Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Το πνευματικό μικροσκόπιο της πλάνης


http://thebookoflife.gr/ το-ατομο-κατω-απ-το-πνευματικο-μικρο
ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ»

O λόγος αυτής της παρουσίασης είναι η ανάδειξη του "πνεύματος πλάνης", που διακατέχει τους μυστικιστές, θεοσοφιστές και όλη αυτή την παρέα των αποκρυφιστών. Τώρα, μετά τα "Απόκρυφα", πήρε την σκυτάλη το "Μεγάλο Ευαγγέλιο τον Ιωάννη" (sic) !

Πρόκειται για μια προσπάθεια επιστημονικής συγγραφής ενός νέου ψευδοευαγγελίου ή καλύτερα περί επιστημονικοφανούς απόδοσης του Κατά Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου. Παρεμβάλλονται φυσικά και εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης.

Περί των "Νεο Θεολογικών Γραφών και Προφητειών για την εποχή μας" (σημ. τα ούφο περιμένουν απέξω) δεν χρειάζεται να γραφούν πολλά. Η Αγία Γραφή δεν κάνει Φυσική, δεν κάνει Χημεία, δεν κάνει Μαθηματικά και διάφορους άλλους κλάδους του επιστητού. Δίνει τον ορισμό της Επιστήμης με λίγες λέξεις : « ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη », όπως γράφει στο βιβλίο του Ιώβ και αποφεύγουν να μας υπομνήσουν οι αποκρυφιστές.

Ας κάνουν λοιπόν τον κόπο οι αποκρυφιστές, μυστικιστές, θεοσοφιστές κλπ. να δουν πόσα δεινά επέφεραν στον Πλανήτη και πόσο αίμα έχυσαν με τα καταστροφικά πολεμικά εργαλεία τους - προέλευσης επιστημονικής - προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους (σήμερα πλέον) όλη την ανθρωπότητα. Και ας καταλάβουν επιτέλους, ότι η επιστήμη δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αγιάζει την επιστήμη, όταν οι τεχνολόγοι δεν αποβλέπουν στα οικονομικά οφέλη εξ αυτής (τεχνολογία).
Η τεχνική πρόοδος αναγκάζει τους οικονομικά αδύναμους λαούς να δανείζονται, αγοράζοντας τα προϊόντα της τεχνολογίας, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ως υπανάπτυκτοι ή καθυστερημένοι. Αν δεν έχουν λεφτά και ζούν σε ενεργειακώς πλούσια εδάφη, τότε, εκτός από τη γη τους, οι τεχνολόγοι τους αγοράζουν (με τα δανεικά) κι αυτούς. Είναι η νέα μορφή δουλεμπορίου, μελετημένη επιστημονικά και εφαρμοσμένη ... ανθρωπιστικά.

Σχόλια
- Νέα Προφητεία-Αποκαλυπτικά Κείμενα : Κυπριανέ Χριστοδουλίδη ΄΄ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω '' και ''ο νοών νοείτω "
- Κυπριανός Χ : Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας

1. « ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη ».
2. « 12 εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω ».

Ο φιλόσοφος Ωριγένης ήταν εξ εκείνων των σοφών, ο οποίος προέβη σε αυτοευνουχισμό για να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών. Τόσον συνεπής ήταν, αλλά αφορίστηκε από την "αυτοσυνειδησία" (σημ. καθώς την ονομάζουν) της Εκκλησίας. Δεν ήθελε να είναι ευνούχος από την κοιλιά της μάνας του, δεν ήθελε να τον έχουν ευνουχίσει άλλοι. Προτίμησε να αυτοευνουχιστεί μόνος του. Τόσο σοφός ήταν !

Και τέλος, για το "ο νοών νοείτω"
3. « 12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου ».
ΥΓ
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_53.html για κάτι που ξέχασε η κα. Μπερτα Ντουντε, σχετικά με τον "Ηχηρό Εσωτερικό Λόγο". Δεν χρειαζόταν να γράψει τόσο πολλά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: