Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

“Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς”

Η πρώτη βόμβα
Οι προοπτικές μετά την Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο (*)
Δυστυχώς, οι Ιεχωβίτες δεν "πρόκαμαν" (Χαρίλαος Φλωράκης το "πρόκαμαν") να αυτοαναγορευθούν σε "εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά" και μένουν ... εκτός εκκλησίας, απλά, με το "χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά".

Στην επόμενη πανορθόδοξη τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Οι ιεχωβίτες θα φτιάξουν κι αυτοί την εκκλησία τους, όπως έκαναν και οι Σαϊεντολόγοι. Θα περάσουν μερικά χρόνια, έτσι ώστε να προλάβει να γραφτεί η Ιστορία (μάλλον ιστορία) και θα ακούσουμε ξανά το "῾Η Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς”.

Οι "ταλιμπάν" της Ορθοδοξίας, εν τω μεταξύ, αφού θα έχουν κόψει σωρεία κεφαλών απίστων και αιρετικών, θα τελούν μονίμως "εκτός Εκκλησίας" - σιωνιστικής και μασονικής σημειωτέον - έχοντας εφοδιαστεί το πλαστικό χρήμα (κάρτα πολίτη) για να γράφουν κάτι σαν τα δικά μου ορνιθοσκαλίσματα. Ευελπιστώ να μη θεωρηθούν ιεροεξεταστική πυρά ή λαιμητόμος.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
κυπριανός χ.

(*) Σε αναφορά προς το κατωτέρω

Προειδοποίησις/Προκήρυξις εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς
Τοῦ π. Ἐµµανουήλ Χατζηδάκη, Ἱερέως Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς

"Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ µᾶς δὲν ἔχοµε ἰδέα. Αἰσθάνοµαι σὰν χρέος νὰ σᾶς καταστήσω γνωστὸ τὸν ἐπικείµενο µεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχοµε, γιὰ νὰ λάβωµε τὰ κατάλληλα µέτρα. Ὄχι, δὲν πρόκειται γιὰ πυρηνικὴ ἀπειλὴ ἢ µεγάλο τροµοκρατικὸ κτύπηµα, ἀλλὰ κάτι πολὺ χειρότερο. Γιατί αὐτὰ µπορεῖ νὰ δώσουν τέλος στὴν πρόσκαιρη ζωή µας, ἐνῷ ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν ὁποῖο θέλω νὰ σᾶς προειδοποιήσω ἀπειλεῖ τὴν αἰώνιά µας ζωή.

"Εὐλογηµένε λαὲ τοῦ Θεοῦ,
ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Ἱεράρχες ποὺ τὸν περιστοιχίζουν ἑτοιµάζουν µία µεγάλη προδοσία ἔναντι τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως καὶ τῆς ἁγίας µας παραδόσεως. Στὴν καλούµενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ἔχουν σκοπὸ νὰ ἐπιβάλουν τὸν αἱρετικὸ οἰκουµενισµό, ἀναγνωρίζοντας ἐπίσηµα σὰν ἐκκλησίες τὶς αἱρετικὲς ὁµολογίες ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου, µοναδικῆς καὶ µόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ πίστη µας εἶναι ὅτι ὁ Κύριός µας ἵδρυσε µία καὶ µοναδικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ∆ὲν µποροῦν νὰ ὑπάρχουν πολλαπλὲς Ἐκκλησίες.∆ὲν µποροῦµε νὰ παραδεχόµαστε σὰν Ἐκκλησίες ὁµάδες Χριστιανῶν ποὺ δὲν εἶναι µέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ µόνη ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιο Σῶµα Του. Ὅπως ἔχουν ἐπισηµάνει ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καὶ καθηγητὲς θεολογίας, ἡ φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, “Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς” (ἄρθρο 6), ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀπαράδεκτο."
https://orthodox-voice.blogspot.gr/2016/05/blog-post_538.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: