Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Ο Economist και η τραγωδία στο Παρίσι


Αφού διαβάσετε πρώτα αυτό :
Ας Μιλήσουμε Επιτέλους , "Η τραγωδία στο Παρίσι είχε «προφητευθεί» από το Economist;" http://kostasxan.blogspot.gr/2015/11/economist.html
διαβάστε και το σχόλιο, αν έχετε χρόνο.

Οι αναμνήσεις δεν επιτρέπονται 
«Όλα καλά, όλα ωραία / 
Χθες ήσουν με άλλονε παρέα / 
Και πού σοκάκι να τραγουδήσεις / 
Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις» /.
Το μόνο που επιτρέπεται είναι ο μυστικισμός, ο αποκρυφισμός, η θεοσοφία, η αριθμοσοφία, η αριθμολογία και τέλος ο συμβολισμός. Το "εν αρχή ην ο Λόγος" αντικαθίσταται από το "εν αρχή ην το Σύμβολο" ! Διότι, όπως γράφει ο Partizan και αναμεταδίδει το "Ας μιλήσουμε Επιτέλους", για τους Γρηγορούντες Πολίτες, το motto είναι «Τα σύμβολα κανοναρχούν τον κόσμο, όχι τα λόγια ούτε οι νόμοι» !

Φαίνεται, την Έκτη ημέρα της Δημιουργίας ο Θεός έφτιαξε ένα σύμβολο και όχι έναν άνθρωπο. Την Εβδόμη κατέπαυσε των έργων Του και τα σύμβολα άρχισαν να πελεκιούνται μεταξύ τους, να τρώει το ένα το άλλο· ο Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Ογδόη ημέρα για τον εσμό όλων αυτών, εσμό μυστικιστών, αποκρυφιστών, θεοσοφιστών κλπ., δεν υπάρχει, είναι ψέμα. Επειδή κι αυτοί είναι ψεύτες, όπως είναι ο πατέρας τους :

ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ

Οι αναμνήσεις απαγορεύονται

Δεν υπάρχουν σχόλια: