Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Προδοσία της Θεολογίας και Μεταμοσχεύσεις


14/12/2014
β) «Μακάριόν εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν». ( Πραξ.κ΄35 ). Εδώ γίνεται απόλυτα ευκρινές πόσον παραβιάζονται οι πνευματικές αξίες και πώς εκτίθεται άνευ προστασίας η συνείδηση. Διότι το εδάφιο Πρ. κ΄ 35 δεν λέγει μόνο αυτό που προτάσσει, χάριν των πνευματικών αξιών, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνουμε, βιοηθικής και όχι θεολογίας. Το πλήρες εδάφιο είναι : 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

Οι βιαστές των συνειδήσεων και πλαστογράφοι των πνευματικών αξιών το αλλάζουν επ΄ ωφελεία της Βιοηθικής εις βάρος της Θεολογίας. Ιδού πώς : " ... ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων" και τα εξής. Είναι αυτό βιασμός και πλαστογραφία ή δεν είναι ; Διότι μόλις πριν από το Πρ. κ΄ 35 υπάρχει το : 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.

Σε επανάληψη 14/12/2015
Με αυτά και πολλά άλλα, τί να περιμένει κανείς από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις Συνοδικές Επιτροπές - η συγκεκριμένη είχε την αρμοδιότητα επί θεμάτων Βιοηθικής και δη και επί των μεταμοσχεύσεων - που φτιάχνει. Με κάλεσαν τότε μια φορά μόνο. Τους ρώτησα να μου πουν αν το "εγκεφαλικώς πτώμα" είναι έμψυχος ή άψυχος νεκρός και η απάντηση ήταν : Είναι έμψυχος αλλά ανέκφραστος. Η απάντηση ήταν από καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Οι κακοποιοί πλαστογράφοι και ειδικοί επί των διαστροφών της Αγίας Γραφής παραφράζουν το "οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" και το κάνουν " ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων". Αν δεν τους αδειάσουμε τις εκκλησιές δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τίποτα. Θέλουν να μας βλακοποιήσουν (κατά το ιδεολογικοποίηση και η βλακοποίηση) και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: