Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Γεγονότα στη Λάρισα

Εις θέσιν σχολίου και κατά της δεσποτοκρατίας 
Βλέπε ιστοσελίδα "Ο Παιδαγωγός"

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. - 2 ΣΩΣΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 3 μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν καρδίᾳ ἐλάλησε κακά. 4 ἐξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ
γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα. 5 τοὺς εἰπόντας· τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦμεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾿ ἡμῖν ἐστι· τίς ἡμῶν Κύριός ἐστιν; 6 ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος· θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ. (Ψ.ΙΑ΄)

2 Σώσε μέ, Κυριε, από την κακίαν και τους κακούς, που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω εις την γην. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων. 3 Λογια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλήν καρδίαν των βγαίνουν δια του στόματός των δολιότητες. Ογκος κακίας υπάρχει εις την καρδίαν των, την οποίαν εκφράζουν με πανουργίαν τα χείλη των. 4 Είθε να εξολοθρεύση ο Κυριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τας γλώσσας των διπροσώπων αυτών ανθρώπων, που καυχησιολογούν και κομπάζουν· 5 όλους εκείνους, οι οποίοι είπαν· “θα δοξάσωμεν και θα αναδείξωμεν την γλώσσαν μας με την ευφράδειάν μας. Τα χείλη μας είναι εις την απόλυτον διάθεσίν μας. Ποιός είναι Κυριος επάνω από ημάς; Ημείς και κανείς άλλος”. 6 Εις την αλαζονείαν όμως και αφροσύνην αυτήν ο Κυριος απήντησεν· “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξ αιτίας των στεναγμών των πενήτων, που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κυριος, θα θέσω εις ασφαλή και σωτήριον τόπον τον καταπιεζόμενον πτωχόν και χάριν αυτού θα δείξω εις τα μάτια όλων την λαμπράν και ακατανίκητον δικαιοσύνην μου”.

Τώρα διαβάστε αυτό :

Αξιότιμε κ. Νάνη και κ. Νούνη

Σας βεβαιώνουμε ότι είναι αληθείς οι ταπεινώσεις αυτές και ο διωγμός που υφιστάμεθα ως Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί ( είμαστε οι Θεολογικοί της Λαρίσης) από 14-9-1989 εξ αιτίας της αντικανονικότητας στη μητρόπολη Λαρίσης, και ακριβέστερα από το 1974, που εκδιώχθει ο (μητροπολίτης) Θεολόγος.

Η χαιρεκακία του αιμοσταγούς δεσπότη Ιγνατίου Λάππα της Λαρίσης, πέραν της βιαίας και αιματηρούς καταλήψεως του μητροπολιτικού Θρόνου, ενώ ζούσε ο Άξιος και πεφιλημένος μητροπολίτης μας κυρός Θεολόγος, ποιμένας αληθινός του πιστού λαού, κατέγραψε πολύ χειρότερα γεγονότα στο ιστορικό της.
Εν προκειμένω, όταν ένα από τα αδελφάκια των συλληφθέντων αδελφών, ο Ηλίας, νήπιο 33 μηνών , κατέληξε μετά από τροχαίο δυστύχημα, ο Ιγνάτιος μετά της κουστωδίας του επιχαίροντες, απέδιδαν το συμβάν στη μη αναγνώρισή του ως κανονικού δεσπότου από την οικογένεια.
Επιπλέον πρόσβαλε την κηδεία και το πένθος του παιδιού, για να βαθύνει τον πόνο των γονέων και της οικογενείας, καλώντας σε απολογία τους τρεις ιερείς που ετέλεσαν την εξόδιο ακολουθία (29-7-1999) στον μνημειακό Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (με κατακόμβη αφιερωμένη στον ΄Αγιο Ιωάννη τον Θεολόγο). Τον Ναό ανήγειρε με δωρεάν επισταμένη μελέτη και επίβλεψη του μηχανικού πατέρα των παιδιών, διωχθείς και γι’ αυτόν (αφού δεν επέτρεπε την ανέγερση ο τότε κομμουνιστής δήμαρχος Λαμπρούλης ).

Με αγωγές ζητάει 40.000 Ευρώ από τον πατέρα τους, ενώ από 35 Αγωνιζόμενους Χριστιανούς ζητάει συνολικά 780.000 Ευρώ. Μόνο από τον κ. Τριαντάφυλλο Τασιόπουλο ζητάει 120.000 Ευρώ. Κύριο μέλημά και στρατηγική του είναι να αποτινάξει παντοιοτρόπως το πανθομολογούμενο ΑΝΑΞΙΟΣ, να εξωραΐσει το πρόσωπό του, να επιβάλλει την αντικανονικότητά του και να καταστείλει κάθε διαμαρτυρία εναντίον του.

Το κακό όμως έχει και συνέχεια, ο μοιχεπιβάτης αυτός αποστέλλεται να συμμετάσχει στην επικείμενη Μεγάλη Πανορθόδοξη σύνοδο στην Κρήτη ως φερέφωνο του Οικολόγου του Φαναρίου. Έτσι θα μεταδώσει την μολυσματική του αντικανονικότητα προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο ακυρότητος εις αυτή.

Εμπειρία της ορθοτομήσεώς του έχουμε και από τότε που ψήφισε υπέρ της αθωώσεως του ομογάλακτου καθαιρεθέντος Παντελεήμονος Μπεζενίτη Αττικής, αλλά και προσφάτως, όταν ως συνοδικός ψήφισε υπέρ της ελεύσεως του Πάπα στην νήσο Λέσβο. (σχόλιο Παιδαγωγού: δείτε εδώ τα ονόματα των 13 συνοδικών που προσκάλεσαν τον Πάπα, ανάμεσα τους οι "παραδοσιακοί" και "αντι-οικουμενιστές" Ναυπάκτου και Φλωρίνης ..). Η όποια καταδίκη των γεγονότων (δείτε εδώ) από τον αντικανονικό κ. Ιγνατίο Λάππα στα οποία ο ίδιος είναι υπαίτιος, θα είναι υποκριτική και θα ομοιάζει με πολιτικάντικη τακτική. Το Θεάρεστον είναι να ζητήσει συγγνώμη και να εγκαταλείψει την Μητρόπολη που τόσα χρόνια ταλανίζει προκειμένου να ειρηνεύσει και να τεθεί σε πνευματική πορεία το πλήρωμα αυτής.
Ευλογείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: