Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο εξουνιτισμός των καινοτόμων (νεοημερολογίτες) της Ορθοδοξίας

Σταχυολογώ αποσπάσματα από ομιλία του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου. Δημοσιεύθηκαν στο δεσμό που ακολουθεί - βλέπε φωτογραφία και παραπομπές (**).


α) Ὅποιος διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας - καί ἄς πιστεύει ὀρθοδόξως - κάνει ἕνα σχίσμα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, σχίσμα· καί δέν μπορῶ νά μετέχω μαζί του σέ αὐτό τό σχίσμα. Δέν εἶναι τό θέμα ἄν πιστεύει ὅπως ἐγώ. Οἱ παλαιοημερολογίτες πιστεύουν ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά δογματικά, ἀλλά ὑπάρχει σχίσμα ἐκκλησιολογικό. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε!

β) Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἑνότητα μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ ἑνότητα. Νά εἶναι μαζί μου. Δέν πᾶς νά ἀκολουθήσεις ὅποιο ἡμερολόγιο θέλεις; Ὅποιο θέλεις νά ἀκολουθεῖς. Αὐτό εἶπε ἡ Ἐκκλησία, ὁ Πατριάρχης, στούς παλαιοημερολογίτες τῆς Κολομβίας. Τοῦ εἶπαν: «βάζουμε ὑπακοή καί ταπείνωση Πατριάρχη μου, θέλουμε νά εἴμαστε μαζί σου». [Καί τούς εἶπε ὁ Πατριάρχης]: «Κρατῆστε τό ἡμερολόγιό σας, [ἀλλά θά] κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς» - ἔληξε. Δέν εἶναι τό ἡμερολόγιο, οὔτε κἄν αὐτό εἶναι ἡ ἱστορία.

γ) Βλέπετε, κι ἐδῶ ἔτσι θά μποροῦσε νά λυθεῖ. «Βρέ παιδιά, θέλετε νά κρατᾶτε αὐτό τό ἡμερολόγιο. Πρόβλημά σας. Σήμερα εἶναι 13 Ἰανουαρίου. Ἀντί νά πάρετε ἐπιταγή σήμερα, θά τήν πάρετε μετά ἀπό μιά ἑβδομάδα. Ἐσεῖς θά χάνετε, πρόβλημά σας. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία; Ἔληξε. Τό ἡμερολόγιο μᾶς νοιάζει;

δ) Καί, προσέξτε, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες - τό ἔχω πεῖ πολλές φορές, τό τονίζω - οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, τό παλαιό ἡμερολόγιο. Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους [ἡμερολόγιο]. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

Σχόλιο κχ
Με δικά του λόγια το σχόλιο που θα γράψω : "Εἶναι καθαρά πονηρόν, γιά νά κάνουν τό δικό τους, νά ἔχουν δική τους ἐκκλησία". Ποιοι ; το ερώτημα. Οι νεωτερεριστές νεοημερολογίτες, η απάντηση. Η παγκόσμια νέα εκκλησία, νέο τέμενος, νέα συναγωγή, συνοπτικά νέα θρησκεία, είναι πλέον εδώ !

Αφήνω κατά μέρος τί είδους εκκλησία θα είναι αυτή της ενότητας - της εκκλησιολογίας, της θρησκειολογίας κλπ. - και προσθέτω κάτι ακόμη.

Στην εκπομπή του στο "Ράδιο Παράγκα" το 1995, όταν με κάλεσε για ένα μικρό βιβλίο, που έγραψα και τον αναστάτωσε, είπα : "Αυτά που σας λέω, δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά είναι εμφανές, ότι όλα έχουν μπλοκαριστεί : Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά. Θυμίζει αυτό κάτι που είπε ο απ. Παύλος, "κατά τας ιδίας επιθυμίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους". Δηλαδή, αυτούς θέλουμε, που μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούμε και όχι κανέναν άλλο."

Στη συνέχεια, κατάλαβα ότι ήταν κι αυτός ένας από τους ελεγκτές του τί πρέπει και τί δεν πρέπει να δημοσιοποιείται. Η λεπτομέρεια ; Με το ίδιο νόμισμα τον πλήρωσαν οι εργοδότες του.
Όμοιος ήταν και εκείνος, που έκανε το λάθος και εξέδωσε κάτι ασήμαντο δικό μου (*). Μια φορά με άκουσαν, δεύτερη δεν υπήρξε. Έκοψαν αυτά που διάβασαν και έραψαν αυτά που άκουσαν, "κατά τας ιδίας επιθυμίας" ενότητας της εκκλησίας. Την οποία κατάντησαν, όχι μόνο αυτοί, ράκος αποκαθημένης. Αψευδής αποδείξη τα άνω εκτεθέντα ληρήματα του π. Κωνσταντίνου Σ.

- Υστερόγραφο 1
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδος Παύλος ήταν ένας εξ εκείνων που υπέγραψαν τη Συνοδική Εγκύκλιο 2819 της 7-7-2005 για το θεόσδοτο δώρο της δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς : «Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση θείου σώματος και σε μια μετάγγιση θείου αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν» ! Ύστερα, κατόπιν ωρίμου σκέψεως, άλλαξε. Ο Μητροπολίτης διοργάνωσε και συμμετείχε σε Ημερίδα, όπου ο εγκεφαλικός θάνατος ανηρέθη αλλ΄ ου καθηρέθη, και συμπληρώνω, χάριν της εκκλησιολογικής (!) ενότητος (!!) της εκκλησίας.

- Υστερόγραφο 2
Ώστε έτσι λοιπόν ; Οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους τό παλαιό ἡμερολόγιο, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου . Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους ἡμερολόγιο. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

Η απάντηση, δυστυχώς, είναι καταφατική. Ναι, παύουμε. Με κάτι τέτοια πώς να μην τρελαθούν οι πιστοί ; Δεν είχε άδικο ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν είπε κι αυτός : «Η Εκκλησία δεν έχει λόγο για τα τεκταινόμενα στο Άγιο Όρος, όπως και το Άγιο Όρος δεν έχει λόγο για την ελλαδική Εκκλησία». Αυτά, τότε με τη Μονή Βατοπαιδίου και το γνωστό σκάνδαλο. Και για να τα απλουστεύσουμε, η Εκκλησία είναι υπερκόμια, δεν έχει σχέση με τον κόσμο, δεν πρέπει να ασχολείται κανείς μαζί της, εκτός αν είναι κι αυτός ... υπερκόσμιος.

Με άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει, το πανεπιστήμιο δεν ανακατεύεται με τους καθηγητές και οι καθηγητές δεν ανακατεύονται με το πανεπιστήμιο ! Όμοια, λοιπόν, η Εκκλησία δεν ανακατεύεται με το Άγιο Όρος, επειδή το Άγιο Όρος δεν είναι Εκκλησία, αντιστοίχως δε, το Άγιον Όρος δεν ανακατεύεται με την ελλαδική Εκκλησία, επειδή η τελευταία ... δεν είναι Εκκλησία. Νομίζω, μπλέξαμε άσχημα.

- Υστερόγραφο 3
Και κάτι τελευταίο, επειδή η οργή ξεχειλίζει (ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε). Βάσιμα, έχω τη γνώμη, ότι κάτι τέτοια και άλλα όμοια, θα είπε ο πάπας - δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε - στους πιστούς, όταν το Σχίσμα του φιλιόκβε κατακτούσε έδαφος στην εκκλησία της Ρώμης .

Τι τους είπε ; Ακριβώς αυτά που λέει ο π. Κων/ος Σ. με μια ελαφρά απόκλιση των λέξεων. Ακριβώς, όπως ελαφρά απέκλιναν τους αριθμούς των ημερών οι σύμβουλοι (οι μεγάλες μορφές τῆς φίλης Ὀρθοδοξίας Αθηναγόρας και οι άλλοι ) του π. Κων/ου Σ.  Ιδού :

«Κρατῆστε τό Σύμβολό σας, ἀλλά θά κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς. Εμείς θα λέμε το φιλιόκβε (και εκ του υιού) εσείς να λέτε το δικό σας ή ότι αγαπάτε. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία. Ἔληξε. Τό φιλιόκβε μας νοιάζει ; Ἐνότητα σημαίνει εκκλησιολογία και η εκκλησιολογία είναι πάνω από τη δογματολογία, διότι εκκλησιολογία σημαίνει σωτηριολογία ! Η δεύτερη Ρώμη, η Κων/πολη, πιστεύει ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά, ἀλλά έκαναν σχίσμα ἐκκλησιολογικό οι Ανατολικοί. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε (!) γιά νά εἶμαστε ἡ μία Ἐκκλησία.».
Είναι του γράφοντος αυτά και όχι του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου. Σημειώνω,"αποκλίσεις" των λέξεων γίνονται σήμερα σε όλα τα επίπεδα του μορφωτικού μας επιπέδου. Θέλουν να γίνονται εύκολα κατανοητές οι λέξεις, π,χ. ο συνωστισμός, από τους απαίδευτους και αμόρφωτους, όπως δυστυχώς μας κατάντησαν. Ευτυχώς, όχι όλους.

- Υστερόγραφο 4
Εύχομαι περαστικά στον π. Κωνσταντίνο Σ. Είχε ένα πρόσφατο πρόβλημα υγείας και του εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Παραπομπές
(*) "Μεταμοσχεύσεις, Λϋση ή Πρόβλημα", εκδ. ΥΠΑΚΟΗ 1995
(**)
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={8E84110A-C805-4475-90C0-4334D8E158E6} 

Δεν υπάρχουν σχόλια: