Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Η Ευρώπη και το αμερικανικό παράδειγμα

Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιαν 2016

Μια χώρα στην οποία το έγκλημα κυριαρχεί, δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί παράδειγμα για άλλους. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι άγνωστοι, που δεν συμφέρει να ομολογηθούν, και αυτοί επιβάλλουν την αντιγραφή και την εναρμόνιση άλλων προς το μοντέλο, όθεν αντλείται το παράδειγμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να αποτελέσουν, ούτε και να δώσουν, παράδειγμα πολιτισμού. Επειδή είναι κατά βάσιν οικονομικός. Εφόσον δε η οικονομία είναι εκείνη, η οποία καθορίζει την πολιτική που ακολουθούν, είναι αδύνατο να γίνεται λόγος για πολιτικό πολιτισμό και ό,τι συναρτάται με αυτόν. Παράδειγμα, ο λεγόμενος ανθρωπιστικός - άλλοι τον ονομάζουν ανθρωπικό - πολιτισμός.

Η Ευρώπη, μετά από δυο Παγκόσμιους Πολέμους, οφείλει να διαλέξει. Ή θα γίνει πάλι το θύμα του κυρίαρχου αμερικανοβρετανικού άξονα ή θα αναζητήσει μια νέα βάση, όχι κατά τα αμερικανικά πρότυπα, για να στηρίξει την παραπαίουσα νομισματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βάση αυτή οφείλει να εδράζεται επί των αρχών της ισονομίας, της ισοπολιτείας και των Συνταγματικών θεσπισμάτων της κάθε χώρας - μέλους της επιδιωκόμενης Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: