Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

+ Ιερομόναχος Θεδώρητος : Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_V05GRW5ZN3B6VXo0U1BPSS1rb2t2YzY0WGJB/view?usp=sharing

Με το εκκλησιαστικό Εορτολόγιο, όχι το νεο-ορθόδοξο, σήμερα 15/28 εορτάζουμε την Κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Συνήθως λέγεται και "μετάσταση", αλλά κατά μυστικό δόγμα της Παραδόσεως των πατέρων της Εκκλησίας είναι και λέγεται "ανάστασις και ανάληψις".

Απολυτίκιο Κοίμησεως της Θεοτόκου - Ἦχος α' 

«Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: