Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου"Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καὶ ἡ μετένεξις τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Χειρὸς εἰς Κωνσταντινούπολη". Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό Εορτολόγιο είναι στις 7 Ιανουαρίου, μετά την εορτή των Θεοφανείων. Αλλά ανήκομεν εις την Δύσιν και η σημερινή εορτή παρήλθε. Το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιανουαρίου. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού καινά έγιναν πάντα. Και εξακολουθούν να γίνονται. Ο θεός είναι άχρονος, η εκκλησία άκτιστη. Τον ακριβή χρόνο από κτίσεως κόσμου προσδιόρισε η άκτιστη πρεσβυτέρα Ρώμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: