Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

2. Εγκεφαλικός θάνατος και Φυσιολογία αναπνοής


Μας είπαν ότι διεθνούς κύρους επιστήμονες, όπως Ιατροί, Νομικοί, Εγκληματολόγοι, Κοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι των Θρησκευμάτων, ακόμη δε και Διευθυντές της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, συμμετείχαν ώστε να ληφθεί η απόφαση της θέσπισης του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν μας είπαν όμως πόσοι εξ αυτών γνωρίζουν τη Φυσιολογία της αναπνοής.
Οπωσδήποτε, όμως, οι γιατροί το γνώριζαν. Αλλά δεν το είπαν. Δεν το επέτρεψαν οι εγκέφαλοι της παγκόσμιας Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: