Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Ποιος εγκληματεί σήμερα κατά της Θρησκείας ;


Όταν κλήθηκε να μιλήσει στη Συναγωγή του Παρκ ΄Ηστ της Νέας Υόρκης, ο οικουμενικός Βαρθολομαίος, είπε, απευθυνόμενος προς τον ραβίνο Αρθούρο Σνάιερ και τους ακροατές :
http://redskywarning.blogspot.gr/2009/11/28-2009-synagoge.html

"ένα έγκλημα που γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της θρησκείας . Το χρωστάμε σαν Εβραίοι και Χριστιανοί, στην κοινή κληρονομιά μας, να μιμηθούμε τον προπάτορα μας Αβραάμ που δέχτηκε την απρόσμενη επίσκεψη των τριών ξένων κάτω από τη σκιά των βελανιδιών Μαμβρή, ( ... ) . Ας αντιμετωπίσουμε αυτούς τους στόχους μαζί. Ας πιαστούμε από τα χέρια όχι μόνο για να προσευχηθούμε, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το χρωστάμε στο Θεό μας, στους κοινούς Πατριάρχες μας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, σε όλους εμάς και στον κόσμο."                                         http://www.schizas.com/site3/images/stories/evraioi/vartholomaios-speech.pdf 

Απορούμε, διερωτόμαστε και θυμόμαστε. Η απορία είναι ότι δεν ξέρουμε, αν μεταστράφηκαν ως προς την πίστη τους οι νυν Εβραίοι και άλλοτε Ιουδαίοι. Διερωτόμαστε κατά πόσον οι νυν Εβραίοι και άλλοτε Ιουδαίοι, αναγνώρισαν σε παγκόσμιο επίπεδο την μοχθηρή, απάνθρωπη και άκρως φυλετική, δικαστική παρωδία της τότε εποχής, που  είχε ως αποτέλεσμα την Σταύρωση του Κυρίου. Και τέλος θυμόμαστε :

39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε.  40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.  41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ( ... )   44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.". 

Για ποιους, λοιπόν, κοινούς προπάτορες και πατριάρχες κάνει λόγο ο οικουμενικός Βαρθολομαίος ; Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους σταυρωτές του Κυρίου ; Διότι, εφόσον είμαστε αλληλέγγυοι - λόγω των κοινών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ - με τους σημερινούς (Εβραίους) απογόνους (των Ιουδαίων) εκείνων, τότε, το δίχως άλλο, είμαστε και αλληλέγγυοι με τους σταυρωτές !

Αυτό το "χρέος" θέλει να εξοφλήσει ο οικουμενικός Βαρθολομαίος και αυτή την "ένδειξη" θέλει να επισημοποιήσει και καταστήσει κοινό κτήμα της Ορθόδοξης - ή εν συνόλω - Χριστιανοσύνης ; Αλλά αυτό είναι και ήταν  "ένα έγκλημα στο όνομα της θρησκείας", οπότε σύμφωνα με τα λεγόμενά του, "ένα έγκλημα που γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της θρησκείας". Ποιος λοιπόν σήμερα εγκληματεί κατά της θρησκείας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: