Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Η αίρεση του εγωκεντρισμού (αρχιεπισκόπου Αλβανίας)

Αναδημοσίευση σχολίου από ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑΑπαντώντας εις την ερώτηση που κατα καιρούς θέσανε μερικοί, δηλαδή ότι οι προηγούμενες Σύνοδοι ασχολἠθηκαν με κάποια αίρεση, εσείς με τι αίρεση θα ασχοληθείτε, ο Αλβανίας απάντησε: ΤΟΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟ!!!

κχ
Θα πρέπει να το καταλάβουμε : Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν όλοι τους εγωκεντρικοί ! Πάει και τελείωσε, πόσες φορές θα το πούμε. Και αν θέλετε την απόδειξη, ιδού :

- Ερώτηση : Πότε αποφαίνεται το άγιον πνεύμα του κάθε Πάπα ;
- Απάντηση : Όταν (ο κάθε Πάπας) ομιλεί εκ της αγίας έδρας ;

Όπως βλέπετε, ο κάθε Πάπας δεν ομιλεί αφ΄ εαυτού, αλλά μόνον όταν ανέρχεται στην αγία έδρα την ρωμαιοκαθολική. Δεν είναι επομένως εγωκεντρικός, διότι ή έδρα, ως αγία, τον εμπνέει, τον αγιάζει και τον κάνει να λαλεί τα του πνεύματος (παρένθεση της έδρας !). Νομίζω, δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε γιατί ο κάθε Πάπας δεν είναι εγωκεντρικός. Δεν εκφράζει το εγώ του. Εκφράζει το εγώ της αγίας πνευματοφόρου και αγίας αυτού έδρας. Συμπέρασμα ; Δεν είναι εισηγητής εγωκεντρικών προτύπων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι ο τόπος - η αγία έδρα εν προκειμένω - αγιάζει τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, όπως γράφει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Β΄ Μακκαβαίων :

17 καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ ᾿Αντίοχος, οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ Δεσπότης, διὸ γέγονε περὶ τὸν τόπον παρόρασις. (...) 19 ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ Κύριος ἐξελέξατο.

Με άλλα λόγια, για να σοβαρευτούμε, ο τόπος δεν κάνει το έθνος, δεν φτιάχνει τον άνθρωπο. Και επί το θεολογικότερο, ο τόπος (: η γη και το χώμα) δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγιάζει τον τόπο, όταν δεν παρορά τον Κύριο, όταν δεν φαλκιδεύει τα θεία Δόγματα της Εκκλησίας. Τότε αγιάζει και ο τόπος.

Το ίδιο, μπορούμε να πούμε, ισχύει και για " 26 ... τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· 28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.", θα μακρύνει όμως ο λόγος και προτιμώ να σταματήσω εδώ.
Ικανώτεροι του γράφοντος μπορούν να συμπληρώσουν τα ελλείποντα ή διορθώσουν τα λάθη του.

Υστερόγραφο
Άλλοι έχουν καταλάβει τον θρόνο του Αντιόχου. Ο Κύριος να μας λυπηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: