Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Σε διατεταγμένη δημοσιογραφική παραπλάνησηΟ λόγος αυτής της παρουσίασης είναι δημοσιογραφικός, προκειμένου να καταστεί εμφανής η προκατασκευασμένη "γνώμη" των ανυποψίαστων και άσχετων σε θεολογικά θέματα τηλεθεατών. Η κατευθυντήρια στρέβλωση της πραγματικότητας από τα ΜΜΕ δεν αμφισβητείτε από κανένα
Η ανάρτηση του σχολίου από το ιστολόγιο ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ

1) Ακούσαμε για το "πληθυσμιακό" επιχείρημα του Πατριαρχείου Μόσχας, που αμφισβητεί (δικαίως) τον αποδιδόμενο τίτλο στο Φανάρι.

Σύμφωνα με Ιερό Κανόνα της Εκκλησίας, ο τίτλος του "πατριαρχείου" αποδίδεται αναλόγως του αριθμητικού μέγεθος κατοίκων - πιστών του Δόγματος μιας πόλεως, περιοχής ή και χώρας. Μόνον σε κοσμοβριθείς πόλεις εδίδετο ο τίτλος "πατριαρχείο" επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Οι δημοσιογράφοι αυτό, ίσως, δεν το γνωρίζουν. Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος είναι γνώστης, αλλά το αποσιωπά. (*)

2) Ακούσαμε και για την πολυθρύλητη "ενότητα"

Στις Δεήσεις της Θ. Λειτουργίας εκφώνως λέγεται : "Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα."

Ενότητα πίστεως και κοινωνία Αγίου Πνεύματος είναι το αιτούμενο της Δεήσεως και ας μας απαντήσουν οι εν συνόδω συνελθόντες πανορθοδόξως, τι είδους "κοινωνία Αγίου Πνεύματος" επιθυμούν να έχουν για την ενότητα α) με εγνωσμένους αιρετικούς περί την πίστη και β) με αλλόθρησκους μονοθεϊστές ή πιστούς παγανιστικών θρησκευμάτων (: όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ένα θεό για όλους); Τι νόημα έχει να ενδύονται οι κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις θεολογικό μανδύα ; Η εν Χριστώ κοινωνία είναι η εν Αγίω Πνεύματι κοινωνία εις δόξαν Θεού Πατρός :

1 ... πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε (Ιν. ιζ΄)
2 (...) 3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. (ε.α)
3 (...) 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι.(ε.α)

Ποιοι είναι αυτοί που "τὸν λόγον σου τετηρήκασι" και ποιοι εκείνοι που τον υποτάσσουν στις απαιτήσεις της μυστικής Διπλωματίας ;

(*) Οι καλύτερον εμού έχοντες γνώσιν μπορεί να με διορθώσουν, αν κάνω λάθος, ή να προσθέσουν περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: