Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Τα φανερά και τα απόκρυφα των Παρισίων, Παρασκευή και 13/ 11/ 2015

Στόχος η Ευρώπη

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Η Ευρώπη στόχος των «εργαλείων» της Νέας Τάξης

Επειδή το σύνθημα "πολίτες όλου του κόσμου ενωθείτε" της One World Order , δεν γίνεται δεκτό, δεν πείθει μεγάλα κοινωνικά στρώματα - σημ. η Ιστορία δεν άρχισε όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική - , το επόμενο σύνθημα των μετανεωτερικών εγκεφάλων, θα έπρεπε να θεμελιώνεται σε αρχέγονα πρότυπα · που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση αναφορικά με την αρχή τους, κατ΄ επέκταση δε, και προς τους κώδικες αξιών που προκύπτουν από την αρχή αυτή.

Παράδειγμα : "10 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων · 11 Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως κατέπαυσε τὸν θυμόν μου ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ζηλῶσαί μου τὸν ζῆλον ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐξανήλωσα τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ζήλῳ μου. 12 οὕτως εἶπον · ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης, 13 καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία, ἀνθ' ὧν ἐζήλωσε τῷ Θεῷ αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ." (Αριθμοί ΚΕ).
Ο Φινεές κατέπαυσε τον θυμό του Θεού, σκότωσε τον Ισραηλίτη και την Μαδιανίτισα, και ο θεός αυτού έδωσε σ΄ αυτόν και το σπέρμα του διαθήκη ειρήνης · "διαθήκη ἱερατείας αἰωνία".

Έτσι, λοιπόν, η εμβαλωματική λύση, προκειμένου να γίνει δεκτό το σύνθημα της μονότροπης και μονοδιάστατης Παγκοσμιας Τάξης, δεν μπορεί να είναι άλλη από το "One Religion Order". Υπάρχει όμως εδώ ένα προφανές ερώτημα και ένα απόκρυφο πρόβλημα. Το προφανές είναι, βεβαίως, ποιος τώρα θα επωμιστεί να κάνει κάτι ανάλογο του Φινεές ; Την απάντηση μας δίνουν εκείνοι "ἀνθ' ὧν ἐζήλωσαν τῷ Θεῷ αὐτών", οπότε, προκύπτει και το απόκρυφο πρόβλημα : Ποιος θεός είναι επ΄ αληθεία Θεός και ποιος κατά νοσηρή φαντασία, ιδεοληψία και παραλήρημα, θεός ;

Το πρόβλημα, είναι αναμενόμενο, θα το λύσουν όσοι μετρούν τις απώλειες - Παρασκευή και 13/ 11/ 2015 - στο Παρίσι. Εμείς οι Έλληνες ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε στο παρελθόν, όταν εγκαταλείψαμε τα είδωλα. Σήμερα δεν ακουγόμαστε, δεν μας αφήνουν να ακουστούμε, δεν θέλουν να υπάρχουμε. Ανθ΄ ημών υπάρχουν οι Έλληνες Γουλιμήδες, ικανοί να ερευνήσουν τα εις Παρισίους (Παρασκευή και 13) γενόμενα και να μας δώσουν τις απόκρυφες απαντήσεις του προβλήματος. Όπου ένας ανεικονικός θεός αντιμάχεται τον πεφωτισμένο θεό του εικονικού (virtual) Διαφωτισμού. "Τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα".

3 σχόλια:

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Erato Bellou είπε...

Αυτή η (Δυτική) πρόληψη για την Παρασκευή και 13
βγήκε από την Παρασκευή και 13 Οκτωβρίου 1307,
μέρα που,στη Γαλλία,ο Πάπας συνέλαβε,σκότωσε,
διέλυσε το Τάγμα των Ναϊτών.---Δηλαδή πριν
από 7 αιώνες,8 έτη,1 μήνα

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η Παρασκευή είναι η ιερή μέρα του Ισλάμ, το Σάββατο είναι των Εβραιο-Ιουδαίων, η Κυριακή των Χριστιανών.