Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

1. Χρήσιμος είναι όποιος προωθεί την πώληση πολεμικών ομολόγων

Διαβάστε πρώτα αυτό  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_9.html


Το θέμα δεν είναι αυστηρά θεολογικό και μπορείτε να το αγνοήσετε. Έχει σχέση με αυτό που γενικά λέμε "Θρησκευτικά". Αφορά, πάντως, σε κάτι γενικότερο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την Πίστη μας και τα εγχώρια φθοροποιά στοιχεία, στόχος των οποίων είναι η καταστροφή της. Το στρατόπεδο των οικουμενιστών έχει χώρο για όλους. Ο Σιωνισμός καλά κρατεί.

Προ ενός έτους είχα δημοσιεύσει τη φωτογραφία που βλέπετε. Την συνόδευαν σχόλια μεταξύ του γράφοντος και του γνωστού Καλόπουλου. Σήμερα, η Google τιμά ( : αφιερώνει το λεγόμενο doodle) τα 101 χρόνια από τη γέννηση της Αυστρο-Εβραίας ηθοποιού Χέντι Λαμάρ και το facebook, σήμερα, μου υπενθύμισε τη φωτογραφία με τα σχόλια. Είχαν γίνει προ ενός έτους και το "μέσον κοινωνικής δικτύωσης" facebook τα επανέφερε στην επικαιρότητα, μήπως κι έχω κάτι ακόμη να γράψω. Και έχω.

Συνεχίζω με το αφιέρωμα στο γενέσιον της τιμωμένης από την Google. Μεταξύ άλλων, εκτός από ηθοποιός, ήταν και επιστήμονας. Έκανε μια σημαντική για την εποχή της ανακάλυψη. Η ευρεσιτεχνία της έγινε μαζί με κάποιον άλλο και τέθηκε σε εφαρμογή το 1962. Αποδείχθηκε λίαν χρήσιμη στην βιομηχανία οπλικών συστημάτων - ή εξολόθρευσης των αντιπάλων - και όπως μας πληροφορεί η Wikipedia : "Η Χέντι θέλησε να γίνει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εφευρετών (National Inventors Council) για να λάβει την απάντηση ότι καλύτερα θα ήταν να χρησιμοποιήσει τη διασημότητά της για να προωθήσει την πώληση πολεμικών ομολόγων. Σε μία και μόνο εκδήλωση βοήθησε να συγκεντρωθούν 7 εκατομμύρια δολάρια".

Θα μου πείτε, τώρα, τι σχέση έχουν αυτά, με όσα γράφουν τα "φωτορομάντσα" του κ. Καλόπουλου και η απάντηση είναι : "10 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 11 Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως κατέπαυσε τὸν θυμόν μου ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ζηλῶσαί μου τὸν ζῆλον ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐξανήλωσα τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ζήλῳ μου. 12 οὕτως εἶπον· ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης, 13 καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία, ἀνθ' ὧν ἐζήλωσε τῷ Θεῷ αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ." (Αριθμοί ΚΕ).

Ιδού, λοιπόν, τι γίνεται σήμερα : ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης, καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία. Όπως θα καταλάβατε, η αιώνιος Καινή Διαθήκη ειρήνης και ελέους, την οποία έφερε και έδωσε στους ανθρώπους ο ενανθρωπήσας Θεός Υιός και Λόγος του Θεού, κλείστηκε στα συρτάρια. Την αντικατέστησε η αγαπολογία, ειρηνολογία, προσφυγολαγνεία και άλλα. Τους Νόμους της ειρήνης φτιάχνει ο Ζαμβρί και όποιος προωθεί την πώληση πολεμικών ομολόγων είναι γι΄ αυτόν χρήσιμος. Γίνεται, ίσως, και διάσημος. Aγοράζουν μετά οι βλάκες με δανεικά τα ομόλογα και ύστερα τα χάνουν όλα. Άλλοι αυτοκτονούν, άλλοι λιμοκτονούν, στο τέλος τους παίρνουν σπίτια και πατρίδα.

Υπάρχει και συνέχεια  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/2.html

6 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Κάθε άνθρωπος και κάθε σχολιαστής, είτε εδώ είτε αλλού, μπορεί να φτιάχνει το δικό του "δόγμα πίστεως" και να το αναρτά στην ιστοσελίδα του ή εκεί όπου γίνονται παρόμοιες προσπάθειες. Η ιστοσελίδα αυτή εδώ, δεν προσφέρεται για παρόμοια εγχειρήματα.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Δίκην σχολίου τα κατωτέρω, για να υπάρχει σύνδεση μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους : Θέμα 1 και Θέμα 2, σε σχέση με το "βίο και πολιτεία" της Hedy Lamarr. Διαβάστε :

6 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐλθὼν προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 7 καὶ ἰδὼν Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τῇ χειρὶ 8 εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν ᾿Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ. (Παλαιά Διαθήκη, Αριθμοί κε΄).

Αυτά παραπέμπουν - είναι η γνώμη του γράφοντος - σε τελετουργικό σαρκικής μίξις και μάλιστα, εντός της σκηνής του μαρτυρίου :

α) ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐλθὼν προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ

β) εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους

Erato Bellou είπε...

κ.Κυπριανέ Χριστοδουλίδη,μια ερώτησι :

Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει
φράσι,λέξι που δεν είνε
θεόπνευστη ;;;

Kyprianos Christodoulides είπε...

Τα Άγια τοις αγίοις και τα του Πνεύματος, τοις ζεομένοις τω πνεύματι :

"τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες" και
"μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως" (Ρμ. ιβ΄).

Αυτά που (κατά καιρούς) γράφετε είναι όλα άμετρα πίστεως και αμέριστα

Erato Bellou είπε...

ΜΑΤΘ. Ε'
«38 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος· 39 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο· 42 τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Την απάντηση βλέπε στο σύνδεσμο http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_15.html