Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

14. Γέροντος Αλυπίου : Αγίασον σεαυτόν


Εάν αγαπάς αδελφέ την ειρήνην της καρδίας σου, αγωνίσου να εισέλθεις εις αυτήν δια της θύρας της ταπεινώσεως, διότι άλλη είσοδος εις αυτήν δεν είναι από την ταπείνωσιν

 https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_ZVJmcWZWN3kybXQzZGZEZy1NYTZwbkw0Sl93/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: