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ενστερνίζονται την προτεσταντική ( διαμαρτυρόμενη) αίρεση της ευημερίας του Ευαγγελίου. 
Τά σχόλια όπως κατατέθηκαν. 

Areti La Fleur Είναι λίγο δραστική η αλλαγή ή κάνω λαθος.?
Kyprianos Christodoulides Θά έγραφα, γιά νά είμαι σύμφωνος μέ τό δόλιο πνεύμα τών νεολογισμών, ότι "η αλλαγή είναι διαδραστική". Interactive κατά τήν αγγλική καί τήν παραπαίουσα μετάφραση τής νεοελληνικής.
Areti La Fleur Kyprianos Christodoulides Το interactive να υποθεσω ότι το χρησιμοποιήσατε ως λογοπαιγνιο?...Αλλοιως θα σημαινη ότι οι μεν Παλαιοημερολογίτες προσχωρουςν στους Ευαγγελιστας οι Ευαγγελισται εις τους Παλεοημερολογιτας!...Επισης σε ποια καταταξη βαζετε τους Νεοημερολογιτας?
Kyprianos Christodoulides Άν μπορείτε νά μού εξηγήσετε τί σημαίνει η λέξη "διάδραση", όπου καί τό επίθετο διαδραστικός, -η, -ο, τότε νά συνεχίσουμε τήν κουβέντα. Η εκ μεταφοράς λέξη είναι interactive. Πείτε μου λοιπόν τή γνώμη σας, γιά νά δούμε ποιός καί ποιοί είναι οι ... διαδρώντες
- Areti La Fleur Kyprianos Christodoulides Την σημασια της λεξεως σας την εδωσα παραπανω...Διαδραστικο είναι κατι που δινει την ευκαιρεια να υπαρξη διπλευρη ( 'η και πολυπλευρη) συμμετοχη! Γι αυτό και σας ρωτησα αν εννοείτε ότι οι μεν προσχωρουν στους δε και τ'αναπαλιν! 
Kyprianos Christodoulides Αν τό "διαδραστικό" σημαίνει καί πολυδραστικό, πολυδραστικοί είναι τότε οι τού νέου ημερολογίου. Έχουν αναπτύξει διαχριστιανικούς, διαθρησκειακούς καί διαπεριβαλλοντικούς ( ! ) διαλόγους, επειδή η διάδραση (σημ. δική μου λέξη αυτό) σημαίνει σχέση εσωτερικής (inter) δράσης καί δραστηριότητας.
- Areti La Fleur Κυριε Χριστοδουλιδη, να το πουμε άλλη μια φορα? Διαδραστικο είναι κατι που μας επιτρεπει να λαβουμε μερος δλδ να συμμετάσχουμε στην δραση που παρουσιαζει/προσφερει. Ενας διαλογος είναι εκ των πραγματων διαδραστικος αφου σε αυτόν συμμετεχουν δυο 'η περισσοτερα προσωπα τα οποια συζητουν ένα θεμα. Διαδραση δεν σημαινει σχεση εσωτερικης δραστηριότητος. Στα αγγλικα η λεξις για το εσωτερικο είναι ΙΝΕR (iner-self, iner-house) η λεξις INTER που χρησιμοποιητε εσεις σημαινει (εκτος αλλων που δεναφορουν την συζητηση εδώ) και μεσον του...παραδειγμα ένα ταξειδι που περνα μεσα από συμπαντικούς Γαλαξιες θα είναι Διαγαλακτικο = intergalactic. Συνεπως η μεταφραση σε διαχριστιανικους και κλπ δεν υφίσταται διοτι ένα πραγμα δεν μπορει να γυριση την πραξη του μεσα στον εαυτο του 'η να ενεργυση σαν δευτερο προσωπο μεσα στον εαυτο του. Δεν ξερω πως αλλοιως να σας το εξηγησω.
- Kyprianos Christodoulides Τά inner καί τά inter
 Οι δράστες τής αγάπης έστησαν παγίδα μέ τό inter, θήραμα ο έσω άνθρωπος.
Inner = εσωτερικός. Inter = μεταξύ. Interview = συνέντευξη.
Εσφαλμένα, έγραψα προηγουμένως «η διάδραση (σημ. δικό μου αυτό) σημαίνει σχέση εσωτερικής (inter) δράσης καί δραστηριότητας.». Τό σωστό είναι «σχέση εσωτερικής (inner) δράσης καί δραστηριότητας».
 Δέν είναι λίγες οι φορές, όπου σέ μία συνέντευξη οι συνομιλητές εκφράζουν τήν δική τους θέα (view) τών πραγμάτων. Οπωσδήποτε, η θέα αυτή εκφράζει τόν εσωτερικό κόσμο τών συνομιλητών στήν συνέντευξη - καί όχι διάδραση τών ομιλούντων.
 Τά διαδραστικά inter : διαπολιτισμικά, διαχριστιανικά, διαθρησκειακά κλπ., μεταξύ δράσεων πολιτισμικών (διάβαζε πνευματικών πολιτισμών), χριστιανισμών (σημ. υπάρχουν παραλλαγές) καί θρησκειακών διαβουλεύσεων (consultations), αποβλέπουν πρός ένα καί μοναδικό στόχο : Στήν εσωτερική (inner) πνευματική αλλοτρίωση - κάποιος θά τό ονόμαζε «εσωτερική ιεραποστολή» - όπου κυριαρχεί η βλασφημία καί η πλάνη.
 Είναι η πλάνη τής Συμπαντικής Οντότητας, η οποία βλασφημεί τό άγιον Πνεύμα Θεός. Όλα τά interactions (διαδράσεις) δρούν ως εσωτερικοί (inner) πολιορκητικοί κριοί (μηχανισμοί) μέ στόχο τήν κατάργηση τών παραδεδομένων - παραδεδεγμένων, πνευματικών αξιών καί τήν εγκαθίδρυση νέων (διαπολιτισμικών) αρχών. Τά inter καθιστούν αδιόρατο τό inner. Πρωταγωνιστής, η δια-τραπεζική καί δια-κυβερνητική αυτοκρατορία Μίας Παγκόσμιας Τράπεζας, ενός ιδιωτικού πλανήτη, δια-βουλής ... τού Διαβόλου.
Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Οσοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, το ακολουθούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, ή μόνον στα Εκκλησιαστικά πράγματα?. Πώς, για παράδειγμα, κλείνει ένα ραντεβού κάποιος που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, με έναν άλλο που ακολουθεί το νέο?
Kyprianos Christodoulides «- Κωνσταντίνος Στρατής : Οσοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, το ακολουθούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, ή μόνον στα Εκκλησιαστικά πράγματα?.»  Απάντηση : Μόνο στά εκκλησιαστικά, παρότι φέρουμε τήν διαβληθείσα εικόνα τού χοϊκού ανθρώπου. « 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. » (1Κρ. ιε΄)
 Οι Οικουμενικές Σύνοδοι μάς καλούν νά φορέσομεν τήν εικόνα τού επουρανίου. Όχι όμως αυτή που προτείνει ο Πάπας, οι Μασόνοι, οι Οικουμενιστές, συλλήβδην δέ, οι Σιωνιστές. Δέν ανήκουμε στή Δύση.
Kyprianos Christodoulides - «Κωνσταντίνος Στρατής Η γνώμη μου είναι οτι εφόσον οι εραστές τοτ παλιού ημερολογίου δεν μπόρεσαν να το επιβάλουν παντού, τότε θα πρέπει να ακολουθούν το νέο ημερολογιο σε όλα και στα Εκκλησιαστικά και στα κοσμικά πράγματα»
Απάντηση : Οι εραστές τών εκσυγχρονισμών είναι άλλοι καί όχι οι ακόλουθοι τών δογματικών θεσπισμάτων, ήτοι, τής εκκλησιαστικής Παράδοσης. Κάτι τό οποίον δέν επιβάλλεται, αλλά πιστεύεται. Τά αφορώντα στήν πίστη δέν επιβάλλονται, πιστεύονται όχι στά τυφλά, αλλά κατόπιν μαθητείας, εφόσον υπάρχει μαθησιακή προαίρεση καί όχι παγγνωσία.
Οι πρό ημών ακολουθούσαν τό ημερολόγιο, που είχε θεσπίσει η Εκκλησία, καταδικάζοντας (κατόπιν Συνόδων Τοπικών) όποιον δεχόταν τό Γρηγοριανό ημερολόγιο - διορθωμένο Ιουλιανό, χάριν κοροϊδίας τού εκκλησιαστικού Σώματος.
Αυτοί, οι πρό ημών γονείς, τί ήταν ; Πλανεμένοι, όπως οι πατέρες τής Εκκλησίας, κατά απόφανση τού οικουμενικού Βαρθολομαίου καί άλλων ;
 Σέ τί θά εμπόδιζε τήν Πολιτεία νά έχει αυτή τό δικό της ημερολόγιο καί η Εκκλησία τό δικό της. Δέν θά είμαστε, άλλωστε, μόνο εμείς. Πολλοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένων τών Εβραίων, έχουν διαφορετικό πολιτικό ημερολόγιο από αυτό (σεληνιακό) τής θρησκείας των. Όμως, παπικοί καί προτεστάντες, είχαν διαφορετική γνώμη. Ο παπάς νά είναι παπάς καί ο ζευγάς ζευγάς. Εψεύδοντο. Εκκλησία καί Διπλωματία έπρεπε νά έχουν κοινό ημερολόγιο, άρα, κοινούς εορτασμούς : θρησκευτικούς καί πολιτικούς.
Αλλά, «15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; », καί μάλιστα, όταν η Διπλωματία έχει υποτάξει τήν Εκκλησία, λόγω ανίκανων καί δουλοπρεπών Ιεραρχών. Παράδειγμα, τό ιερατείο τών σταυρωτών όταν «15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα» (Ιν. ιθ΄).
 Τό έγραψα καί θά τό ξαναγράψω. Η Εκκλησία σκοπό έχει νά μορφώνει ουρανοπολίτες - άρχοντες και αρχόμενους, τού κόσμου τούτου. Δέν ανακατεύεται μέ τήν Διπλωματία τού αιώνος τούτου τού απατεώνος.
-  «Κωνσταντίνος Στρατής Αλλωστε το ημερολόγιο είναι ανθρώπινο και γήινο κατασκεύασμα και δεν έχει καμμιά σχέση με το άχρονο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν έχει Χρόνο»
 Απάντηση : Παρ΄όλα αυτά, ο Χριστός ετέχθη εν χρόνω, καίτοι άχρονος, εμείς δέ, θέλοντας μή θέλοντας, δέν είμαστε άχρονοι όπως ο άχρονος Θεός. Έν χρόνω ζούμε «16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Τίς παραπάνω ημέρες που μάς πούλησε ο Πάπας, δέν τίς αγοράζουμε. Όποιος θέλει τίς παίρνει, πιστεύοντας ότι « όσοι Χριστιανοί του παλιού ημερολογίου το έχουν αναγάγει σε σωτηριώδους σημασίας είναι εκ προοιμίου λάθος». Νά σημειώσω, είναι λάθος η περί σωτηρίας άποψη τού ακαινοτόμητου ημερολογίου τής Εκκλησίας καί όσων τό ακολουθούν. Ο χρόνος δέν αγιάζει τόν άνθρωπο, ο άνθρωπος αγιάζει τόν χρόνο, τόν σύμφωνο χρόνο τής Εκκλησίας βάσει τών αγίων Αυτής.
Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Kyprianos Christodoulides, καιρός παντί πράγματι κατά τον Εκκλησιαστή. Παρόλα ταύτα πιστεύω οτι η αναγωγή του ημερολογίου σε κεφαλαιώδες ζήτημα σωτηρίας μέχρι της άποψης οτι οσοι συμμετέχουν σε Εκκλησίες που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο θα χαθούν, οπως αλλαχού και από άλλα μέλη της Εκκλησίας του παλιού ημερολογίου πρεσβεύεται, και δεν θα τύχουν της αιωνίου ζωής, πιστεύω οτι είναι λάθος. Παρά ταυτα τα επί μέρους, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου σας εις ό εκθέτετε την απολογία της Εκκλησίας του παλαιού ημερολογίου, και να το θεωρήσω οτι είναι σωστό, αλλά όχι όλο το κείμενο.
Kyprianos Christodoulides Είναι κεφαλαιώδους σημασίας, επειδή διέσπασε τήν ενότητα τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας. Τό ψεύδος εκτόπισε τήν αλήθεια . Η αναφορά αυτή αφορά στά θεσμικά πρόσωπα. -  Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Kyprianos Christodoulides Ποτέ δεν μπορεί το ψεύδος να εκτοπίσει την αλήθεια. Διότι ο Χριστός δεν μπορεί να εκτοπιστεί ως η μόνη αλήθεια . Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και είναι ο αυτός για όλους όσους υπακούουν σε Αυτόν.
Kyprianos Christodoulides Ασφαλώς, δεν μπορεί το ψεύδος να εκτοπίσει την αλήθεια. Τί κάνουν όμως οι ευρισκόμενοι εις τόπον καί τύπον Χριστού ;


 - Ανδρεας Μανδαλας Μου έλεγε (δεν τα έγραφε) ο εν λόγο κύριος, ο Ορθόδοξος Ιερέας που κοινωνώ από τα χέρια του μου δίνει αίρεση και όχι Σώμα και Αίμα Χριστού, διότι ακούστε διαβολική λογική. Ο Ιερέας μνημονεύει τον Επίσκοπο του ο Επίσκοπος μνημονεύει τον Ιερώνυμο που μνημονεύει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που μνημονεύει τον Πάπα, γιαυτό η αίρεση του Πάπα φτάνει στον Ιερέα που μου την μεταδίνει???ότι και να του είπα αντίθετο αυτός επιμένει σε αυτήν την λογική. Συγχώρα με Άγιε Απ. Παύλο που δεν σε άκουσα στο μετά μία και δευτέρα νουθεσία παραιτού και το έκανα πολλές φορές, αλλά σου υπόσχομαι αυτή είναι η τελευταία φορά που γράφω σε ότι γράφει ο εν λόγο κύριος, από δω και πίσω μόνο σιωπή του χαρίζω και εύχομαι Ο Θεός να τον φωτίσει στον νου καθώς και όλους μας που το έχουμε τόσο Ανάγκη...
Kyprianos Christodoulides Συμπλήρωση προηγουμένου σχολίου σχετικά μέ τά inner καί τά inter. Σημειώνω, γράφω πάντα τήν άποψή μου καί όχι αποφαινόμενος διά Συνόδου. Ο μνημονευτής αμνημόνευτου, δηλαδή αιρετικού, μεταδίδει "διαδραστικά" (inter-active) τήν αίρεση, διότι ο κοινωνών πιστός έχει υποστεί, χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται, τήν εσωτερική δράση (inner-action) τής αλλοτρίωσης. Δηλαδή, τήν αποξένωση εκ τής πνευματικής αληθείας τού Σώματος καί Αίματος Χριστού, παρότι ο ίδιος (ο κοινωνών πιστός) ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει κατά γράμμα τά διαλαμβανόμενα στό σχετικό εδάφιο τής Καινής Διαθήκης.
Αυτού τού είδους οι ευσεβείς πιστοί θυμίζουν τήν Παραβολή τού Τελώνη καί τού Φαρισαίου, όπου ο τελευταίος, "σταθείς πρός εαυτόν ταύτα προσηύχετο" (Λκ. ιη' 11).
 Σημειώνω καί πάλι, ότι γράφω τήν άποψή μου καί δέν προτίθεμαι νά σχολιάσω σχόλια επί τών γραφομένων μου. Τά οποία - επανάληψη καί αυτό - αποτελούν συμπλήρωμα προηγηθέντος δικού μου σχολίου : "Τά inner καί τά inter".

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Ένας αιφνίδιος θάνατος, τρίτη συνέχεια καί τέλος


Η ιστοσελίδα ΚΑΤΑΝΙΧΙS GR. δημοσίευσε ένα άρθρο - Επικήδειο Λόγο, θά τό χαρακτήριζα - γιά τόν κοιμηθέντα μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο. Τό άρθρο φέρει τήν υπογραφή τού Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου. Μπορείτε νά τό διαβάσετε στόν δεσμό http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_202.html όθεν καί αντιγράφω τά κάτωθι. Έπονται σχόλια στήν ιστοσελίδα φέησμπουκ «Φίλη Ορθοδοξία»

«Ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό κατά τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ἐνῶ ἦταν ἐνδεδυμένος τά ἀρχιερατικά του ἄμφια, κατά τήν εὐχή τῆς ἀναφορᾶς, μετά τήν ἐκφώνηση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ «λάβετε φάγετε...», «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες...», γονατιστός μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὅλα αὐτά εἶναι ἄκρως συμβολικά. Μέ τόν τρόπο αὐτό πέρασε στήν οὐράνια θεία Λειτουργία.» (Ιερόθεος Βλάχος)

Σχόλια
- Kyprianos Christodoulides Περί Ιεροθέου Βλάχου βλέπε επισυναπτόμενα ιστολόγια :
1) https://www.pentapostagma.gr/2016/01/2766176.html ... Δείτε περισσότερα
Ἄμεσος πανορθόδοξος κίνδυνος καὶ ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ - Pentapostagma.gr PENTAPOSTAGMA.GR
 2) http://www.markoseugenikos.gr/index.php?name=aster_tes_efesou_t25  Σωφρόνιος τοῦ Essex καί Ναυπάκτου Ἰερόθεος: Βίοι Παράλληλοι καί Αἱρετικοί… MARKOSEUGENIKOS.GR
3) http://agonasax.blogspot.gr/2015/06/blog-post_10.html  Παραπέμπεται ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος. κ. Ιερόθεε:… AGONASAX.BLOGSPOT.COM

- Robin Edison Αυτή μάλλον είναι η απάντηση στους ανόητους που δεν απορούν, ανάγοντας αδιακρίτως και αυθαιρέτως κάθε γεγονός σε "σημείο αγιότητας"...!

«Την δε ερχομένην ημέραν ο Όσιος Νικάνωρ ηγέρθη το πρωϊ και εισελθών εις το Κυριακόν, και ιερουργήσας, εκοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια. Εξελθών δε μετά την θείαν Μυσταγωγίαν, είπε πάλιν προς τους μαθητάς του· Ήλθε τώρα η ώρα, τέκνα μου, δια να πηγαίνω προς τον ποθούμενον Δεσπότην μου Ταύτα ειπών ο Άγιος, και ευχόμενος και ευλογών τους περιεστώτας Μοναχούς και λαϊκούς, και πλαγιάσας επί της κλίνης του, παρέδωκε το πνεύμα εις χείρας Θεού κατά το αυιθ΄ (1419) έτος, εν μηνί Αυγούστω, ζ΄ (7).»

- Kyprianos Christodoulides Ευχαριστώ ιδιαίτερα τούς stan silver (κύριο Κωνσταντίνο Αργυρακόπουλο) καί Ρόμπιν Έντισον γιά τά σχόλια. Γράφουν τό ίδιο με τήν αυτή αναφορά στόν Όσιο Νικάνορα.
Αυτά που έγραψα, καί η θρησκευτική ορθότητα τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία" ( katanixis ) έκρινε σκόπιμο νά εξαφανίσει, ήταν, διότι στό γενεαλογικό μου δένδρο η προγιαγιά καί μητέρα τής γιαγιάς (εκ μητρός) μου - μέ επτά παιδιά - έζησε 90 χρόνια. Καί όπως μού είχε πεί η γιαγιά μου, ένα πρωί ζήτησε νά έλθουν όλα τά παιδιά της νά τά αποχαιρετίσει επειδή θά πέθαινε. Αυτό καί έγινε. Τό βράδυ τής ίδιας μέρας η προγιαγιά μου (εκ τινός χωρίου τής νήσου Άνδρου) αφού κοινώνησε, αναχώρησε στούς ουρανούς.
Αυτό είχα κατά νούν, όταν έγραψα τά σχόλια, τά οποία εξαφάνισε η εμπάθεια τού Δημητρίου Αναστασιάδη καί η "ορθοδοξοφροσύνη" τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία" - katanixis, τού π. Νικολάου Μανώλη. Κατά τά άλλα, μάς έμειναν επίσκοποι σάν τόν Ιερόθεο Βλάχο, γιά νά μάς παραδίδουν μαθήματα "οσιακής" κοίμησης μητροπολιτών, όπως αυτή τού Χρυσοστόμου Μάνης. Ο Κύριος νά τόν αναπαύσει.

- Robin Edison Παρακαλώ, από μέρους μου για τις ευχαριστίες Κυπριανέ Χριστοδουλίδη ! Δεν ήταν αναγκαίες… Όμως σε ότι με αφορά, η στάση μου γενικότερα απέναντι σε αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε, είναι μέσα στο πλαίσιο των αυτονοήτων ενεργειών.
Η πνευματική κατάπτωση από τον πολυχρόνιο «εναγκαλισμό» με την Αίρεση και τους Αιρετικούς, φαίνεται καταλήγει σε πνευματική και διανοητική «ανεπάρκεια» για πολλούς, μη μπορώντας να διακρίνουν τους «χαλεπούς καιρούς» που ζούμε και οι οποίοι καταδεικνύονται στην πράξη με την προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη, που έζησε τον 16ο αιώνα. Είναι γεγονός, ότι και σε κάποιο σημείο λέει τα εξής :
«Οί τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί τό πλείστον, άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν. Οί Εκκλησίες τού Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονο τότε είς τούς εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φώς επιγνώσεως.»
Ο Θεός να μας Ελεεί να βγούμε από αυτή την δεινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει.

- Sofia Tellidou να με συγχωρειτε που μπαινω στην συζητηση, αλλα και εγω θα πω κατι ασχετο...γιατι κ.Κυπριανε τοσο φοβος για το αν σας διαγραψουν?και γιατι να σας διαγραψουν ειτε εσας ειτε καποιον αλλον που λεει την γνωμη του με επιχειρηματα και με σωστο υφος ακομα και αν ειναι αντιθετη με αλλους...ολων οι γνωμες πρεπει να ακουγονται...κανεις δεν εχει το αλαθητο...μπορει απο καποιον να διαβασω κατι που δεν το ειχα σκεφτει...αν δεν συμφωνω εχει καλως...εδω μαθαινουμε απο ολους...στον χριστιανισμο πρωτος ειναι ο Χριστος και μετα ολοι εμεις...κανεις δεν ειναι πανω απο τον αλλο,για αυτο ολοι εχουν γνωμη...και αν καποιος εχει λαθος με σωστο υφος του το εξηγουμε και οχι με απειλες..δεν εχω στοχο να σας κρινω,αλλα δεν μπορω να νιωθω οτι ειμαι σε ενα ιστολογιο το οποιο φοβιζει τον κοσμο με διαγραφη...

- Kyprianos Christodoulides Εμένα πάντως, Σοφία Τελίδου, η μέν Φίλη Ορθοδοξία έσβησε τά σχόλιά μου, ο δέ Αναστασιάδης μέ απέκλεισε (κν. μπλόκαρε). Διότι, κατά την κρίση τής Φίλης Ορθοδοξίας, η συζήτηση παρέβη τόν όρο νά μήν συζητούνται (ή θίγονται) θέματα Νέου καί Παλαιού ημερολογίου, παρότι, όπως ανέφερε η Κατερίνα Μπότσαρη, δέν είδε νά γίνεται τέτοια συζήτηση.

Τό θέμα, λοιπόν, κατά τή γνώμη μου, είναι τούτο : Όταν κάποιος είναι δηλωμένος Παλαιοημερολογίτης, νά τού παρέχεται χώρος γιά σχόλια. Όταν όμως μέ αυτά, διαπιστώνεται ότι ο αντίλογος (σημ. υποστήριξη τής οσιακής κοίμησης) φθάνει σέ αδιέξοδο, κατόπιν προσκόμισης παραδειγμάτων εκ τής καθ΄ ημάς Παράδοσης από τήν άλλη πλευρά, τότε τίθεται σε εφαρμογή ο, περί θρησκευτικής ορθότητας, νόμος. Ο νόμος αυτός, σημειωτέον, μέ έχει αποκλείσει από θρησκευτικά ιστολόγια υψηλής επισκεψιμότητας. Βεβαίως, καί από τόν Ορθόδοξο Τύπο, που μού έκανε τήν τιμή νά φιλοξενήσει άρθρα μου στό παρελθόν, γιά ένα ζήτημα, τό οποίο αγνοούσαν πλήρως οι αρωγοί τής ημέτερης δεξαμενής σκέψης (think tank) σέ συναφή μέ τήν θεολογία προβλήματα. Τά ονόμασαν Βιοηθικά, γιά λόγους που δέν χρειάζεται νά αναπτύξω.

Στό ερώτημά σας, λοιπόν, «γιατι κ.Κυπριανε τοσο φοβος για το αν σας διαγραψουν», μάλλον, θά πρέπει νά τό κατευθύνετε πρός τήν Φίλη Ορθοδοξία καί στόν κ. Αναστασιάδη. Όχι σέ μένα καί στά (φύσεως παλαιοημερολογιτικής) σχόλια πού γράφω. Φόβο δέν έχω, μόνο θλίψη, επειδή θά στερούσα τόν τυχόντα αναγνώστη νά δεί μιά άλλη πτυχή, σέ θέματα τά οποία προβάλλονται σάν σημαντικά, άν καί δέν είναι. Τό είχα υποψιαστεί, γι΄ αυτό φρόντισα ένα μέρος τών αρχικών σχολίων νά διασώσω. Τό κάνω καί τώρα.

- Sofia Tellidou Νομιζω το προβλημα ειναι οταν θελω να επιβαλλω τη γνωμη μου ως σωστη...γιατι ειναι αλλο να κανουμε κουβεντα και λεμε τα επιχειρηματα μας και αλλο να επιμενουμε με παθος στην γνωμη μας και να την αναλυουμε επι ωρες...οσο για τον κ.Αναστασιαδη σε μια παλια συζητηση για τον χορο της κοιλιας ελεγε οτι δεν ειναι κατι κακο ειναι παραδοσιακος χορος και οτι και η γυναικα του κανει μαθηματα...δεν ανοικω στους παλαιοημερολογητες,αλλα δεν πιστευω οτι και πολλοι που ειναι σε αυτο το ιστολογιο ειναι σωστοι...πολλοι κανουμε μαθηματα σε αλλους,ενω εμεις μπορει να κανουμε χειροτερα αμαρτηματα...

- Kyprianos Christodoulides Αν εσείς, Σοφία Τελλίδου, διαπιστώσατε ότι «επιμένω μέ πάθος στή γνώμη μου» ή ότι «προβλημα ειναι (εδώ γράφω "έχω", επειδή νομίζω απευθύνεται αυτό πρός εμένα) οταν θελω να την επιβαλλω ως σωστη», τότε, είμαι υποχρεωμένος νά σάς πώ, ότι βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Συζήτηση κάνουμε, κάθε πλευρά καταθέτει τά δικά της, αλλά εσείς μέ χρεώνετε μέ παθιασμένη επιμονή καί τάσεις επιβολής, αυτών τά οποία γράφω.
Πείτε μου λοιπόν ποιός εκ τών δύο έχει αυτά τά χαρακτηριστικά μέ αυτό τό τελευταίο που θά γράψω : Ο μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος σημειολογεί ως σημαντικό τόν θάνατο του κοιμηθέντα μητροπολίτη Μάνης, πρώτον, εκ τού ότι συνέβη τήν ημέρα εορτής τών αγίων Ταξιαρχών καί, δεύτερον, ότι συνέβη κατά τήν στιγμή τής Μετουσιώσεως τών Τιμίων Δώρων.
Σημειολογικά, γράφω τώρα εγώ, ότι γιά τόν κοιμηθέντα η Θεία Λατρεία έμεινε ατελής . Τελειώθηκε γιά τό εκκλησίασμα καί ως ώφελε, από άλλον ιερέα μέ προβληματική εμφάνιση. Άλλο θέμα αυτό.

Τό κυρίως καί καίριο είναι ότι, στήν εκκλησιαστική Ιστορία, έμεινε καί κάποια άλλη Θεία Λειτουργία ατελής. Ήταν η τελευταία στόν ιερό Ναό τής τού Θεού Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη. Η σημειολογία εκείνης τής ατελούς Λειτουργίας είναι ότι μάς έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς. Η σημερινή, αν καί υπολείπεται σημαντικά τών γεγονότων εκείνης τής εποχής, μήπως έπρεπε νά οδηγήσει σέ εντονότερο σημειολογικό προβληματισμό τόν υμνητή τής οσιακής (κατ΄ αυτόν) κοίμησης του μητροπολίτη Μάνης ;
Ερώτημα θέτω καί ανάγω τό ασήμαντο τού γεγονότος αυτού, σέ σχέση μέ τήν άλωση τής Κων/πολις, στόν εντελώς ασήμαντο καί περιθωριακό ρόλο τής εν Ελλάδι Ορθόδοξης Εκκλησίας, στήν ήδη ενεργούμενη παγκοσμιοποίηση.
 Άν, Σοφία Τελλίδου καί άλλοι, μέ χρεώνετε μέ παθιασμένη επιμονή καί τάσεις επιβολής, αυτών τά οποία γράφω, είναι δικαίωμά σας. Θά πρέπει όμως νά μου το εξηγήσετε. Ίσως, τό περιμένουν καί άλλοι.

- Kyprianos Christodoulides [«Σοφία Τελλίδου : «.. .επιμενουμε στην γνωμη μας και απο εγωισμο πλεον,γιατι οταν πω κατι, πιστευω οτι ειναι σωστο »] Κυπριανός Χ : είμαι πολύ προσεκτικός σέ αυτά που γράφω. Σπάνια, έως ποτέ, δέν χρησιμοποιώ τό ρήμα "πιστεύω". Ακολουθώ τήν συμβουλή πνευματικού μου Γέροντα : «Παιδί μου, είπε, μήν χρησιμοποιείς ποτέ αυτή τή λέξη, παρά, μόνο, όταν θέλεις κάτι νά πείς γιά τήν πίστη σου, θέλω νά πώ, γιά θεολογικά ζητήματα σύμφωνα μέ τό "Πιστεύω" κλπ». Τά γραπτά μου δέν είναι θεολογικά. Τά Θρησκευτικά έμαθα, κατόπιν μακροχρόνιας θήτευσης στούς κόλπους τής μητρός Εκκλησίας.

- Sofia Tellidou το θεμα του κ.Κυπριανου δεν νομιζω απο οτι καταλαβα να ειναι οτι αν ο ιερεας θα μπει στον παραδεισο,αλλα οτι καποιοι τον ειπαν Αγιο...που ειναι λιγο υπερβολικο και βιαστικο...καποιοι δεν καταλαβαινω γιατι,θελουν να τους κανουν ολους Αγιους...μακαρι ο Θεος να λυπηθει την ψυχη του οπως και ολων μας και να τον βαλει στα δεξια Του,αλλα για το αν ειναι και Αγιος αυτο θα μας το δειξει μονο ο Θεος...γιατι η βιασυνη και γιατι τοσος πανικος για αυτο δεν μπορω να καταλαβω.

- Robin Edison Sofia Tellidou Είναι απλό. Διότι πίσω από το επισφράγισμα της αγιότητας, θα κρύψουμε, για να μην πω θα νομιμοποιήσουμε, όλες τις σύγχρονες στρεβλώσεις και κακοδοξίες στις οποίες έχουμε περιπέσει ως εκκλησία τα τελευταία 100 χρόνια.

- Bivalve Eternity Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ.Edison όταν μιλάει για τις "κακοδοξίες των τελευταίων 100 ετών της Εκκλησίας" . Η Εκκλησία, από το υπερώο της Πεντηκοστής, πορεύεται ανά τους αιώνες, στην Δευτέρα Παρουσία και την Βασιλεία των Ουρανών, κανονικότατα.

- Kyprianos Christodoulides Κακοδοξία δέν είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ιδρυτικό μέλος τού ΠΣΕ ; Κακοδοξία δέν είναι τό άνοιγμα ( : άρση ακοινωνησίας ) μέ παπικούς ; Κακοδοξία δέν είναι οι συμφωνίες Τορόντο, Μπαλαμάντ, Καμπέρα, Πουσάν κλπ. ; Κακοδοξία δέν είναι η ίδρυση τμήματος ισλαμικών σπουδών στήν Θεολογική Θεσ/νίκης ; Κακοδοξίες δέν διασπείρονται από τήν Ακαδημία Βόλου ; Κακοδοξία δέν είναι η προσπάθεια αγιοκατάταξης τού Σωφρονίου Σαχάρωφ ; Κακοδοξίες δέν διασπείρει ο Ζηζιούλας μέ τίς ενδοτριαδικές σχέσεις - Μυστήριο τής Αγίας Τριάδος; Κακοδοξίες δέν διασπείρει ο Νικολαΐτης Γιανναράς, προσφάτως αναγορευθείς επίτιμος διδάκτωρ τής κοινωνικής θεολογίας ; Νά γράψω γιά Φάρο, Θερμό καί άλλους, "επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος".

- Panagiotis Baltakis Tapolos 7 τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
β'Τιμοθεον, δ:7

- Kyprianos Christodoulides Υπάρχει καμία σύγκριση τής ζωής τού Απ. Παύλου μέ τήν ζωή τού κοιμηθέντα Μητροπολίτη ;

- Panagiotis Baltakis Tapolos Kyprianos Christodoulides ΥΠΑΡΧΕΙ.

- Kyprianos Christodoulides Page not found. Η σελίδα δέν βρέθηκε.
Η ζωή τού Αποστόλου Παύλου, από τήν μεταστροφή του εν Χριστώ μέχρι τόν θάνατό του, ήταν η διαρκής Ομολογία της πίστεως καί η καταγγελία τών "ποριζομένων είναι τήν ευσέβειαν". Μόνο αυτή τή σελίδα βρήκα.

Ένας αιφνίδιος θάνατος, δεύτερη συνέχεια


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο «Φίλη Ορθοδοξία» στό φέησμπουκ https://www.facebook.com/groups/katanixis/permalink/861233414058825

- Panagiotis Baltakis Tapolos Η τελευταία φωνή βοώντος εν τη ερήμω...Η τελευταία φωνή της γνησιότητας...Ο τελευταίος μιμητής Του Χριστού... Κι όμως είναι πολλοί ακόμη και θα είναι αμέτρητοι αυτοί που θα σηκωθούν από εδώ και πέρα! «Αγγαίος. β,9 ...διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον.» ΑΜΗΝ.

- Robin Edison Το ότι έφυγε ένας άνθρωπος στην πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Το ότι ο συγκεκριμένος ως αρχιερέας, ήταν προσευχόμενος, είναι και αυτό λογικά γεγονός μη αμφισβητούμενο. Εμείς όμως, ως μέλη της Εκκλησίας του Ι. Χριστού, ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να τον κατατάξει στους δικαίους παραβλέποντας τυχόν εμπόδια που Εκείνος μόνο γνωρίζει. Αλλά από το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο να γίνονται κάποιοι ερμηνευτές των γεγονότων με "οσιοκατατάξεις" ή "αγιοκατατάξεις" επειδή η διάνοια τους μέχρι εκεί φτάνει, έχει μεγάλη απόσταση !
- Κατερινα Μποτσαρη δεν είδα στα σχόλια οσιοκατατάξεις και αγιοκατατάξεις..οσιακή κοίμηση είδα.

- Robin Edison Ίσως θα πρέπει να κοιτάμε καλύτερα για να διακρίνουμε από που εξάγονται τα συμπεράσματα για τα σχήματα του λόγου Κάθριν.
Φωτογραφία του Robin Edison.

-Kyprianos Christodoulides Είναι εμφανές πόσο εμπαθείς είναι μερικοί σχολιαστές. Όπως ο Δημήτριος Αναστασιάδης, ο οποίος έκρινε σκόπιμο καί χρήσιμο νά διαγράψει τόν μεταξύ μας διάλογο. Μέ απέκλεισε, γιά νά μήν βλέπω τίς απόψεις που ανταλλάξαμε. Χάθηκαν.
Ίσως, διότι σκέφθηκε ότι θά μπορούσα νά τίς κάνω ξεχωριστή, από εδώ, δημοσίευση, προκειμένου η συζήτηση νά γίνει γνωστή πέραν τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία".

Αυτά πρός γνώση τού Διαχειριστή τής φεησμπούκ ιστοσελίδας.

Άν η υπόθεση αυτή (προσωπική άποψη) είναι εσφαλμένη, προκαλώ τόν σχολιαστή Δημήτριο Αναστασιάδη νά επαναφέρει αυτά που εγώ κι εκείνος γράψαμε. Θά άρει τήν υποψία - άν θέλει κατηγορία - εμπάθειας τήν οποία τού προσάπτω, αλλά δέν θά τό κάνει. Θά απογυμνωθεί πλήρως.
Εν τώ μεταξύ, οι φίλοι καί αναγνώστες τής "Φίλης Ορθοδοξίας", μπορούν (σέ περιορισμένο αριθμό) να εξακολουθήσουν νά βλέπουν αυτά που ελέχθησαν.

- Κατερινα Μποτσαρη χάθηκαν και δικά μου σχόλια.δεν γνωρίζω κατά πόσο υπεύθυνος είναι γι αυτό ο Αναστασιάδης ή η φίλη Ορθοδοξία.

- Φίλη Ορθοδοξία, Διαχειριστής ομάδας : Εγώ τα έσβησα γιατί έχουμε πει ΧΙΛΙΑΔΕΣ φορές και με πολλές αφορμές οτι θα κόβονται οι συζητήσεις για το ημερολόγιο.

- Κατερινα Μποτσαρη Ευχαριστούμε για την διευκρίνηση..μόνο που δεν αντιλήφθηκα συζητήσεις περί ημερολογίου..εκτός από κάποιους χαρακτηρισμούς που δήλωναν την ταυτότητα των Γοχ.

- Kyprianos Christodoulides Τό γνωρίζω καί ήμουν λίαν προσεκτικός. Άν είχατε σβήσει τό αρχικό σχόλιο τού Αναστασιάδη ( : γιά εμάς όχι, γιά σένα τόν ΓΟΧ ναί) θά είχε πάρει άλλη τροπή η συζήτηση. Δέν φανήκατε συνεπείς στά λόγια σας. Γράφω τήν άποψή μου.
Βλέπε ανάρτηση «Ένας αιφνίδιος θάνατος»
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/11/blog-post_12.html

- Φίλη Ορθοδοξία, Διαχειριστής ομάδας : Kyprianos Christodoulides Να ξέρετε όταν σβήνεις ένα σχόλιο, σβήνονται όλα ... να είστε καλά.

- Kyprianos Christodoulides Οι προθέσεις μου, πρός αυτογνωσία τών διαχειριζομένων τίς θρησκευτικές ειδήσεις, είναι καταγεγραμμένη στήν katanixis, αλλά δέν τή λάβατε υπόψη :

Kyprianos Christodoulides
Δημόσια
9 Νοε 2017

Ο Kyprianos Christodoulides σχολίασε μια ανάρτηση στο Blogger.
Θά έπρεπε νά σκεφθείτε κάτι περισσότερο, πρίν αποφασίσετε - όχι μόνο εσείς, αλλά καί άλλοι - νά δείξετε δημοσίως αυτό τό βίντεο. Ειδικά αυτό τό βίντεο.
Ο Κύριος νά τόν αναπαύσει.

«Οι τελευταίες στιγμές του μητροπολίτη Μάνης στη Θεία Λειτουργία»
katanixis.gr

- Kyprianos Christodoulides Ο απαθής Αναστασιάδης (θεός νά τόν κάνει) ευθύνεται. Όχι η Φίλη Ορθοδοξία.

Τό Πρώτο Μέρος τής ανωτέρω ανάρτησης έγινε στήν ιστοσελίδα katanixis, άν θυμάμαι καλά, όπου εκεί γράφτηκαν αυτά που ακολουθούν στόν επισυναπτόμενο δεσμό :
http://kyprianoscy.blogspot.com/2017/11/blog-post_12.html

Ο Θεός, ο διάβολος, καί τό κινητό τηλέφωνο


- Ανδρεας Μανδαλας
14 Νοεμβρίου στις 6:59 μ.μ.
Εσύ που το διαβάζεις ζητάω την γνώμη σου. Το κινητό τηλέφωνο είναι δοσμένο, από τον Θεό η τον διάβολο;;; Σχόλια

- Kyprianos Christodoulides «21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε». Απόστολος Παύλος, 1Θσ. ε' . Τό μαχαίρι είναι δοσμένο απ' τό Θεό ή από τό διάβολο ; Συναφές ερώτημα τής σοφιστικής τέχνης. Μέ τέτοια σοφίσματα δέν οικοδομείται η πίστη. Ο Θεός μάς προίκισε μέ τή λογική καί η σοφιστική τέχνη, είναι διαστροφή τής λογικής. Κλασσικό παράδειγμα, τό ιησουϊτικό σοφιστικό τέχνασμα αμφίδρομης χρήσης ή ερώτησης : "ο σκοπός αγιάζει τό μέσο".

- Ανδρεας Μανδαλας Τό μαχαίρι είναι δοσμένο απ' Τόν Θεό καθώς και όλες οι ανακαλύψεις των ανθρώπων εμείς κρινόμαστε (ευτυχώς από τον Θεό) από την χρήση που τους κάνουμε και όχι από σοφιστικές αναλύσεις του κάθε ενός μας? Κυπριανέ για σύνελθε αυτό του Απ. Παύλου πολύ ορθά το έβαλες το συμπλήρωμα τι το ήθελες;;;

- Kyprianos Christodoulides Ο σκοπός τής επικοινωνίας αγιάζει τό μέσον τής (κινητής) τηλεφωνίας ; Καί αντιστρόφως, μετά ή άνευ ερωτηματικού. Τό ερώτημα είναι προέλευσης ιησουϊτικής. Τήν έχει αποκλείσει ο Απ. Παύλος.
Επειδή μπορεί νά μήν τό καταλαβαίνεις : θεός καί μαχαίρι.
Ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού μαχαιριού ή σκοπός τού μαχαιριού αγιάζει τό μέσον τού θεού. Καί,
Ο σκοπός τού κινητού αγιάζει τό μέσον τού θεού ή ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού κινητού
Άν θέλεις τό πάμε στό δικό σου ερώτημα : Ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού διαβόλου καί αντιστρόφως.
Τό ερώτημα που θέτεις έχει θεό, διάβολο καί κινητό. Οι Ιησουΐτες βάζουν θεό, διάβολο καί ότι άλλο θέλεις.

- Ανδρεας Μανδαλας Η καλή χρήση έχει αξία που είναι κατά Θεόν και η κακή χρήση που είναι κατά διαβόλου(αυτοί που το κιν. τηλ. το έχουν για να παρακολουθούν τους άλλους) είναι η κατά διαβόλου χρήσης και μία κακή χρήση είναι αυτή που δεν το έχουν για κιν. τηλ. που λέει και το όνομα του αλλά γιά όλες τις άλλες χρήσεις που μπορεί ένας διευθύνον μια εταιρία να τις χρειάζεται και όχι ο κάθε άσχετος???

- Kyprianos Christodoulides Εφόσον ξέρεις τήν απάντηση, γιατί θέτεις τήν ερώτηση;
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides Γιατί ο κάθε ένας μας θα κριθεί από τον Θεό ανάλογα με την απάντηση στο ερώτημα που θέτω, εσύ απάντησες στο ερώτημα μου η θα περιμένω ακόμα; Ο Θεός μας έχει δώσει το κιν. η ο διάβολος, Ποίος μας το έχει δώσει;;;χωρίς περιστροφές η ο Θεός θα πείς η ο διάβολος...
- Kyprianos Christodoulides Εφόσον δέν καταλαβαίνεις ότι τό ερώτημα, στό οποίο ζητάς τήν απάντηση, θέτει αφ' εαυτού στροφές, συστροφές καί περιστροφές, δέν χρειάζεται νά απαντήσω, πέραν όσων έγραψα. Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, είναι όπως θεός, διάβολος και κινητό.
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides όταν λες Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, εξήγησε μου δεν έχω καταλάβει ποιόν εννοείς πώς μας το έχει δώσει;;;
- Kyprianos Christodoulides "Η πολλή ανάλυση μάς βλάπτει γενικώς", λέει ένα τραγουδάκι. Εννοώ, βέβαια, τά αυτονόητα. Αφού δέν έχεις καταλάβει, ποιός σού έχει δώσει τή ζωή - άν τό ήξερες, δέν θά ρωτούσες - τότε τί ζητάς απάντηση ; Μήπως, γιά λόγους στατιστικής ;

- Ανδρεας Μανδαλας Αφού δεν σέβεσαι την αδυναμία μου στην γραμματική και απαντάς με Θεός διάβολος μαχαίρι χωρίς να λες το απλό Θεός η διάβολος δεν με βοηθάς να ξέρω ποιόν νομίζεις πώς έχει δώσει την ανακάλυψη του κιν. όταν βάζεις και τους δύό η είσαι με τον χωροφύλακα η με τον κλέφτη δεν γίνετε και με τους δύο... Έστω και έτσι σ'ευχαριστώ.

- Kyprianos Christodoulides Δέν είναι θέμα αδυναμίας στήν Γραμματική. Είναι στό νόημα τών γραμμάτων. Ο Θεός μάς έδωσε τήν λογική, βάσει δέ τής εκ Θεού λογικής κρίνουμε καί τά ερωτήματα καί τις απαντήσεις. Τό συγκεκριμένο ερώτημα, κρινόμενο μέ αυτή τή λογική, δέν ευσταθεί. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε, πρίν πεθάνει, "Δόξα τώ Θεώ πάντων ένεκεν".

- Ανδρεας Μανδαλας Όταν δεν μου λες το νόημα αυτών που μου γράφεις τι να πώ; με φώτισες; Πάντως έχεις καταφέρει να μου έχεις γράψει τόσα πολλά που είναι χωρίς απάντηση με τώρα να λες δέν ευσταθεί το ερώτημα μου;;
- Kyprianos Christodoulides Τό συμπλήρωσα, επειδή υπέθεσα αυτό που γράφεις. Περίμενα νά μέ ρωτήσεις "τί θέλει νά μάς πεί ο άγιος μέ αυτό το πάντων ένεκεν ;". Ευτυχώς, όμως, σταμάτησες νά μέ ρωτάς. Κάτι είναι κι αυτό !

Υπέθεσα, μετά από αυτά που έγραψα, νά είχες καταλάβει τό άτοπο τού ερωτήματος. Φαίνεται όμως, αυτό δέν ισχύει. Πές, λοιπόν, τώρα εσύ ότι ίστασαι (στέκεσαι) πρό τού φοβερού βήματος τής Απολογίας μέ ενα κινητό στό χέρι καί ο θεός σέ ρωτά : Από ποιόν είναι δοσμένο τό κινητό τηλέφωνο; Κι εσύ δίνεις τήν απάντηση : Κύριε, Σύ μάς τό έδωσες.
Άν, ύστερα από αυτή τήν απάντηση, ο θεός σού πεί : Βλέπεις εδώ κανένα μέ κινητό ; τί απόκριση θά δώσεις ;

Μέ αυτό θέλω νά σού δείξω, πόσο άσχετο είναι νά νομίζεις ότι θά κριθούμε βάσει τού τί πιστεύουμε γιά τήν προέλευση τών κινητών τηλεφώνων : άν είναι εκ θεού ή όχι. Καί βέβαια δέν είναι, η ανάγκη καί οι ανάγκες είναι. Αυτές όμως δέν δόθηκαν από τόν άγιο Θεό, η πτώση μάς τίς επέβαλε, καί ο Τριαδικός Θεός δέν φταίει γι' αυτό. Είναι ανενδεής, δέν υπόκειται σέ ανάγκη, όπως ήταν οι Πρωτόπλαστοι πρό τής παρακοής.

- Ανδρεας Μανδαλας Βλέπεις εδώ κανένα μέ κινητό ; τί απόκριση θά δώσεις ; Δεν θα με ρωτούσε, απαντώ, για κάτι που δεν θα υπάρχει πλέον στην Βασιλεία Του, αλλά αν επιμένεις στην ερώτηση η απάντηση μου θα είναι δεν βλέπω κανένα διότι έχω μάτια μόνο για σένα Κύριε μου και Θεέ μου. Όσο για αυτά που μου γράφεις ποιό πάνω ( Εφόσον ξέρεις τήν απάντηση, γιατί θέτεις τήν ερώτηση;) απαντώ, πολύ σωστά ρωτάς διότι ξέρω ΜΟΝΟ την δική μου απάντηση που σαν γραμματιζούμενος θα είχες δει πώς γράφω : «Εσύ που το διαβάζεις ζητάω την γνώμη σου», και βλέπω η γνώση των γραμμάτων δεν σε βοήθησε να καταλάβεις τι ρωτώ;;; Μου γράφεις πώς το ερώτημα μου είναι προέλευσης ιησουϊτικής και από την περιγραφή που κάνεις γι αυτούς βλέπω εσύ γράφεις όπως τό ιησουϊτικό σοφιστικό τέχνασμα αμφίδρομης χρήσης ή ερώτησης "ο σκοπός αγιάζει τό μέσο". Όταν λες (Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, ) αλήθεια ποιοί είναι οι Ιησουΐτες ;
Πρώτη φορά ακούω από σένα γιαυτούς τι είναι Χριστιανοί αιρετικοί η ότι άλλο πεις εσύ που τους μοιάζεις στην γραφή τους, γράφοντας σοφιστείες και δεν απαντάς στην ερώτηση, πόσο τους μοιάζεις και για να θέλεις να τους φορτώσεις σε μένα σίγουρα δεν θα έχουν τίποτα καλό αν κάνω λάθος πες μου να μάθω χωρίς σοφιστείες...
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides (πάντων ένεκεν) δεν σε ρώτησα διότι είδα την αποκάλυψη που μου έκανες, έβαλες λέξεις που ξέρεις πώς δεν καταλαβαίνω νομίζοντας πώς έτσι δείχνεις την γραμματική σου γνώση; Αυτό έχει κρυμμένη υπερηφάνεια γιατρέ... πρόσεχε...

- Kyprianos Christodoulides Τάγμα Φραγκισκανών (παπικών) Μοναχών οι Ιησουΐτες, που ιδρύθηκε μετά τίς αποτυχημένες Σταυροφορίες, καί σκοπό είχε τήν απελευθέρωση τών Αγίων Τόπων. Οι Μοναχοί αυτοί ήταν επιστημονικά καταρτισμένοι καί απέκτησαν ισχυρή στρατιωτική καί οικονομική δύναμη.
Θέλησαν νά υποτάξουν τήν παπική ηγεμονία καί ήρθαν σε σύγκρουση μέ τήν παπική εκκλησία. Αφορίστηκαν καί μετά συγχωρέθηκαν. Είναι γνωστοί από αμφίδρομης διεύθυνσης θεολογικούς προβληματισμούς, τού τύπου - αυτό αργότερα - "η κότα έκανε τό αυγό ή τό αυγό τήν κότα;". Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά σου.

- Ανδρεας Μανδαλας  Γνώριζες όλα αυτά γ'αυτούς και με κάνεις όμοιο τους; Στην γλώσσα της Ιατρικής χρειάζεσαι εγκεφαλογράφημα...άμαι... (σημ.δική μου, ερωτηματικό";"). Αν είχα ρωτήσει ο Θεός έκανε το κινητό η το κινητό τον Θεό θα είχες δίκιο να μου λες πώς το ερώτημά μοιάζει με το ποιό ηλίθιο ερώτημα που έχουν κάνει οι άνθρωποι, αν έλεγα για το αυγό και την κότα θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας; Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά μου αλλά τόσο σου κόβει τόσα λες βάζεις κάτι που δεν έχω γράψει πώς το έγραψα για να με υποτιμήσεις αυτό είναι τακτική όσων νοιώθουν μειονεκτικά έναντι των άλλων περαστικά σου εύχομαι?

- Kyprianos Christodoulides  Όποιος θέλει νά μάθει, πρέπει νά ξέρει νά ρωτά, διότι κι αυτό είναι μάθηση. Τό ερώτημα «ο θεός έκανε το κινητό ή το κινητό τον θεό ;» είναι λίαν βλακώδες. Γι΄ αυτό δέν τίθεται. Τίθεται όμως τό «ο θεός έδωσε τό κινητό ή ο διάβολος;». Αλλά, είπαμε, είσαι περιορισμένων γραμματικών γνώσεων, κατά πώς έγραψες καί μή μέ κατηγορήσεις πάλι γιά υπερηφάνεια.
Παρένθεση γιά τό αυγό καί τήν κότα. Είπες «θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας;», ήταν η απάντηση που θά έδινες. Αν σκεφτόσουν λίγο περισσότερο, θά απαντούσες «πρώτα έκανε τά ζώα, κατά είδος καί γένος, ο θεός». Δέν προηγήθηκε ο κόκορας της κότας, ούτε η κότα τού κόκορα.. - [Kyprianos Christodoulides «Ανδρεας Μανδαλας αν έλεγα για το αυγό και την κότα θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας; Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά μου»]
Και σού φαίνεται λογικό αυτό τό ερώτημα ! Ε, τότε μπράβο σου !!

Σημείωση προηγουμένων καί τέλος.
Απαντούσα σέ ό,τι μού ζητούσες καί από πάνω, γράφεις ότι μού χρειάζεται εγκεφαλογράφημα. Λοιπόν, διάβασε τά παρακάτω καί ύστερα κάνε μου μπλόκ καί διαγραφή. Δέν θά είσαι ο πρώτος. Έτσι μέ αντιμετωπίζουν, όσοι αισθάνονται πώς κάπου σκαλώνουν, γιά νά με κατηγορήσουν στό τέλος ότι θέλω νά κάνω επίδειξη γνώσεων. Μέ ρωτούν, απαντώ, κι ύστερα μού λένε «κάνε κανένα εγκεφαλογράφημα».
Εσύ ισχυρίστηκες ότι είναι περιορισμένες οι γραμματικές γνώσεις σου καί γι' αυτό δέν μέ καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο λόγος που μέ ανάγκασε νά εξηγήσω τό "ίστασαι".
Άν, τώρα, ανακαλύπτεις σέ μένα υπερηφάνεια, που κάθισα καί σού έγραψα τόσα γιά νά καταλάβεις πως 1+1 κάνουν 2 ή 3, δές μήπως κάτω από τό χαλί σου κρύβεις αισθήματα μειονεξίας και ανημποριάς. Τά λένε κόμπλεξ. Αυτά είναι που σέ κάνουν νά μήν καταλαβαίνεις τά απλά πράγματα. Δέν έχω νά σού γράψω άλλο τίποτα.

- Ανδρεας Μανδαλας  Όσες φορές με έχεις συγχύσει τόσες σε έχω συγχωρήσει αν θες κάνε το ίδιο με εμένα και εσύ. Μια ιστορία θα σου πω και ελπίζω να την καταλάβεις στο ότι μας αφορά εμάς τους δύο. Υπάρχει ένας Μεγάλος Ποταμός που λέγετε Χριστός με πάρα πολλά παρακλάδια στενά που χωράνε ίσα-ίσα μια βάρκα την δική μας και δεν χωρά άλλη βάρκα, όλοι κάνουν κουπί ο κάθε ένας μόνος του και υπεύθυνος αν πάει σε αυτόν τον Ποταμό και άλλος κάνει κουπί αντίθετα να φύγει από αυτόν τον Ποταμό, κανείς δεν μπορεί στο παρακλάδι που είναι να πάρει μαζί του κανέναν όσο και να το θέλει, υπεύθυνος είναι μόνος του για το που θα πάει την βάρκα του και ουδείς άλλος. Κάνε το κουπί σου να κάνω το δικό μου και αν πάμε τελικά στον Ποταμό που λέγετε Χριστός τότε θα έχουνε Χαρά μεγάλη όσοι θα έχουν βρεί Τον Χριστό. Δεν θέλησα να σε βάλω στο παρακλάδι μου κάνε και εσύ το ίδιο με εμένα. Ο κάθε ένας μας είναι μόνος του στον αγώνα του. εύχομαι ο αγώνα σου να έχει στο βάθος Χριστό. εύχου και εσύ το ίδιο για μένα που το χρειάζομαι πολύ ο αμαρτωλός. Όσο για τις επαφές μας ας τις αραιώσουμε αφού τελικά ο ένας σκοτίζει τον άλλον. θα χαρώ πολύ αν συμφωνείς και εσύ, καλό αγώνα να έχεις. Με Αγάπη Χριστού Ανδρέας.

- Kyprianos Christodoulides  Σού τό είχα πεί εξ αρχής προφορικά, επειδή είχα καταλάβει ότι μάς χωρίζει χάσμα μέγα. Τί είχα πεί : «κράτει ό έχεις ίνα μηδείς λάβει τόν στέφανόν σου».

Υστερόγραφο. Ο Χριστός μέ τά παρακλάδια είναι η άλλη όψη τής θεωρίας τών κλάδων. Μόνο που, τώρα, τό δέντρο έπεσε καί τό πήρε ο ποταμός.

https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210604223917163  μέ μικρές εδώ διορθώσεις.