Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Της Ερήμου


Της ΕρήμουΟ αρχαιότερος της παρέας των προσκυνητών του Όρους (είμαστε τρεις) είπε στον γέροντα : Εσείς οι Ζηλωτές είσα...
Δημοσιεύτηκε από Kyprianos Christodoulides στις Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μεταμοσχεύσεις και δημοσιογραφικό #HashtagΚαι άλλος ένας από τους ΜτΦ ( Μαζι-τα-Φάγαμε)


Στον παρακάτω δεσμό υπάρχει και άλλος ένας ΜτΦ - βλέπε τίτλο της ανάρτησης. Αυτός είχε ανοίξει παρτίδες με την υπεράκτια Κύπρο στο γλέντι του "Μαζι-τα-Φάγαμε". Ωστόσο, οι Έλληνες μισθωτοί και συνταξιούχοι, καλούνται αυτοί να πληρώσουν τα δικά τους Λουκούλεια γεύματα - ΜτΦ, φορολογούμενοι με βάση τα ακαθάριστα (σημ. άρα, ανείσπρακτα) εισοδήματά τους. Τους έχουν μείνει λιγότερα από τα μισά της αρχικής τους σύνταξης και τους φορολογούν λες και ειπράττουν αυτά που τους έδιναν πρίν από τα Μνημόνια !

Νταβέληδες, μέχρι πότε ;

http://www.protothema.gr/greece/article/565248/europaiko-edalma-sullipsis-gia-ton-leonida-bobola-/

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Ένας από τους "Μαζί-τα-Φάγαμε" (ΜτΦ)Δύσκολοι καιροί για πρώην τσάρους...
Δημοσιεύτηκε από Palo.gr στις Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016


Το Σχόλιο
Kyprianos Christodoulides : Αυτός είναι ένας από τους "μαζί-τα-φάγαμε". Οι άλλοι, ποιοι και πόσοι είναι ; Το κόστος κατασκευής πόσο ήταν ; Για να ξέρουμε ένα μέρος του "πόσα έφαγε" αυτός και οι συν αυτώ. Θα μας το πουν τώρα ή αργότερα, όταν θα καταφθάσει το τέταρτο Μνημόνιο ;

Πρέπει να ξεφύγουμε από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και να μπούμε στη νέα εποχή !


https://www.facebook.com/StirizoumePoutinII/videos/468373216698190/

Σημίτης : "Επειδή εμείς ζήσαμε μέσα σε ένα πνεύμα, που, όπως σας θυμίζω, το χαρακτήριζε το σύνθημα "Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών". Λοιπόν, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό και να μπορέσουμε να μπούμε στη νέα εποχή"

Σχόλιο
Μπήκαμε με Μνημόνια. Ας είναι καλά αυτοί που δανείζονταν ακατάσχετα και οι δανειστές τους.
Εντάξει, να ξεφύγουμε (σημ. ξεφύγαμε) από το "Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών" και να πάμε σε αυτό που μας είπε ο Νότης Σφακιανάκης : Πατρίδα η Ελλάς και Έλληνες οι αρχαίοι Έλληνες - όχι οι Χριστιανοί Έλληνες - η "οικογένεια" των Ελλήνων αγνωστικιστών, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει είχαν ... αρχαιόθεν μια κάποια θρησκεία, αλλά δεν ήταν θρήσκοι.

Είχαν ξεφύγει, κατά Σημίτη - ίσως και Σφακιανάκη, που δηλώνει άθρησκος και ένθερμος υποστηρικτής του δίπτυχου "πατρίδα - οικογένεια". Δεν ξέρουμε ακόμη την άποψη της Χρυσής Αυγής επί του θέματος. Θα περιμένουμε. Όσο για τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα - σαπρόφυτα, βρισκόμαστε σε αναμονή του IV (τέταρτου) Μνημονίου. Θα μας το εξαγγείλει το κουκουέ.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

32. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Β΄ Νηστειών


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_QWRtVVNJbnRnVGxxZzF3V01veURUSzU4SDFB/view?usp=sharing
Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου.
Άγιον Όρος, Καψάλα, 13/03/2016

Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Εβ. α΄10-β΄3)
10 καί· σὺ κατ' ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. (Ψ. 101)  13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. 2 εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη

Ευαγγελική Περικοπή (Μκ. β΄)
1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ. 11 σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Σχόλιο
Οι ανόητοι, κακόδοξοι και βλάσφημοι, αμφισβητίες των θαυμάτων του Κυρίου, παρότι λέγουν ότι πιστεύουν (σημ. μάλλον, δέχονται) θεό, το μέν : "σὺ κατ' ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται", δεν το απορρίπτουν, το δε γενόμενο θαύμα εἰς Καπερναοὺμ ενώπιον πολλών ανθρώπων μετά μανίας διαβάλλουν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι πρόκειται περί θαύματος κατόπιν βλασφημίας : "34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" (Μτ. θ΄).
Το ίδιο ισχύει ακόμη και σήμερα με τη διαφορά ότι αυτό, πλέον, δεν λέγεται απερίφραστα. Λέγεται περιφραστικά. Ο θεός παραμένει στους ουρανούς και οι άνθρωποι "ὡσεὶ περιβόλαιον" εξελίσσονται, αλλάζουν με τη βοήθεια της επιστήμης και επιτελούν θαύματα. Μεταξύ αυτών, είναι και η εύρεση μέσων και μεθόδων αφανισμού των ανθρώπων με όπλα απροσμέτρητης καταστροφικής ισχύος. Τόσο υλικής όσο και πνευματικής. Η αίρεση, το ψεύδος, η διαβολή, και η πλαστογραφία της αληθείας, κυριαρχούν παγκογκοσμίως.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ο κίνδυνος για το μέλλον της Ευρώπης δεν προέρχεται από εκείνους που θέλουν να έρθουν εδώ, αλλά από τον φανατικό διεθνισμό των ΒρυξελλώνΣχόλιο
Ο φανατικός διεθνισμός των Βρυξελλών χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύνολο εργαλείων για να μας αναγκάσει να υποταχθούμε. Σήμερα δεν μας φυλακίζουν, δεν μας μεταφέρουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, και δεν στέλνουν τανκς για να καταλάβουν χώρες που είναι πιστές στην ελευθερία. Το εργαλείο τους είναι τα δάνεια που μας δίνουν - σε λίγο έρχεται η πλαστική κάρτα προς αντικατάσταση του χρήματος - και μας δένουν με αυτά. Έπειτα, ξαφνικά τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια μας, καταφθάνουν τα Μνημόνια με ...  τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Οι αρχιλήσταρχοι διεθνιστές των Βρυξελλών, που δάνειζαν ασύστολα τους εν συμφώνω διορισμένους κλεπταποδόχους κυβερνήτες, εδώ και αλλού, τους θέτουν προ των ευθυνών τους : Ή μας τα δίνετε όλα (την πατρίδα σας) ή σας αφήνουμε ακάλυπτους και ύστερα, βγάλτε εσείς την άκρη με τα στρατοδικεία και τη θανατική ποινή που σας περιμένει.

Η ομιλία Orban :

Η μοίρα των Ούγγρων έχει γίνει συνυφασμένη με εκείνη των εθνών της Ευρώπης και έχει εξελιχθεί να είναι τόσο πολύ μέρος της Ένωσης ώστε σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας λαός - συμπεριλαμβανομένου του ουγγρικού λαού – που να μπορεί να είναι ελεύθερος, αν η Ευρώπη δεν είναι ελεύθερη. Και σήμερα η Ευρώπη είναι τόσο εύθραυστη, αδύναμη και ασθενική σαν «ένα λουλούδι που κατατρώγεται από ένα κρυφό σκουλήκι». Σήμερα, 168 χρόνια μετά τους μεγάλους πολέμους της Ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών λαών, η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι δεν είναι ελεύθερη! Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη δεν είναι ελεύθερη. Επειδή η ελευθερία αρχίζει με το να λες την αλήθεια. Σήμερα στην Ευρώπη, είναι απαγορευμένο να πεις την αλήθεια. Ακόμη και αν είναι κατασκευασμένο από μετάξι, ένα φίμωτρο είναι φίμωτρο. Απαγορεύεται να πεις ότι αυτοί που φθάνουν δεν είναι πρόσφυγες, αλλά ότι η Ευρώπη απειλείται από τη μετανάστευση. Απαγορεύεται να πεις ότι δεκάδες εκατομμύρια είναι έτοιμοι να έρθουν προς τα εδώ. Απαγορεύεται να πεις ότι η μετανάστευση φέρνει έγκλημα και τρομοκρατία στις χώρες μας. Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι οι μάζες που καταφθάνουν από άλλους πολιτισμούς θέτουν σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής μας, τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας και τις χριστιανικές παραδόσεις μας. Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι εκείνοι που έφτασαν νωρίτερα έχουν ήδη δημιουργήσει τον δικό τους νέο, ξεχωριστό κόσμο για του ίδιους, με τους δικούς του νόμους και τα ιδανικά του, ξεχωριστά από τις χιλιόχρονες δομές της Ευρώπης. Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι αυτό δεν είναι μια τυχαία και ακούσια αλυσίδα συνεπειών, αλλά μια προσχεδιασμένη και ενορχηστρωμένη επιχείρηση. Μάζες ανθρώπων που κατευθύνονται προς εμάς. Απαγορεύεται να πεις «ότι στις Βρυξέλλες επινοούν συστήματα για να μεταφέρουν αλλοδαπούς εδώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να εγκατασταθούν εδώ ανάμεσά μας. Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι ο σκοπός της εγκατάστασης ανθρώπων εδώ είναι η αναμόρφωση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τοπίου της Ευρώπης, και η επανα-δημιουργία των εθνοτικών θεμελίων της - εξαλείφοντας έτσι το τελευταίο φράγμα για τον διεθνισμό: τα έθνη-κράτη. Απαγορεύεται να πεις ότι οι Βρυξέλλες ύπουλα πλέον καταβροχθίζουν όλο και περισσότερες φέτες της εθνικής μας κυριαρχίας, και στις Βρυξέλλες πολλοί κάνουν τώρα σχέδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης – κάτι για το οποίο κανείς δεν τους έδωσε ποτέ άδεια.

Κυρίες και κύριοι,
οι σημερινοί εχθροί της ελευθερίας είναι διαφορετικής πάστας από τους βασιλικούς και τους αυτοκρατορικούς κυβερνήτες των παλαιών εποχών, ή εκείνους που κυβερνούσαν στο σοβιετικό σύστημα. Χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό σύνολο εργαλείων για να μας αναγκάσουν να υποταχθούμε. Σήμερα δεν μας φυλακίζουν, δεν μας μεταφέρουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, και δεν στέλνουν τανκς για να καταλάβουν χώρες που είναι πιστές στην ελευθερία. Σήμερα οι βομβαρδισμοί των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι καταγγελίες, οι απειλές και οι εκβιασμοί είναι αρκετοί. Οι λαοί της Ευρώπης σιγά-σιγά αφυπνίζονται, ανακατατάσσονται και θα ανακτήσουν σύντομα το έδαφος. Οι λαοί της Ευρώπης μπορεί να κατάλαβαν τελικά ότι το μέλλον τους βρίσκεται σε κίνδυνο: Τώρα όχι μόνο η ευημερία τους, η καλή ζωή τους, οι θέσεις εργασίας που διακυβεύονται, αλλά η ίδια η ασφάλειά μας και η ειρηνική τάξη της ζωής μας απειλούνται. Επιτέλους, οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι κοιμήθηκαν μέσα στην αφθονία και την ευημερία, έχουν κατανοήσει ότι οι αρχές της ζωής πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η Ευρώπη βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο. Η Ευρώπη είναι η κοινότητα των χριστιανικών, ελεύθερων και ανεξάρτητων εθνών, της ισότητας ανδρών και γυναικών, του θεμιτού ανταγωνισμού και της αλληλεγγύης, της υπερηφάνειας και της ταπεινοφροσύνης, της δικαιοσύνης και του ελέους. Αυτή τη φορά ο κίνδυνος δεν μας επιτίθεται όπως γίνεται με τους πολέμους και τις φυσικές καταστροφές, ξαφνικά τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Η μαζική μετανάστευση είναι μια αργή ροή νερού που επίμονα διαβρώνει τις ακτές. Είναι μεταμφιεσμένη ως ένας ανθρωπιστικός σκοπός, αλλά η αληθινή φύση της είναι η κατάληψη των εδαφών. Και το έδαφος που κερδίζεται γι’ αυτούς χάνεται από μας. Κοπάδια από εμμονικούς υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινούνται από έντονη επιθυμία να μας επιπλήξουν και να μας καταγγείλουν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους είμαστε εχθρικοί ξενοφοβικοί, αλλά η αλήθεια είναι, ότι η ιστορία του έθνους μας είναι και ιστορία ένταξης και ιστορία σύζευξης πολιτισμών. Όσοι έχουν προσπαθήσει να έρθουν εδώ ως νέα μέλη της οικογένειας, ως σύμμαχοι, είτε ως εκτοπισθέντες φοβούμενοι για τη ζωή τους έχουν γίνει δεκτοί να κάνουν εδώ ένα νέο σπίτι. Αλλά εκείνοι που έχουν έρθει εδώ με την πρόθεση να αλλάξουν την χώρα μας, να διαμορφώσουν το έθνος μας σύμφωνα με την δική τους εικόνα, όσοι έχουν έρθει με τη βία και ενάντια στη θέλησή μας – βρίσκουν πάντα αντίσταση. Κυρίες και Κύριοι, στην αρχή μιλάνε για μόνο μερικές εκατοντάδες, χιλιάδες ή δύο χιλιάδες άτομα που θα μετεγκατασταθούν. Αλλά ούτε ένας υπεύθυνος Ευρωπαίος ηγέτης δεν θα τολμούσε να ορκιστεί ότι αυτές οι δυο χιλιάδες δεν θα γίνουν δέκα ή διακόσιες χιλιάδες. Αν θέλουμε να σταματήσει αυτή η μαζική μετανάστευση, πρώτα πρέπει να περιορίσει τις Βρυξέλλες. Ο κύριος κίνδυνος για το μέλλον της Ευρώπης δεν προέρχεται από εκείνους που θέλουν να έρθουν εδώ, αλλά από τον φανατικό διεθνισμό των Βρυξελλών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις Βρυξέλλες να θέσουν τον εαυτό τους υπεράνω του νόμου. Δεν θα επιτρέψουμε να μας επιβάλλουν το πικρό καρπό της κοσμοπολίτικης μεταναστευτικής πολιτικής τους. Δεν πρέπει να εισάγουμε στην Ουγγαρία το έγκλημα, την τρομοκρατία, την ομοφοβία και τον αντισημιτισμό που καίει συναγωγές. Δεν πρέπει να υπάρχουν αστικές περιοχές που δεν θα τις αγγίζει ο νόμος, δεν πρέπει να υπάρχουν μαζικές ταραχές. Ούτε εξεγέρσεις μεταναστών. Και δεν πρέπει να υπάρχουν συμμορίες που θα κυνηγάνε τις γυναίκες και τις κόρες μας. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε άλλους να μας πουν ποιον θα αφήσουμε να μπει στο σπίτι και τη χώρα μας, με ποιον θα ζήσουμε και με ποιον θα μοιραστούμε τη χώρα μας. Γνωρίζουμε που πάει το πράγμα. Πρώτα τους επιτρέπουμε να μας πουν ποιον πρέπει να δεχτούμε, μετά θα μας αναγκάσουν να υπηρετήσουμε τους ξένους στη χώρα μας. Στο τέλος θα βρούμε τον εαυτό μας να μας λένε να τα μαζέψουμε και να φύγουμε από την δική μας χώρα. Γι’ αυτό απορρίπτουμε το αναγκαστικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, και δεν θα ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε απειλές. Έχει έρθει η ώρα για να χτυπήσει ο κώδωνας της προειδοποίησης. Έχει έρθει η ώρα για αντίθεση και αντίσταση. Έχει έρθει η ώρα για να συναχθούν οι σύμμαχοί μας. Έχει έρθει η ώρα να σηκώσουμε τη σημαία των περήφανων εθνών. Έχει έρθει η ώρα για να αποτρέψουμε την καταστροφή της Ευρώπης, και να σώσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες, καλούμε κάθε πολίτη της Ουγγαρίας να ενωθεί και καλούμε κάθε ευρωπαϊκό έθνος να ενωθεί. Οι ηγέτες και οι πολίτες της Ευρώπης δεν πρέπει πλέον να ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ενότητα της Ευρώπης. Εμείς οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορεί να είμαστε ελεύθεροι ατομικά αν δεν είμαστε ελεύθεροι μαζί. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα πετύχουμε. Αν τραβήξουμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, θα αποτύχουμε. Ενωμένοι είμαστε δύναμη, διχασμένοι είμαστε αδύναμοι. Ή μαζί, ή τίποτα - σήμερα αυτός είναι ο νόμος. Για τους Ούγγρους, το 1848 στο βιβλίο της μοίρας γραφόταν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εναντίον της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Αν τα είχαμε τότε παρατήσει δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα, η μοίρα μας θα είχε σφραγιστεί, και η γερμανική θάλασσα θα είχε καταπιεί τους Ούγγρους. Το 1956, στο βιβλίο της μοίρας έγραφε ότι επρόκειτο να παραμείνουμε μια κατεχόμενη και σοβιετοποιημένη χώρα, μέχρι ο πατριωτισμός να σβηστεί από τον τελευταίο Ούγγρο. Αν τότε τα είχαμε παρατήσει δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα, και η μοίρα μας θα είχε σφραγιστεί, και η Σοβιετική θάλασσα θα είχε καταπιεί τους Ούγγρους. Σήμερα είναι γραμμένο στο βιβλίο της μοίρας, ότι κρυφές, απρόσωπες παγκόσμιες δυνάμεις θα εξαλείψουν κάθε τι που είναι μοναδικό, αυτόνομο, πανάρχαιο και εθνικό. Θέλουν να αναμίξουν πολιτισμούς, θρησκείες και πληθυσμούς, μέχρι που η πολύπλευρη και περήφανη Ευρώπη μας να γίνει τελικά αναιμική και υπάκουη. Και αν τα παρατήσουμε τώρα, η μοίρα μας θα σφραγιστεί, αλωθούμε και θα καταλήξουμε στην τεράστια κοιλιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Το έργο που περιμένει τον ουγγρικό λαό, τα έθνη της Κεντρικής Ευρώπης και τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη που δεν έχουν ακόμη χάσει την κοινή λογική είναι να νικήσουμε, να ξαναγράψουμε και να αλλάξουμε την τύχη που προορίζεται για εμάς. Εμείς, οι Ούγγροι και οι Πολωνοί ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό. Έχουμε διδαχθεί ότι μπορεί ένας μόνο να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, αρκεί να είναι γενναίος. Ως εκ τούτου, πρέπει να ανασύρουμε την αρχαία αρετή του θάρρους μέσα από το βούρκο της λήθης. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να βάλουμε χάλυβα στη σπονδυλική στήλη μας, και πρέπει να απαντήσουμε με σαφήνεια, με μια φωνή αρκετά δυνατή για να ακουστεί όσο γίνεται πιο μακριά, το κύριο, το πιο σημαντικό ερώτημα που καθορίζει την μοίρα μας: Το ερώτημα από το οποίο εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης: «Θα είμαστε σκλάβοι ή ελεύθεροι - Αυτό είναι το ερώτημα. Δώστε εσείς την απάντηση!».

Πηγή   http://redskywarning.blogspot.gr/2016/03/video_22.html

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Θλιβεροί απόγονοι σοφών προγόνων

Δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρ 2016

Οι σημερινοί απόγονοι των προγόνων μας μιμούνται τους Ιουδαίους της εποχής του Κυρίου. Ειδικότερα του πολιτικοθρησκευτικού ιερατείου, που απαίτησε και πέτυχε τον ατιμωτικό θάνατο αυτού επί του Σταυρού. Σε παρένθεση, το σημερινό παρεμφερές ιερατείο κάνει λόγο παγκοσμίως για αξιοπρεπή θάνατο. Προς τούτο, επιβραβεύει ηθικά τους αλτρουιστές και ανθρωπιστές δωρητές οργάνων, καθώς επίσης - εδώ χωρίς εγκώμια αρετής - και εκείνους που δεν θέλουν να υποφέρουν από ανίατη και βασανιστική νόσο. Επειδή συμβάλλουν τα μέγιστα στην αξιοπρέπεια του θανάτου.

Οι θλιβεροί απόγονοι των σοφών προγόνων με απύθμενο θράσος κατηγορούν την καθ΄ ημάς Χριστιανοσύνη ότι νόθευσε την αρχαία θρησκεία και από Έλληνες γίναμε "Εβραιοχριστιανοί". Με άλλα λόγια, παρότι αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικοί, επιθυμούν να γυρίσουμε πίσω : στα Ελευσίνια Μυστήρια, στην εορτή των Παναθηναίων ή δεν ξέρω τι άλλο. Στην ίδια τροχιά κινούνται όμως και οι Εβραίοι. Και αυτοί θέλουν να γυρίσουν πίσω, στα δικά τους παραδεδεγμένα, όπως το ίδιο ζητούν και οι ισλαμιστές του ISIS.

Ομολογουμένως, πολύ περίεργο πλάσμα ο άνθρωπος. Πόσο, μάλλον, όταν σκεφθεί κανείς ότι οι εκ των Χριστιανών προοδευτικοί (διάβαζε Σιωνιστές) επιδιώκουν την ευρεία διάδοση μιας νέας θρησκείας, που θα ανακαινίσει τις παλαιές. Επιστήμη και επιστήμονες δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, υποβοηθούσης και της Οικονομίας.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Το τέλος μιας συζήτησης


Ο επίλογος μιας συζήτησης (*), που είχα με έναν επισκέπτη στην ιστοσελίδα του "κοινωνικού δικτύου" facebook, είχε σχέση με το αν ο ίδιος ο Χριστός είπε "εγώ είμαι θεός". Ο συνομιλητής υποστήριζε ότι δεν το είπε, αφήνοντας να εννοηθεί με τον τρόπο αυτό, ότι εμείς οι άνθρωποι τον κάναμε, τον ανακηρύξαμε σε θεό. Συγκεκριμένα έγραψε :

Λυπαμαι Κυπριανε που η απορια μου εγινε αιτια να κουραστεις να γραψεις τοσα πολλα . Εγω ομως δεν ρωτησα πότε ειπε ο Χριστος οτι ειναι ο βασιλιας των Ιουδαιων , η αληθεια , ο γιος του πατρος , τεκνο θεου , κλπ , εγω απλα ρωτησα αν ποτε ο Χριστος ειπε οτι ο ιδιος ειναι ο θεος . χωρις ερμηνειες και παραβολες , απλα και ξεκαθαρα . Ολα αυτα που εγραψες μπορει για σενα να ειναι αρκετες απο σποντα αποδειξεις , για μενα οχι , να μην σε κουραζω αλλο λοιπον , καλημερα .

Όπως είναι φανερό, ο συνομιλητής μου θα ήθελε να δει γραμμένο το "εγώ ειμί ο θεός" για να κάνει τη χάρη, σε εκείνον που θα το είχε πει, να τον πιστέψει. Δεν το είπε, άρα, "οι από σπόντα αποδείξεις", κατά πως γράφει, δεν είναι γι΄ αυτόν. Ότι ο ίδιος ο Κύριος ομολογεί ...

"50 ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 51 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.",(Ιν. α΄),

δεν του είναι αρκετό. Και ακόμη, ούτε αυτό του φτάνει ...

13 ᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. (Μτ. ις΄)

Και τί άλλο να του γράψω ; Αυτό ;

48 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (Ιν. ις΄)

Ή μήπως το άλλο ;

54 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστι, 55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν· ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης· ἀλλ' οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. 57 εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; 58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι. 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν. ᾿Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν οὕτως. (Ιν. ις΄).
Σημείωση, η έντονη γραφή δική μου.

Θα μου πείτε "μάταιος κόπος" και δεν θα έχετε άδικο.

(*)  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/03/blog-post_18.html

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Σχόλια επί μιας δημοσίευσης


Το Θέμα "Παραμονές Κυριακής της Ορθοξίας και μια επανάληψη" αναρτήθηκε στο λεγόμενο "κοινωνικό δίκτυο" facebook. Εκεί γράφτηκαν μερικά σχόλια, τα οποία, αν έχει χρόνο, μπορεί να τα διαβάσει ο ενδιαφερόμενος. Δεν έχουν άμεση σχέση με την επανάληψη μιας παλαιάς οπτικοακουστικής παρουσίασης γαι το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων. Τα σχόλια στο γράφημα με τον αριθμό 17


Δημοσιεύτηκε από Kyprianos Christodoulides στις Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Παραμονές Κυριακής της Ορθοδοξίας και μια επανάληψηΕνώ ετοιμάζεται η "αγία" Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος και, εν τω μεταξύ, έχουν ψηφιστεί εδώ οι Νόμοι : α) της Εικαζόμενης Συναίνεσης και β) του Συμφώνου Συμβίωσης. Παράλληλα, "τρέχουν"  τα Μνημόνια και μας κατακλύζουν οι λαθροπρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες. Δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε ποτέ το "ανήκομεν εις την Δύσι".

;


;

31. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή της Ορθοδοξίας


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_THJSQ0pGRVdaX19paUd2SXRKTmVpN1lPV1Bn/view?usp=sharing

Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου.
Άγιον Όρος, Καψάλα, 05/03/2016

Αποστολικόν Ανάγνωσμα Εβ. ια΄ 24-32, ιβ΄ 2
24 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, 25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε. 28 Πίστει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 29 Πίστει διέβησαν τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. 30 Πίστει τὰ τείχη ῾Ιεριχὼ ἔπεσε κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 31 Πίστει Ραὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ' εἰρήνης. 32 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν - [ 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.

Ευαγγέλιον Ιν. α΄ 43-52
43 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 50 ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 51 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας


Ἀριθμός Πρωτ. 2329

Ἐν Ἀθήναις, 25 - 02 / 09 – 03 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας πλησιάζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀγωνιζομένη ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ὀφείλει νὰ τιμᾶ ἐξόχως τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὰς πρεσβείας αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ συγχρόνου Ἀγῶνος κατὰ τῶν αἱρέσεων. Διὰ τοῦτο:

α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 7 / 20 Μαρτίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι­πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρα­σκευῆς (Διοσκούρων 6 – Μοναστηράκι Ἀθηνῶν), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου.

β) Περὶ ὥραν 11ην μεσημβρινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἥτις θὰ περιέλθῃ τὰς πέριξ ὁδούς, προκει­μένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ ἡμῶν Μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην καλοῦνται νὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καὶ οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς Λιτανείας, κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινὴν νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ Ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ Λάβαρα καὶ τὰ Ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν, ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.

γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη ἑόρτιος Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργα­νισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, εἰς τὰς 18:00, μὲ κεντρικὸν ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμιώτατον Ἐπίσκοπον Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιον.

Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις.

Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ Καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

30. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή ΤυρινήςΑπομαγνητοφωνημένη ομιλία Ιερομονάχου Θεοδωρήτου, δια χειρός Γέροντος Αλυπίου, Καψάλα, Άγ. Όρος,27/02/2016.
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_d1BDWTBjbk5QMDNTSGluT2Zjel9pd0N5UThv/view?usp=sharing

14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 16 ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Είναι δικαιολογημένο και νόμιμο να φοβάσαι την 'κολοσσιαία' μεταναστευτική κρίση !


Διαβάσαμε αυτά που είπε στο περιοδικό της Βουλής ο Αρχιεπίσκοπος Αγγλίας κκ Justin Welby, όπου χαρακτηρίζει κατανοητό τον φόβο που εκφράζουν κάποιοι άνθρωποι, καθώς θεωρούν ότι το μεταναστευτικό κύμα απειλεί τις δομές της κοινωνίας τους, και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην στέγαση, στην αγορά εργασίας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκτός άλλων, χαρακτηριστικό ήταν και αυτό εδώ :
«Οι Βρετανοί έχουν έναν "δικαιολογημένο" φόβο της μαζικής μετανάστευσης, και είναι "απολύτως εξωφρενικό" να καταδικάζονται οι άνθρωποι που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών ως ρατσιστές…» (*)
Το επ΄ αυτών σχόλιο του γράφοντος φέρει ως τίτλο "Το παράκλητο έλεος του Θεού" και έχει ως ακολούθως :

"11 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· 12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. (Ψ 142)".

Τι γράφει εδώ ; ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ; Και τι θέλει να πει αυτό ;

Αφού διακήρυξαν την αγάπη χωρίς σύνορα, χωρίς όρους, αφού ψήφισαν αντιρατσιστικούς νόμους, νόμους περί εχθροπάθειας κλπ., αφού έκαναν τα πάντα για να δείξουν ότι δεν βάζουν τίποτα μπροστά στο χριστιανικό πρόταγμα της αγάπης, έρχονατι τώρα να μας πουν ότι θλίβονται, ότι "είναι «απολύτως εξωφρενικό» να καταδικάζονται οι άνθρωποι που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών ως ρατσιστές…" !

Εδώ όμως οι κυβερνήτες μας δεν θλίβονται. Χαίρονται, επειδή τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν πόσο αγαπησιάρηδες - μάλλον, αγαπητικοί - είναι. Αδιαπραγμάτευτος όρος το "αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σευατόν", από ανθρώπους - οι εκάστοτε κυβερνητικοί - που δεν διαστάζουν να δείξουν πόσο αφιλάνθρωποι και αναίσθητοι είναι προς τους εγχώριους ιθαγενείς. Ψηφίζουν εξοντωτικά μετρα εναντίον των ημεδαπών και υπέρ των αλλότριων δανειστών : λαθραίων χρηματοδοτών και λαθραίων προσφύγων. Κάνουν πράξη, υποτίθεται, το "αγαπήσεις τον πλησίον σου", αλλά παράλληλα, καθώς είναι θεολογικά αστοιχείωτοι και απαίδευτοι, αγνοούν ότι επικαλούνται το έλεος του Θεού. Τα θρησκευτικά τους ενδιαφέροντα πασίδηλα σε όλους μας ... .

Τσουνάμι οι ξεσπιτωμένοι από τόπους, όπου η φωτιά άναψε από τους αγαπησιάρηδες των αγαπητικών Νόμων και των αγαπητικότατων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα αργήσει να τους εξολοθρεύσει το παράκλητο έλεος, προς ανακούφιση των "θλιβομένων τῇ ψυχῇ". Ήδη, αυτό ενσκήπτει επί των κεφαλών τους.

(*) http://kostasxan.blogspot.gr/2016/03/blog-post_327.html

Στα βήματα των διαθρησκειακών διαλόγων της Δύσης και η Ρωσία !


Διαβάσαμε σε ιστοσελίδες (*) ότι : "Σε πρώτη της συνεδρία φέτος, συνήλθε στις 10 Μαρτίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στη Μόσχα το Προεδρείο του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας. Συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και ο Ιερέας Δημήτριος Σαφώνοφ, Προϊστάμενος του Τομέα Διαθρησκειακών Επαφών του ΤΕΕΣ, ο Σεΐχης ουλ Ισλάμ Ταλγκάν Ταντζουντίν, Πρόεδρος της Κεντρικής Πνευματικής Διοικήσεως Μουσουλμάνων της Ρωσίας (ΚΠΔΜ), και ο εκπρόσωπος της ΚΠΔΜ στη Μόσχα κ. Σ. Καντυργκούλωφ. Ακόμα παρέστησαν εκπρόσωποι του Ιουδαϊσμού. Τον Βουδισμό εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος απεσταλμένος της Βουδιστικής παραδοσιακής κοινότητας Σανζαΐ Λάμα" και ειλικρινά απορούμε.

Τι δουλειά έχουν ορθόδοξοι Μητροπολίτες με Σεΐχηδες, Αρχιραββίνους και εκπροσώπους του Βουδισμού ; Τί κοινό έχουν οι κύριοι "εκπρόσωποι", το οποίο δεν έχουν οι διπλωμάτες ή έστω, κάποιοι άλλοι κοσμικοί - ακαδημαϊκοί φορείς, οι οποίοι να μπορούν να διαπραγματευτούν τα θέματα σχέσεων (σημ. πάντα παρούσες οι σχέσεις) μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά πιστεύματα ; Για ποιο λόγο η εκεί παρουσία των  εκπροσώπων θρησκευτικών Lobies ; Μέχρι πότε, και γιατί, οι μειοψηφίες θα αντιμετωπίζονται σαν πλειοψηφίες, ο στόχος των οποίων είναι να αποτελέσουν μοχλούς πίεσης προς επίτευξη ανομολόγητων προσδοκιών, με επίσης ανομολόγητα σχέδια από μερικώς άγνωστους χρηματοδότες;
Τόσο αφελείς, όσο νομίζουν, δεν είμαστε. Το επιζητούμενο είναι γνωστό και τούτο, δεν είναι άλλο από την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας με ένα κοινό νόμισμα ή μια κοινή πλαστική κάρτα νομίσματος. Δηλαδή, ο εγκλωβισμός - μάλλον, υποδούλωση - όλων σε μια παγκόσμια Τράπεζα.

Ρώτησε μήπως κανείς αν αυτό είναι απαίτηση του κοινωνικού συνόλου ή, όπως αρέσκονται να λέγουν, της "κοινωνίας των πολιτών" ; Πότε υπήρξαν ομοιογενείς οι κοινωνίες και τώρα εκφράζουν - υποθετικό αυτό - αυτή την επιθυμία τους ; Ας ανοίξουν τα βιβλία της Ιστορίας γαι να δουν εκεί μέσα, ότι όποιος το επιχείρησε, είχε κακό τέλος.

Υστερόγραφο αντί σχολίου
Προβλέπω το ΠΣΕ να αλλάξει τώρα ονομασία. Μετά το άνοιγμα της Ρωσίας σε - υπόθεση του γράφοντος - Παγκόσμιο Οργανισμό Ανατολικών Θρησκειών, θα έχουμε και τον αντίστοιχο Παγκόσμιο Οργανισμό Δυτικών Θρησκειών. Παρεμπιπτόντως, η επιλογή της Κούβας για τη συνάντηση μεταξύ Πατριάρχη Κύριλλου και Πάπα Φραγκίσκου έγινε, διότι η δράση μυστικών πρακτόρων μετά των συνεργείων και συνεργών τους δεν παρείχε τα προς τούτο απαραίτητα εργαλεία και "εργαλεία".

(*)  http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/03/blog-post_11.html

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Είναι στενό το φόρεμα, δεν μου κάνει !!!


https://www.facebook.com/Oti.Spat/videos/1007889295931443/

Ναι, είναι στενό το φόρεμα, γιατί αυτό μας δίνουν. Δεν θέλουν να το φτιάχνουμε μόνοι μας. Αυτοί ξέρουν. Μας αναβάβουν φωτιές, σπέρνουν πολέμους και καταστροφές, ύστερα έρχονται σαν ειρηνοποιοί, δημοκράτες και φιλελεύθεροι, να μας βοηθήσουν. Μας δίνουν δάνεια μέχρις ότου καταλήξουμε στα Μνημόνια.

Πολιτικοί αχυράνθρωποι, που ξέρουν μόνο να διαχειρίζονται τα κοινά για το οικογενειακό τους συμφέρον, τη διαιώνιση του ρουσφετιού, της ψευτιάς και της ονοματοκρατίας. Μέχρι πότε ;

Χωρίς Σχόλια. Η συνέντευξη της κας. Ζωής Κωνσταντοπούλου στον κ. Αλέξη Παπαχελά της εφημερίδας "Καθημερινή"

                Η παρωδία του ελληνικού πολιτικού Κοινοβουλευτικού Συστήματος
  

Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι δυστυχισμένοι..., λένε οι κάτοικοι του Καλαί στην Γαλλία

Νεώτερη επεξεργασία 11/03/2016
Το βίντεο που ακολουθεί με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου και απάντηση από τον κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη. Δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜagazino , 09/03/2016. Ιδού, λοιπόν, τι απαντούν τα προβεβλημένα, διεθνιστικά και ελληνόφωνα, μυαλά :

- Το Ισλάμ είναι επικίνδυνο για τις ευρωπαϊκές αξίες; «Ενα µικρό κοµµάτι, ίσως. Υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο όµως: ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι το Ισλάµ είναι εγγενώς µια θρησκεία βίας. Ας κάνουν τον κόπο να ξεφυλλίσουν το Κοράνι».

Και τώρα παρακολουθείστε το βίντεο (από το ιστολόγιο "Έλευσις Ελλήνων") που εντελώς συμπτωματικά ανακάλυψα.

"Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι δυστυχισμένοι..." λένε οι κάτοικοι του Καλαί στην Γαλλία, "μετά ξεκίνησε το κακό...!!!"

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Αποκαλυπτικά


Έχω τη γνώμη ότι η μελέτη, με νουν Χριστού, του αναφερομένου εδαφίου της Κυριακής των Απόκρεω, στο Μηναίο του Φεβρουαρίου, παρέχει αρκετές χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να αποφύγουμε, ακουσίως, να γίνουμε Ιεχωβίτες.
Βλέπε  φωτογραφία  (*)

Παράδειγμα :
1) Οι αναφερόμενοι Ενώχ και Ηλίας, είναι οι προ και μετά τον Κατακλυσμό ευαρεστήσαντες τω Κυρίω. Αναλήφθηκαν σωματικά καθώς ο Κύριος (παρένθεση, όχι με το δαιμονικό απαύγασμα της φαντασίας καθώς είναι τα ούφο).

2) Μετά έχουμε την γέννηση «εκ γυναικός μιαράς και παρθένου μεν το δοκείν». Τούτο, είναι ενδεχόμενο να συμβεί με γυναίκα παρθένο και με την βοήθεια της τεχνητής γονιμοποίησης (σωλήνας).

3) Τα δε «και νεκρούς αναστήσει» ή το «και αιφνηδόν επαναστήσεται», ίσως,  σηματοδοτούν τα, σε εισαγωγικά, θαύματα των μεταμοσχεύσεων και μερικά άλλα. Αξιοσημείωτη στο Μηναίο κείμενο είναι η παρατήρηση ότι «πλην κατά φαντασίαν άπαντα πράξει». Σημαίνει δε τούτο ότι οι κατά Χριστόν ευσεβείς πρέπει να είναι προσεκτικοί. Διότι η φαντασία, δηλαδή η αναγωγή στην αναλογία αυτών που θα βλέπουμε, με εκείνα που αληθώς συντελέσθηκαν κατά την περίοδο της θείας Ενανθρωπήσεως και της μεθ΄ ημών παρουσίας του Κυρίου, μπορεί να μας παρασύρει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα επί της εποχής του Κυρίου ήταν αληθή γεγονότα, ενώ αυτά που θα βλέπουμε και θα ζούμε, θα γίνονται κατόπιν αναφοράς στην αναλογία με τη βοήθεια της φαντασίας και των τεχνολογικών - όμως και αποτελεσματικών - επιτευγμάτων. Η θεολογία δεόντως θα τα επενδύει (βιοηθική).
Με αυτό τον τρόπο, παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να δούμε και την θεολογικά κατάκριτη και εντελώς απορριπτέα γνωμάτευση της ιεροσυνοδικής Εγκυκλίου του 2005, αριθμ. 2819  «Περί της δωρεάς οργάνων», όπου αναφέρει : «Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου Σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν». Η φαντασιακή ταύτιση των μεταμοσχεύσεων με τη θεία και ιερά Μετάληψη είναι καταφανής, όπως και η πλήρης πνευματική εξουθένωση - αν μη υποκατάσταση - αυτής με «πνεύμα»  πλάνης. Ο δωρητής επέχει θέση Χριστού, ο λήπτης του μεταλαμβάνοντος.

4) Και το τελευταίο που θεωρώ λίαν αξιοπρόσεκτο είναι :
α) «Πλήν ουκ αυτός ο Διάβολος εις σάρκα μεταστοιχειωθήσεται, αλλ΄ άνθρωπος εκ πορνείας γεννηθείς, πάσαν την του Σατανά ενέργεια υποδέξεται ... και λιμός τότε μέγας γενήσεται».  Ίσως, ο μέγας λιμός να αφορά στον αγιοπνευματικό λιμό, που ήδη βιώνουμε. Το «ουκ αυτός ο Διάβολος εις σάρκα μεταστοιχειωθήσεται, ως ο εκ Δαμασκού, φησίν Ιωάννης»,  είναι σαφής αναφορά στο ανυπόστατον του κακού, του Διαβόλου.
β) «Πλήν μετά των ιδίων σωμάτων και των ψυχών πάντων προς αφθαρσίαν μεταστοιχειωθέντων, και μίαν εχόντων μορφήν». Το «μίαν εχόντων μορφήν» φανερώνει ότι κανείς από εμάς δεν θα έχει αυτό που λέμε πρόσωπο ... «και διαχωρίσει ενί λόγω ο Κύριος δικαίους από των αμαρτωλών» και τα εξής, ερμηνεύουν και αποσαφηνίζουν τα περαιτέρω.

(*)  https://drive.google.com/folderviewid=0B10nRQ2KXoC_R3J4VmlpMzdMOU0&usp=sharing

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Τα απελέκητα ξύλα της νεοελληνικής ημιμάθειας

Μπράβο στην Ειρηνούλα !

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τους πώς ξεπουλήθηκαν όλα - από Εκκλησία και Πολιτεία - για να έχουμε τον σημερινό καταιγισμό από "απελέκητα ξύλα". Τα παρέδωσαν όλα για ένα μικρόφωνο, να στήνονται μπροστά στις κάμερες και να μας μιλάνε για σεβασμό και αγάπη. Όλα σήμερα τα σκεπάζει η αγάπη και τα πλακώνει η σκλαβιά. "Πελάτες μου", έλεγε ο μακαρίτης ο Βέγγος, τολμήστε να αγγίξετε την αλήθεια και σας βλέπω να τρώτε στα συσίτια της εκκλησίας. Ύστερα, μας λέτε ότι είσαστε ελεύθεροι.

Πελάαατες μου, η Ειρηνούλα σας κατέβασε τα παντελόνια και τα φουστάνια. Μπράβο της ! Λίγα πράγματα περισσότερο αν ήξερε, και αν την άφηναν να μιλήσει - οι ερωτήσεις έπεφταν σαν βροχή - θα τους είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Άναυδους, ενεούς, "ντουβάρια" κατά το δη λεγόμενο. Παράδειγμα, το "καταδικάζω", που είπε, και αυτοί νόμιζαν "τους στήνω στον τοίχο και τους εκτελώ". Η καθολικιά με τα μαύρα, η αγαπητικιά, για να το πω διαφορετικά, πήγε να τα πλακώσει όλα με την αγάπη και εκεί χρειαζόταν να της πει περισσότερα. Αλλά είπαμε, βροχή έπεφταν οι απορίες, όπως αυτή με το άσπρο πουκάμισο : "Το άσπρο είναι υποκειμενική άποψη", είπε το πρόσωπο της δημοσιογραφίας. Είναι αντικειμενική άποψη, είπε, αλλά υπάρχει και το υποκειμενικό - της βλακείας ή ελεύθερης βούλησης, δεν το συμπλήρωσε, το γράφω εγώ.

Πελάαατες μου, η Ειρηνούλα σας κατέβασε τα παντελόνια, τα φουστάνια και... τα "μπλουζάκια". Μην πιάνετε στο στόμα σας πράγματα, που δεν τα γνωρίζετε. Ρεζιλευόσαστε, με την ημιμάθεια που σας μετέδωσαν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του "ένας θεός για όλους", ένας κυβερνήτης για όλους, μια Τράπεζα για όλους. Δείτε παρακάτω τα σχόλια.
 Δημοσιεύτηκε από Kyprianos Christodoulides στις Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Ο αντιεκκλησιαστικός ρατσισμός των εκκλησιαστικών μας ανδρών


Αναδημοσίευση άρθρου και σχολίου από http://orthodox-voice.blogspot.gr/2016/03/blog-post_19.html

"Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. εκδηλώνει πλέον ξεκάθαρα τον αντιεκκλησιαστικό αυταρχισμό της και την απέχθειά της προς την ελληνορθόδοξη ταυτότητα του λαού μας. Τα πρόσφατα γεγονότα είναι ενδεικτικά. Με εντολή του υπουργού Παιδείας απαγορεύεται στους μητροπολίτες να πραγματοποιούν ομιλίες σε σχολικές τάξεις, έστω και αν η πρόσκληση προέρχεται από τους ίδιους τους μαθητές. Το γεγονός αυτό ο μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος χαρακτήρισε «αντιεκκλησιστικό ρατσισμό»". (Κων. Χολέβας)

κχ
Ο κύριος Χολέβας, μάλλον, κλείνει τα μάτια του σε ό,τι συμβαίνει και θα ήταν προτιμότερο να τα ανοίξει. Δεν βλέπει τί ετοιμάζεται στην "αγία" και μεγάλη πανορθόδοξη σύνοδο; Γράφει για «αντιεκκλησιστικό ρατσισμό» και κατηγορεί την συγκυβέρνηση "Συριζανέλ", αλλά, νομίζω, για αντιεκκλησιαστικό ρατσισμό θα έπρεπε να κατηγορήσει την Ιεραρχία της Διοικούσας Εκκλησίας. Η οποία, αντί να παίρνει μαθήματα - σημ. έχει πάρει πολλά - από την εκάστοτε κυβέρνηση (του ανήκομεν στη Δύση), έπρεπε να δίνει αυτή μαθήματα δικαιοσύνης και αληθείας. Όχι μόνον εδώ αλλά και στους φερόμενους συμμάχους, φίλους και εταίρους.

Δεν κάνει όμως τίποτα από αυτά. Έχει συμμαχήσει πλήρως, έχει υποταχθεί στην παπική ή στην αγγλικανική διπλωματία και με αυτά της τα "καμώματα", να θέλει με τα δυο της πόδια να ταξιδέψει πατώντας σε δυο βάρκες, βουλιάζει. Και μάλιστα μέσα στο λιμάνι, στην ίδια της την πατρίδα, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας !

Το ίδιο σκηνικό στήθηκε στο παρελθόν με τον αποκληθέντα "εθνάρχη", τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος έπαιζε διπλό ρόλο : Ό, τι μάθαινε από τους Άγγλους, το πρόδιδε στους Γάλλους, και ό,τι μάθαινε από τους Γάλλους, το παρέδιδε στους Άγγλους.

Από τότε, με ένα μικρό (μετεμφυλιακό) διάλειμμα λόγω ανατολικού και δυτικού μπλόκ ή συνασπισμού (σύμφωνίες Γιάλτα με ΝΑΤΟ και σύμφωνο Βαρσοβίας), ησυχάσαμε για λίγο. Τώρα ξαναγυρίσαμε εκεί, όπου άρχισε το έργο - εννοώ, όταν ξεκίνησε η Κοινωνία των Εθνών - να παίζεται και όπως συνηθίζαμε να λέμε, "εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε". Για τον απληροφόρητο σε εισαγωγικά θεατή, το έργο έχει πρωτόγνωρες (σημ. προσφιλής λέξη επί πασοκρατίας) σκηνές βίας. Άλλωστε, το βλέπει καθημερινά στους τοίχους των σπιτιών της Αθήνας, το έζησε με τις απεργίες των εργαζόμενων στην αποκομιδή των σκουπιδιών, με τον εμπρησμό των Αθηνών το 2008, σήμερα το ζει με τις κοσμοβριθείς πλατείες των λαθραίων προσφύγων. Οι λεγόμενες "ασύμμετρες απειλές" γίνονται τώρα συμμετρικές. Ας είναι προετοιμασμένος γι΄ αυτό που θα δει.

Και για να τελειώνουμε, "τώρα που πλησιάζει η 25η Μαρτίου", είναι αργά "να δώσουμε απάντηση στις αντιεκκλησιαστικές και ανιστόρητες απόψεις των κυβερνώντων, μιλώντας στα παιδιά μας για τους νεομάρτυρες και τους εθνομάρτυρες"! (Σημ. τα εντός εισαγωγικών του κ. Χολέβα). Εδώ και 40 χρόνια διακηρύξαμε το ανήκομεν στη Δύση και κάναμε όλα όσα έπρεπε να γίνουν από την πλευρά της Παιδείας και της Εκκλησίας. Να τα αναφέρω ένα προς ένα, δεν έχει νόημα.

Τελευταία είδηση, μπορεί σχετική ή άσχετη :
http://trelogiannis.blogspot.gr/2016/03/blog-post_360.html

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Σύγχρονη ελληνική Εκκλησία και σύγχρονοι γέροντες (αναδημοσίευση)


Ένα σχόλιο σε αυτό που διάβασα και παραπέμπει ο δεσμός :
Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ (υπό Αθανασίου Σακαρέλλου)

Kyprianos Christodoulides είπε...
Γενικά και, κατά κάποιο τρόπο, αφοριστικά, θα ήθελα να σημειώσω το εξής, που αφορά στη στροφή προς τα πατερικά κείμενα, αφορμής γενομένης, από τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη.

Χρειάζεται προσοχή, διότι, αν η Αγία Γραφή και ειδικότερα η Καινή Διαθήκη, έδωσε την αφορμή, ώστε να αναδυθούν οι διάφοροι αιρετικοί, που ερμήνευαν κακώς τα νοήματα σε επιλεκτικώς αποσπώμενα εδάφια, το ίδιο εύκολα, μάλιστα δε κατά συρροή, μπορούν να προκύψουν και εκείνοι, οι οποίοι κατά την ιδίαν γνώμη θα ερμηνεύουν πλείστα όσα εδάφια των εκκλησιαστικών πατέρων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μετανεωτερικός ψυχοθεολόγος π. Βασίλειος Θερμός, όπου, γράφοντας ειδικό κεφάλαιο στο πρόσφατα εκδοθέν συλλογικό βιβλίο "Χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσεις", μεταξύ άλλων, μας λέει :

"[…] Δεδομένο εἶναι ὅτι τὸ νὰ ἀνακαλύψει κάποιος νέος τὴν ὁμοφυλόφιλη ἕλξη μέσα του συνιστᾶ ἀσθένεια τῆς φύσεως καὶ ὄχι τοῦ προσώπου. Ἀσθένεια τοῦ προσώπου, δηλαδὴ τῆς ὑποστάσεως, σχετίζεται μὲ τὸ γνωμικὸ θέλημα, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐλεύθερη χρήση τῶν ἰδιωμάτων τῆς φύσεως. Στὴν περίπτωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅμως ἔχουμε ἀλλοίωση πρὶν κἂν τὸ ζήτημα φθάσει στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. […]" (σελ. 169).

Μετά από μια τόσο αυθάδη στρέβλωση των θεολογικών Γραφών και ιερών γραμμάτων της Εκκλησίας, όπου σαφώς δηλώνεται η προτεραιότητα του προσώπου έναντι της φύσεως, αντιλαμβάνεται κανείς τι άλλο θα προκύψει. Το πρόσωπο, μας λέει ο ψυχοθεολόγος, είναι άσπιλο και αμόλυντο, δεν προσβλήθηκε από την πτώση των Πρωτοπλάστων. Αντίθετα, χάλασε, αμαυρώθηκε η φύση !

Τι, λοιπόν, χρείαν έχομε των αγίων πατέρων και των Γραφών και "36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;" (Μκ. η΄). Οι εκσυγχρονισμένοι θεολόγοι αυτά δεν τα προσέχουν. Προτιμούν τις ψυχοδυναμικές απαντήσεις της ψυχιατρικής με προσμίξεις θεολογικές και δια της γραφίδος π. Βασιλείου αποφαίνονται :
«Ὅμως ὁ σημερινὸς ἐκκλησιαστικὸς λόγος περὶ ὁμοφυλοφιλίας πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πάθος ἀλλὰ κατάσταση· ὅτι δὲν χωρᾶ στὶς παραδοσιακὲς φόρμες ποὺ διαθέτουμε μέχρι τώρα γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ πνευματικὰ προβλήματα· ὅτι πρόκειται γιὰ μία μοναδικὴ πραγματικότητα ἀσύμμετρη, γιὰ τὴν ὁποία ὀφείλει νὰ γίνει θεωρητικὴ ἐργασία μὲ στόχο νὰ τὴν κατανοήσουμε. » […] (Σημ. Βλέπε σελ. 176 του μνημονευθέντος βιβλίου).

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

29. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Απόκρεω


Απομαγνητοφωνημένη ομιλία Ιερομονάχου Θεοδώρητου δια χειρός Γερ. Αλυπίου, αγ. Όρος 20//02/ 2016
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_aFYtczNtWkxVMU5pN2FXbDlyUDdoVmM4SDRB/view?usp=sharing

31 ῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Σχόλιο κυπριανού χ.
 https://drive.google.com/folderview?id=0B10nRQ2KXoC_R3J4VmlpMzdMOU0&usp=sharing
"... πλήν μετά των ιδίων σωμάτων και των ψυχών πάντων προς αφθαρσίαν μεταστοιχειωθέντων, και μιάν εχόντων μορφήν, και αυτών δε των στοιχείων, την επί το κρείττον δεξαμένων αλλοίωσιν, και διαχωρίσει ενί λόγω ο Κύριος δικαίους από των αμαρτωλών ... "
Εκ του Μηναίου
Τη αυτή ημέρα, της δευτέρας και αδεκάστου Παρουσίας του 
Κυρίου ημών
 Ιησού Χριστού μνείαν ποιούμεθα

Στίχοι
 Ότε κρίνων γην, ο Κριτής πάντων κάθη
Της, Δεύτε, φωνής άξιον καμέ κρίνοις

«Στοιχεία-σοκ από τη δίκη ρωμαιοκαθολικού ιερέα για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών»

Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδας, 3/3/2016, ένας παπικός ιερέας καταδικάστηκε να εκτίσει 200 μήνες στη φυλακή και να πληρώσει 10 έως 50 χιλιάδες δολάρια σε παιδιά που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Αυτά συνέβησαν στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και το σχόλιο κατατίθεται εδώ, επειδή είτε από λάθος του γράφοντος ή άλλη αιτία δεν θα μπορέσει, ίσως, να περάσει το φραγμό της πολιτικής (ή θρησκευτικής) ορθότητας. Ποιο ήταν το σχόλιο, διαβάστε :

Αθωώστε το πρόσωπο, καταδικάστε τη φύση

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από Παπικό ‘ιερέα’ ; Κακοποίηση ; Τι πράγματα είναι αυτά ; Δεν είναι θεολογικά ορθό να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη (κακοποίηση) εφόσον

"[…] Δεδομένο εἶναι ὅτι τὸ νὰ ἀνακαλύψει κάποιος νέος τὴν ὁμοφυλόφιλη ἕλξη μέσα του συνιστᾶ ἀσθένεια τῆς φύσεως καὶ ὄχι τοῦ προσώπου. Ἀσθένεια τοῦ προσώπου, δηλαδὴ τῆς ὑποστάσεως, σχετίζεται μὲ τὸ γνωμικὸ θέλημα, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐλεύθερη χρήση τῶν ἰδιωμάτων τῆς φύσεως. Στὴν περίπτωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅμως ἔχουμε ἀλλοίωση πρὶν κἂν τὸ ζήτημα φθάσει στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. […]".

Σημείωση, τα ανωτέρω από την σελ. 169 του βιβλίου "Χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσεις" των εκδόσεων Εν Πλώ.

Πώς, λοιπόν, είναι δυνατό να καταδικάζουμε έναν ιερέα - όχι "ιερέα" - και μάλιστα το πρόσωπο ενός ιερέα, πρίν κάν το ζήτημα (σ.σ. της ομοφυλοφιλίας) φθάσει στο επίπεδο της ελευθερίας του προσώπου ; Διότι αυτό ισχυρίζεται ο οξυγράφος κάλαμος θεολογικής γραφίδας Ψυχιάτρου τινός, συνάμα και θεολόγου, συγγράψαντος σχετικό κεφάλαιο στο αναφερόμενο βιβλίο ; Εδώ έχουμε να κάνουμε με παθολογία της φύσεως και όχι του προσώπου. Τη φύση πρέπει να καταδικάσουμε - μπορεί κάποιος να πει : "το θεό να καταδικάσουμε" - και όχι το πρόσωπο. Η φύση είναι ατελής, το πρόσωπο είναι υπερτελές !

Τελεία και παύλα λοιπόν. Η ελευθερία του προσώπου δεν είναι υπεύθυνη για την κατάσταση, ναι, την κατάσταση, της ομοφυλοφιλίας. Και αν αυτό δεν το ξέρετε, να ρωτήσετε έναν άλλο θεολόγο, συντάκτης κι αυτός ειδικού κεφαλαίου στο βιβλίο περί σεξουαλικών σχέσεων και χριστιανικής ζωής, ο οποίος μας  λέει ότι «η ζωή , δηλ. η πράξη, προηγείται της θεωρίας» (*)  και το ακόμη  σπουδαιότερο : «Αν κάτι έχει συμβεί πριν από το προπατορικό αμάρτημα, πρέπει να είναι η διάσπαση του ατόμου σε δυο όντα, ενώ ήταν ένα».  Φαίνεται, είναι ειδικός μυστικός θεολόγος και μας αποκαλύπτει τα απόκρυφα πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου και ίσως, ακόμη, προ της δημιουργίας και αυτού του ίδιου το θεού ! Ασύλληπτα πράγματα !!

Επομένως, κάτω τα χέρια από τον παπικό ιερέα, κάτω τα χέρια από την ομοφυλοφιλία, κάτω τα χέρια από το πρόσωπο της ελευθερίας και βάλτε στο σκαμνί τη χαλασμένη φύση. Διότι αυτή είναι υπεύθυνη της διαταραχής του συναισθήματος, όπως γράφουν τα βιβλία της Ψυχιατρικής ένθα κατατάσσουν την ομοφυλοφιλία. Αυτή να καταδικάσετε με βάση το γνωστό σας Νόμο «Περί εχθροπάθειας», ήγουν ομοφοβίας. Παρεμπιπτόντως δε, αν σας μένει χρόνος διαβάστε κι αυτά :

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/02/blog-post_24.html
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/02/blog-post_29.html
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/03/blog-post_2.html

(*) Αντίθετα, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει "πράξις, θεωρίας επίβασις", δηλαδή, η πράξη βαίνει επί τινος θεωρίας, η πράξη της ζωής βαίνει επί της θεωρίας αυτής. Πρώτα έχουμε τη θεωρία της ζωής και ύστερα την πράξη της.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Φωνή εκ του τάφου : Αυγουστίνος Καντιώτης, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1969


"Ότι η Ορθόδοξος Πιστις κινδυνεύει, δεν ειναι σχήμα λόγου, το οποίον δύναταί τις να αναφέρη προς δημιουργίαν εντυπώσεων. Ίσως και ομιλούντες περί κινδύνου της Πίστεως να μη έχομεν συνειδητοποιήσει όσον πρέπει τον κίνδυνον τούτον. Είθε ο Κύριος να διανοίξη τους οφθαλμούς μας διά να ίδωμεν ευκρινώς τον κίνδυνον και λάβωμεν τα αναγκαία μέτρα. Δίδομεν μίαν σύντομον εικόνα του κινδύνου. Όχι η αύρα του Αγίου Πνεύματος η δροσίζουσα τας ψυχάς, αλλ αήρ δηλητηριώδης, εκ των θεολογικών σχολών Ευρώπης και Αμερικής προερχόμενος, ήρχισεν από τινος να πνέη και εις την Ελάδα. Φορείς, ως επί το πλείστον, οι εκεί μετεκπαιδευθέντες θεολόγοι. Ούτοι, ρηχά και επιπόλαια πνεύματα, ως πολικόν αστέρα της θεολογικής των σκέψεων δεν έχουν την πατερικήν διδασκαλίαν. Δεν θαυμάζουν τους οικουμενικούς διδασκάλους Βασίλειον, Γρηγόριον, Χρυσόστομον, Δαμασκηνόν, Φώτιον, Μάρκον Ευγενικόν, Γρηγόριον Παλαμάν. Αλλ ως μικρά και ανόητα παιδία χάσκουν προ των πεφυσιωμένων ασκών, προ των μπαλονίων της Δύσεως. Τέκνα αυτοί της Ορθοδοξίας θαυμάζουν διαφόρους ορθολογιστάς και αρνητικούς θεολόγους τύπου Harnack, Tillich και Bulmann. Φρίττει τις αναλογιζόμενος οποίον θα είναι το μέλλον του Ορθοδόξου κόσμου, εάν οι νεαροί θεολόγοι, οι δηλητηριασθέντες εκ των μιασμάτων της αρνητικής θεολογίας της Δύσεως , εξακολουθήσουν να καταλαμβάνουν θέσεις και ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως να διαχέουν τον ιόν της αμφιβολίας και απιστίας εις τας ψυχάς των Ελλήνων.

Μία θεολογία, η οποία αρνείται την θείαν αποκάλυψιν ή θέτει υπό αμφισβήτησιν τα θέματα της Πίστεως και εντρέπεται να αναφέρη το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή να κάμνη το σημείον του τιμίου Σταυρού, ΜΙΑ ΤΟΙΑΥΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ, και είναι η μεγαλυτέρα συμφορά διά τον τόπον μας. Μόνον μία ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, εξαρτωμένη εκ της Εκκλησίας και μόνον, δύναται να εξουδετερώση τον κίνδυνον τούτον της Πίστεως.

Αλλ ουχ ήττον η Πίστις κινδυνεύει και εκ του ρεύματος του Οικουμενισμού, όστις κατά τον αείμνηστον Μητροπολίτην Σάμου Ειρηναίον είναι η αίρεσις των ημερών μας, σειουσα εκ θεμελίων το οικοδόμημα του Χριστιανισμού. Κατά την θεωρίαν του Οικουμενισμού ο Χριστιανισμός δεν είναι η απόλυτος Θρησκεία. Είναι μία σχετική θρησκεία. Έχει καλά στοιχεία. Αλλά μήπως -λέγει- καλά στοιχεία δεν έχει και ο Μωαμεθανισμός και ο Βουδδισμός και ο Κομφουκιανισμός και ει τις άλλη παλαιοτέρα και νεωτέρα Θρησκεία; Διά της αναμίξεως των αγαθών στοιχείων όλων των Θρησκειών θα σχηματισθή, λέγουν οι οπαδοί του Οικουμενισμού, η μία και τελεία Θρησκεία, η πανθρησκεία του Οικουμενισμού.

