Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Εκκλησία, γάμος, διαζύγια

Δείτε και ακούστε το παρακάτω βίντεο, για να καταλάβετε την επιδείνωση του κώματος και της ναυτίας (βλέπε 10. Γέροντος Αλυπίου, σχόλιο) των "έγγαμων εκκλησιαζομένων", κατά την έκφραση του π. Βολουδάκη. Ο οποίος ούτε καν αναφέρθηκε στην ανταγωνιστική σχέση (αναπόδραστη συνέπεια  του προπατορικού αμαρτήματος) που αποτελεί τον κυριότερο διαλυτικό παράγοντα του γάμου. Επίσης, άφησε εκτός προβληματισμού, στο ερώτημα "γιατί παντρεύτηκες ;" την απάντηση : "για να φτιάξω οικογένεια". Δηλαδή, την επιθυμία να δεις αίφνης δίπλα σου, πλάι σου, έναν άνθρωπο, που πριν δεν υπήρχε. Τέλος, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το κατ΄ οικονομίαν (!) της ευλογίας του δεύτερου - ενδεχομένως και τρίτου - γάμου. Ειδικά, ως προς το "κατ΄ οικονομίαν" της ευλογίας δεύτερου ή και τρίτου γάμου, ποιος πνευματικός είπε ποτέ σε προσερχόμενο προς Εξομολόγηση, ότι "το μέγα τούτο Μυστήριο" είναι ακατάλυτο, ακριβώς όπως και το Μυστήριο της Βαπτίσεως ;

Ως υστερόγραφο
Ο μαθητής, απόστολος και προφήτης, θεολόγος Ευαγγελιστής Ιωάννης σηματοδοτεί την έναρξη των σημείων του Κυρίου μετά τον εν Κανά γάμο : "11 Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ." (Ιν. β΄).

Γιατί από τον εν Κανά γάμο ; Διότι ο Κύριος είναι Νυμφίος της Εκκλησίας και Νύμφη η Εκκλησία. Σήμερα, όμως, με τις δευτερογαμίες και τρτογαμίες, ερωτάται, πώς να μην έχουμε σχέση και σχέσεις με τις φερόμενες αιρετικές ψευδοεκκλησίες ; Δεν μας αναπαύει η μία, αγία καθολική και αποστολική, πηγαίνουμε σε άλλη και άλλες. Οι πνευματικοί καλό είναι να θεραπεύσουν τις δικές τους πληγές πρώτα και μετά, ας ασχοληθούν με τις πληγές των άλλων . Καί ύστερα απορούμε με την τραγωδία των διαζυγίων ! Και βουτάμε στα βαθιά νερά του Μυστηρίου του Γάμου. Κύριο ενδιαφέρον η σεξουαλικότητα, η οποία φέρει αφ΄ εαυτής την παταγώδη αποτυχία κάθε σχέσης : πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει

16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε· πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. (Γν. 3)

Δεν υπάρχουν σχόλια: