Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Capital Controls, ηλεκτρονικό χρήμα και... χάραγμα


Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Capital Controls, ηλεκτρονικό χρήμα και... χάραγμα

Και πώς φτάσαμε στο "χάραγμα" ;
«ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και ίνα μη τις δύναται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χξς= 666»,

Αυτό το εδάφιο παραθέτει ο κ. Ηλίας Ηλιακόπουλος στο λίαν ενδιαφέρον άρθρο του. Υπάρχει όμως ένα "αλλά" και αυτό το "αλλά", είναι το ακριβές εδάφιο : Αποκάλυψη ιγ΄ :

17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

Παρέλειψε το "῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου·"

Γιατί το γράφω αυτό ; Διότι όλα όσα ορθότατα σημειώνει ο κ. Ηλιακόπουλος αφήνουν ανοικτό ένα ερώτημα, στο οποίο απαντά ο συγγραφεύς, Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης . Το ερώτημα είναι : Πώς έγιναν όλα αυτά ; Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο "χάραγμα" ; Η απάντηση ; "῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου·". Με την ψήφο δεν έγιναν ; Αριθμός δεν είναι η ψήφος ; Ψήφος ανθρώπου και ανθρώπων δεν είναι ; Θηριώδης δεν είναι αυτή η δημοκρατία, η οποία κατέληξε στα χέρια ενός ή δυο, παγκόσμιων πλέον, Τραπεζιτών ; Άρα, και όσα θα επακολουθήσουν, με την ψήφο θα γίνουν κι αυτά.

Τέλος, να θυμίσω και αυτό : 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. (Απ. κβ΄). Ας είμαστε προσεκτικοί στις αντιγραφές.

3 σχόλια:

Erato Bellou είπε...

Σύμφωνα με μια θεωρία του 19ου αιώνα το 666 αντιστοιχεί στο "Νέρων Καίσαρ",
βάσει της εβραϊκής γραφής και των αριθμητικών αξιών των εβραϊκών γραμμάτων.
Γράφεται με 7 εβραϊκά γράμματα "Νron Qsr"=(50+200+6+50)+(100+60+200)=666
Χρησιμοποιώ τη δική μας φορά των γραμμάτων.
Ικανοποιείται και η παραλλαγή 616 του αριθμού του θηρίου. Στα λατινικά ο Νέρων είναι Nero
χωρίς το τελικό "ν" που έχει αξία 50.Γράφεται με 6 εβραϊκά γράμματα "Νro Qsr"=(50+200+6)+(100+60+200)=616.Μάλιστα είναι το μόνο όνομα που ικανοποιεί αριθμητικά και το 666 και την παραλλαγή 616.

Erato Bellou είπε...

666=τετράγωνο του 15 + τετράγωνο του 21.
--------------------------------------------------------
Συμπίπτει ο 15 να είναι ο αριθμός του Θεού για τους Εβραίους,το άθροισμα 10+5 των 2 πρώτων
γραμμάτων της άρρητης εβραίκής λέξης για τον Θεόν (Ιεβέ : 10,5,6,5)

Kyprianos Christodoulides είπε...

Μα, δεν καταλαβαίνω, γιατί ασχολείστε με αυτά τα πράγματα ; Τόσο σπουδαία είναι ; Άλλα σημαντικότερα και σοβαρότερα - από θεολογικής άποψης - δεν υπάρχουν ;