Άλλη δε, παρεμφερής προς τον Οικουμενισμόν κίνησις, είναι η λεγομένη Οικουμενική Κίνησις προς προαγωγήν των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών. Κατά τους οπαδούς της κινήσεως ταύτης η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι η μόνη Εκκλησία. Δεν είναι η συνέχεια της μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν ίδρυσεν ο Χριστός. Αλλ είναι μία εκ των πολλών Εκκλησιών. Προς τι λοιπόν η αποκλειστικότης και οι φραγμοί; Δυνάμεθα αφόβως, λέγουν, να εκκλησιαζώμεθα εις οιανδήποτε Εκκλησίαν.

Έτερος κίνδυνος διά την Πίστιν ειναι ο εκ του Πάπα προερχόμενος. Η Παπική Εκκλησία, χωρίς κατ ουσίαν να απομακρυνθή ούτε κατά έν βήμα από τας πεπλανημέναε διδασκαλίας της, αλλά κρύπτουσα κάτω από περίτεχνον φρασεολογίαν τας κακοδοξίας της, ήνοιξε τον διάλογον, ήπλωσε τα δίκτυά της εις τον ωκεανόν της Ορθοδοξίας, και συλλαμβάνει τους αφελείς και αμαθείς ως χάνους. Θέλει τον διάλογον μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Παπισμός. Αλλ ο διάλογος εγένετο πολλάκις κατά το παρελθόν και πάντοτε κατέληξεν εις αρνητικά αποτελέσματα και διήνοιξε βαθύτερον το χάσμα. Αντί να ενώση, απεμάκρυνεν περισσότερον τας δύο Εκκλησίας απ αλλήλων. Καθ όν χρόνον ο Ορθόδοξος κόσμος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εν αις και η μικρά γωνία της γης εν τη οποία ζώμεν, ευρίσκονται υπό το πέλμα του ολοκληρωτικου αθέου κομμουνισμού, και ελευθερία και άνεσις δεν υπάρχει διά θεολογικάς συναντήσεις και συζητήσεις, ημείς ερωτοτροπούμεν προς τον Πάπα, ενώ θα έπρεπε να επιδιώξομεν πρώτον την ένωσιν του Ορθοδόξου κόσμου και να λύσωμεν εκκρεμούντα εντός του κόσμου τούτου θέματα, και έπειτα να σκεφθώμεν περί διαλόγου μετά των ετεροδόξων.

Δυστυχώς ο πατριάρχης Αθηναγόρας, αδιαφορών διά την κατάστασιν του Ορθοδόξου κόσμου, αδιαφορών ακόμη και διά δόγματα της Πίστεως, ήνοιξε θύραν εις τους ετεροδόξους, και δη εις τους Παπικούς, διά να εισέρχονται ούτοι και να εξέρχωνται ακωλύτως εις την μάνδραν της Ορθοδοξίας και να επιφέρουν ανυπολόγιστον φθοράν. Αι δηλώσεις του περί επικειμένης ενώσεως των Εκκλησιών και περί κοινού ποτηρίου, εις διαφόρους συναντήσεις και τόπους γενόμεναι, έχουν συνταράξει την αδιάφθορον συνείδησιν των Ορθοδόξων. Οι πιστοί διερωτώνται, πού βαίνομεν;

Διορατικά πνεύματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της αντιστάσεως των ποιμένων διαρκώς ελαττουμένης, διαβλέπουν ότι η ένωσις των Εκκλησιών θα συντελεσθή de facto. Εκατοντάδας επιστολών έχω λάβει, εξ όλων των μερών του Ορθοδόξου Ελληνισμού, διά των οποίων πιστά της Εκκλησίας τέκνα εκφράζουν την ανησυχίαν των εξ αφορμής των διαφόρων ενεργειών του Πατριάρχου Αθηναγόρου και με ερωτούν, πώς η συνείδησίς μου ως Ορθοδόξου επισκόπου επιτρέπει να μνημονεύω του ονόματος Αθηναγόρου. Το Άγιον Όρος συνταράσσεται. Το μνημόσυνον του Αθηναγόρου έπαυσεν εκεί. Μέγας κίνδυνος επίκειται διασπάσεως του Ορθοδόξου κοσμου εκ των ακαίρων, αντικανονικών και αντορθοδόξων ενεργειών του Πατριάρχου. Εις τας ψυχάς πολλών Ορθοδόξων λειτουργών έχει δημιουργηθεί κρίσις συνειδήσεως. Και εν τούτοις ημείς ετοιμαζόμεθα να εορτάσωμεν την εικοσαετηρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου!

"Ασύμμετρη θεολογική απειλή", αναδημοσίευση από το ιστολόγιο Χριστιανική Βιβλιογραφία


ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ!

Στὰ κατωτέρω ἀποσπάσματα ἀπὸ βιβλίο (σ.σ. Χριστιανική ζωή και ερωτικές σχέσεις, εφεξής ΧΖΕΣ), ποὺ κυκλοφορήθηκε τὸ περασμένο ἔτος (βλ. σχετ.: ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ, “ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ” ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΦΥΣΙΚΟ) καὶ ἤδη προκαλεῖ σοβαρὲς συζητήσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις, τίθεται εὐδιάκριτα ἕνα πολὺ «ἐπικίνδυνο» θέμα, τὸ ὁποῖο μᾶλλον δὲν προσέχθηκε δεόντως, ὅτι δηλαδὴ ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι λάθος, ἀστοχία προαιρέσεως, ἐπιλογῆς ἀλλὰ «κατάσταση» φύσεως, φυσικῆς καταβολῆς. Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι πάθος «ἀλλὰ μιὰ ἀσύμμετρη κατάσταση», ΦΥΣΙΚΗ (!) ὅμως κατάσταση, μιὰ «ἀνθρωπολογικὴ πραγματικότητα», ποὺ ποτὲ κανένας Προφήτης, κανένας Ἀπόστολος κανένας Πατέρας καὶ κανένας Ἅγιος δὲν μπόρεσε νὰ ἀνακαλύψει!
Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει αὐτὴ τὴν «κατάσταση» ἐρωτητέον ἂν τὴν εἶχε ἢ θὰ μποροῦσε νὰ τὴν ἔχει ὁ Χριστὸς στὴν ἀνθρώπινη φύση Του ὡς συνιστάμενος ἐκ δύο τελείων φύσεων καὶ ἔχων δύο φυσικὰ θελήματα, θεῖον καὶ ἀνθρώπινον («τὸ φυσικὸν θέλημα τῆς κατά Χριστόν ἀνθρωπότητος», Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογ.). Ἐκεῖ φαίνεται πὼς πιθανὸν κρύβεται τὸ πρόβλημα! Καὶ ἡ ἀσύμμετρη θεολογικὴ ἀπειλή! (Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ μποροῦν πιθανὸν νὰ ἐξηγηθοῦν ὅλες οἱ διαφορετικὲς τάσεις γιὰ τὶς ἁμαρτίες).

- ΧΖΕΣ : «Τὰ πάθη σύμφωνα μὲ τὴν νηπτικὴ διδασκαλία, ποὺ μᾶς παραδόθηκε, ἔχουν σαφῆ καὶ ἔντονη τὴν συγκατάθεση τοῦ γνωμικοῦ θελήματος, μὲ τὸ ὁποῖο καὶ γίνονται.

- (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γνωμικὸ θέλημα εἶναι τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήσει κάθε ἄνθρωπος τὸ φυσικὸ θέλημα: «Θέλημα γάρ ἐστι φυσικόν, δύναμις τοῦ κατὰ φύσιν ὄντος ὀρεκτική, καὶ τῶν οὐσιωδῶς τῇ φύσει προσόντων, συνεκτικὴ πάντων ἰδιωμάτων· καθ᾿ ἣν ἀεὶ τῷ φύσει θελητικῷ, τὸ πεφυκέναι θέλειν, ἐμπέφυκεν· οὐ ταυτὸν δὲ τὸ πεφυκέναι θέλειν, καὶ θέλειν· ὡς οὐδὲ τὸ πεφυκέναι λαλεῖν, καὶ λαλεῖν. Πέφυκε μὲν γὰρ ἀεὶ τὸ λαλητικόν, λαλεῖ δὲ οὐκ ἀεί· ἐπειδὴ τὸ μὲν οὐσίας ἐστί λόγῳ φύσεως συνεχόμενον· τὸ δὲ βουλῆς, τῇ τοῦ λαλοῦντος γνώμῃ τυπούμενον· ὥστε φύσεως μὲν τὸ ἀεὶ πεφυκέναι λαλεῖν· ὑποστάσεως δέ, τὸ πῶς λαλεῖν· ὥσπερ καὶ τὺ πεφυκέναι θέλειν καὶ θέλειν». [Ἅγ. Μάξιμος Ὁμολ.] Ἡ θέληση εἶναι δύναμη τῆς φύσεως. Τὸ γνωμικὸ θέλημα, δηλαδὴ ἡ δυνατότητα τῆς προαιρέσεως, τῆς ἐπιλογῆς μεταξὺ δύο ἀντιθέτων πραγμάτων, συνιστᾶ ἀδυναμία τῆς φύσεως.).

Πῶς ὅμως τὸ παιδὶ ἢ ὁ ἔφηβος, ὁ ὁποῖος μόλις ἀρχίσει νὰ ἀναγνωρίζει σεξουαλικὰ τὸν ἑαυτό του, διαπιστώνει ὅτι μέσα του ἡ ἕλξη στρέφεται πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο, μπορεῖ νὰ θεωρεῖ ὅτι χαρακτηρίζεται ἀπὸ πάθος, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ κίνηση τῆς φύσεώς του καὶ ὄχι τῆς γνώμης του, τὴν ὁποία οὐδόλως ἐπηρέασε ὁ ἴδιος.
. Ἐξ ἄλλου ὅλα τὰ πάθη διακρίνονται ἀπὸ μικρὴ ἢ μεγάλη ἐγωκεντρικότητα, ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὴν ἀγάπη. Πῶς μποροῦμε νὰ καταλογίσουμε ἐγωκεντρικότητα σὲ ἕναν ὁμοφυλόφιλο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν σύντροφό του μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση; Καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ στερεότυπα, αὐτοὶ ὑπάρχουν […] Ἡ πνευματικὴ ἔννοια τοῦ πάθους δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν ἀνθρωπολογικὴ πραγματικότητα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. […] (σελ. 158- 159)
- ΧΖΕΣ : […] Δεδομένο εἶναι ὅτι τὸ νὰ ἀνακαλύψει κάποιος νέος τὴν ὁμοφυλόφιλη ἕλξη μέσα του συνιστᾶ ἀσθένεια τῆς φύσεως καὶ ὄχι τοῦ προσώπου. Ἀσθένεια τοῦ προσώπου, δηλαδὴ τῆς ὑποστάσεως, σχετίζεται μὲ τὸ γνωμικὸ θέλημα, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐλεύθερη χρήση τῶν ἰδιωμάτων τῆς φύσεως. Στὴν περίπτωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅμως ἔχουμε ἀλλοίωση πρὶν κἂν τὸ ζήτημα φθάσει στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. […] (σελ. 169)
- ΧΖΕΣ : Ἕνας χῶρος (ὁ ἐκκλησιαστικὸς), ὁ ὁποῖος δὲν ἐμποδίζει κληρικοὺς νὰ λειτουργοῦν παρὰ τὴν ἀπροκάλυπτη φιλαργυρία τους, ἢ τὴν διεστραμμένη παρασκηνιακὴ μηχανορραφία τους ἢ τὴν νοσηρὴ φιλοδοξία τους. Αὐτὴ ὅλη ἡ σαπίλα κατοικοεδρεύει στὰ λόγια τῶν Ἁγίων –ἐδῶ βρίσκεται ἡ πραγματικὴ διαστροφή!– καὶ ἡ ὁποία συχνὰ καλύπτεται πίσω ἀπὸ εὐγενῆ ὑποκρισία ἢ εὐσεβοφανῆ μεγαλοστομία, εἶναι μικρότερο ἀδίκημα ἀπὸ τὸν ἔρωτα ποὺ βιώνει ἕνας ὁμοφυλόφιλος νέος μὲ τὸν σύντροφό του.

- (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε ὅλη αὐτὴ ἡ προαναφερομένη «σαπίλα», πρῶτον, γιατί ἀντιπαραβάλλεται πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὡσὰν νὰ ἀναζητεῖται ἔνα ἠθικὸ ἀντιστάθμισμα ἢ ἄλλοθι ἢ μιὰ «ἀνακουφιστικὴ δικαιολογία» ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Δεύτερον, γιατί οἱ Ἱ. Κανόνες ἐμποδίζουν ρητὰ τὸν μοιχὸ καὶ τὸν ἀρσενοκοίτη ἀπὸ τὴν Ἱερωσύνη ἐνῶ δὲν κάνουν τὸ ἴδιο γιὰ τὸν …«εὐσεβοφανῆ μεγαλόστομο»; Καὶ τρίτον γιατί ἀποκλείεται ἐκ προοιμίου νὰ συνιστᾶ ἐξ ἴσου καὶ αὐτὴ ἡ «σαπίλα» ἀσθένεια τῆς φύσεως;)

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σοβαρὰ ὑπεύθυνη γιὰ τὰ σόκ αὐτὰ τὰ ὁποῖα προκαλεῖ καὶ ὀφείλει νὰ ἀλλάξει ἀμέσως. Πρῶτα εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι δὲν ὑφίσταται καμία ἐπαρκὴς ἐξήγηση στὴν πατερικὴ γραμματεία γιὰ τὴν ἀποδοκιμασία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, προφανῶς ἐπειδὴ στὴν πατερικὴ ἐποχὴ ἐθεωρεῖτο προδήλως καταδικαστέα καὶ παραβιάζουσα τὴν πνευματικὴ τάξη. Ἀλλὰ ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ προνεωτερικὸς ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ ἐξηγήσεις. Τοῦ ἀρκοῦσε νὰ ὑπακούει στὴν αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὅμως, δικαιολογημένα ἀπαιτεῖ νὰ ἀκούσει ἕνα σκεπτικό. Μάλιστα δὲ ἕνα σκεπτικό, τὸ ὁποῖο νὰ ἐξηγεῖ ἐπαρκῶς γιατί ἀποδοκιμάζει ἠθικὰ μία κατάσταση, τὴν ὁποία δὲν δημιούργησε ὁ ἴδιος.
Πρόκειται γιὰ τὸ σκεπτικὸ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θεωρεῖται αὐτονόητη ἀπαίτηση, ὅταν πρόκειται νὰ διατυπωθεῖ ἠθικὴ κρίση, δεδομένου ὅτι κάθε ἠθικὴ ἀξιολόγηση προϋποθέτει τὴν ἐλευθερία. Τὸ ἀξίωμα αὐτὸ εὑρίσκεται σὲ ἀμηχανία ἐνώπιον τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀφοῦ ὁ φορέας της δὲν διαθέτει σχεδὸν καθόλου (sic!) ἐλευθερία γιὰ τὸ ἂν θὰ δημιουργήσει αὐτὴν τὴν κατάσταση στὸν ἑαυτό του ἢ ὄχι. Τέτοιο σκεπτικὸ σήμερα δὲν ὑπάρχει. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας περὶ ὁμοφυλοφιλίας στερεῖται πειστικῶν θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ θὰ ἐξηγήσουν στὰ ὁμοφυλόφιλα παιδιά της γιατί ἁμαρτάνουν. […] (σελ. 172)
- ΧΖΕΣ :  Στὴν διεθνῆ ὁρολογία ἡ ἐκκλησιαστικὴ στάση τοῦ τόπου μας ἀπέναντι στὴν ὁμοφυλοφιλία ἐμπίπτει σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «ἠθικὸς πανικός». Μὲ ἄλλα λόγια ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὁμοφυλόφιλη ἕλξι καὶ ζωὴ ἀφήνουν νὰ ἀναβλύσει τὸ ἀνεπεξέργαστο θυμικό τους. […] Σήμερα εἴμαστε σὲ θέση νὰ διατυπώσουμε ψυχοδυναμικὲς ἀναλύσεις γιὰ τὰ αἴτια τῆς ὁμοφοβίας. […] (σελ. 174)
- ΧΖΕΣ : Ναί, ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν φαίνεται συμβατὴ μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ δύο φῦλα, δὲν ὑπηρετεῖ τὴ δημιουργία νέων ἀνθρώπων, δὲν βρίσκει ἐρείσματα πουθενὰ στὴν Ἁγία Γραφή. Ὅμως ὁ σημερινὸς ἐκκλησιαστικὸς λόγος περὶ ὁμοφυλοφιλίας πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πάθος ἀλλὰ κατάσταση· ὅτι δὲν χωρᾶ στὶς παραδοσιακὲς φόρμες ποὺ διαθέτουμε μέχρι τώρα γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ πνευματικὰ προβλήματα· ὅτι πρόκειται γιὰ μία μοναδικὴ πραγματικότητα ἀσύμμετρη, γιὰ τὴν ὁποία ὀφείλει νὰ γίνει θεωρητικὴ ἐργασία μὲ στόχο νὰ τὴν κατανοήσουμε. » […] (σελ. 176)

Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσει στὶς μελέτες!

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσειςΑπό το ιστολόγιο Αναστάσιος και τα τελευταία σχόλια 2 Μαρτίου 2016 (παρένθεση, ο φραγμός της σεξουαλικής ορθότητας δεν επέτρεψε τη δημοσίευση του σχολίου αυτού. 04/03/2016)

                  Case History
Προς Ψυχιάτρους, Ψυχοθεολόγους, Ψυχολόγους και μερικούς άλλους

Α). «16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε· (...) καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.» (Γν. 3)

Case History 1. Όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει, υπάρχει η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο ίδιος είχε ομολογήσει ότι το παθολογικό ερωτικό ερέθισμα, το απέκτησε λόγω της μητέρας του. Η οποία ήθελε να έχει κοριτσάκι, αλλά το κοριτσάκι ήταν ο ποιητής Καβάφης. Τον μεγάλωσε φορώντας του φουστάνια. Πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.

Case History 2. Με έκπληξη άκουσα την επιμελήτρια, όταν έκανα ειδικότητα, να καταφέρεται κατά του Θεού, επειδή την είχε κάνει γυναίκα. Μισούσε το φύλο της, αλλά ευτυχώς, δεν είχε αγόρι, είχε κορίτσι και ο έγγαμος βίος της, εξ όσων ήμουν σε θέση να καταλάβω, δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα. Το ζεύγος ήταν ευκατάστατο (και ο άνδρας γιατρός).

Case History 3. Συνάδελφος με την ιδιαιτερότητα (...) - για ένα διάστημα επαγγελματικά "φίλος" - με απερίγραπτη χαρά μου εξιστορούσε τα παθήματα γνωστών συμφοιτητών μας στο γάμο τους. Με πληροφορούσε πάντα ποιοι και πόσοι είχαν χωρίσει. Ότι οι ομοφυλόφιλοι μισούν τις γυναίκες (παρένθεση, σύνδρομο ανταγωνισμού) είναι γνωστό.

Πώς ερμηνεύουν οι Ψυχίατροι αυτή την βαριά κληρονομιά - ασυνείδητη κατά το πλείστον - της αποστροφής, που έχει η γυναίκα προς τον άνδρα, ένεκεν του «καὶ αὐτός σου κυριεύσει» ; Μπορεί να μας βοηθήσει ο κ. Καραγιαννίδης ή κάποιος άλλος ;

Β). «23 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναοὺμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.» (Λκ. δ΄). Επ΄ αυτού παλαιότερο σχόλιο του γράφοντος:

«Τα πνευματικά δεν είναι άσχετα με τα του βίου. Και ο βίος, η καθημερινή μας ζωή και πράξη, λέει - άλλωστε και η επιστήμη συμφωνεί - ότι ουδείς ιατρός μπορεί να θεραπεύσει εαυτόν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, όταν πρέπει να κάνει εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας, να χειρουργηθεί μόνος του ή ακόμη να προβεί στη διάνοιξη ενός αποστήματος στην πλάτη του. Θα ζητήσει τη βοήθεια συναδέλφου.

Το ‘ιατρέ θεράπευσον σ΄εαυτόν’ έχει κατά τη γνώμη μου και αυτή τη σημειολογική ερμηνεία. Να θεραπευθούμε μόνοι μας είναι αδύνατον, άρα, αναγκαία η καταφυγή μας στον Ιατρό του σώματος και της ψυχής.
Αλίμονο, όμως, οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, και το ακόμη χειρότερο, οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.»

9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": Φτάνει η προδοσία. Φτάνουν οι "μεσσίες". Έφτασε η ...

Ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": Φτάνει η προδοσία. Φτάνουν οι "μεσσίες". Όσο το πειραματόζωο συνεχίζει να "τσιμπάει" στο φόβο  και να κάθεται ακινητοποιημένο ,  τόσο και η οικονομική του αφαίμαξη...

Διαβάστε περισσότερα