Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Προσεγγίζοντας την απρόσιτο δόξα του αγίου ΘεούΟι δρόμοι που οδηγούν στον "ένα θεό για όλους με διαφορετικές λατρευτικές εκφράσεις", (+ Δαμασκηνός Ελβετίας), είναι οι δρόμοι των Σιωνιστών για το θεό των Σιωνιστών. Είναι ο απρόσωπος και ανυπόστατος θεός της Φιλοσοφίας, ειδικότερα του ιουδαϊσμού. Οι φιλόσοφοι και νυν στοχαστές το ονομάζουν Απόλυτο, έτεροι "ανώτερη δύναμη", και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ανά τον κόσμο δοξασία για θεό ή θεότητα. Οι Σιωνιστές αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και προωθούν κάθε έργο - μιλώ γενικά - που αναδεικνύει το απρόσωπο και ανυπόστατο θείο. Δυσκολία έχουν, μάλιστα μεγάλη, με το Ισλάμ, που (και) αυτό είναι μια άλλη εκδοχή του εβραϊκού-ιουδαϊκού αρχετύπου. Εδώ, όμως, πουθενά δεν διαβάζουμε ή ακούμε περί "ιουδαιο-ισλαμισμού". Αντίθετα, ο ιουδαιοχριστιανισμός έγινε λέξη του συρμού και διδάσκεται από πανεπιστημιακές έδρες !

Να σημειώσω ότι και στην Ορθοδοξία, δεχόμαστε το απρόσιτο και ακατάληπτο θείο για τον άνθρωπο. Παράδειγμα, όταν λέμε "Ἄρρητον οὖν τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον". Τούτο βέβαια σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό σε εμάς. Διαβάζουμε :

Οὐκ ἀφῆκε (μέντοι) ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν παντελεῖ ἀγνωσίᾳ· πᾶσι γὰρ ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι Θεὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ φυσικῶς ἐγκατέσπαρται. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ κτίσις καὶ ἡ ταύτης συνοχή τε καὶ κυβέρνησις, τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας ἀνακηρύττει φύσεως. Καὶ διὰ νόμου μέν καὶ προφητῶν πρότερον, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ ἐφανέρωσε γνῶσιν.

Ὡς οὖν πάντα εἰδὼς καὶ τὸ συμφέρον ἑκάστῳ προμηθούμενος, ὅπερ συνέφερεν ἡμῖν γνῶναι ἀπεκάλυψεν, ὅπερ δὲ οὐκ ἐδυνάμεθα φέρειν, ἀπεσιώπησε. (Τα ανωτέρω είναι του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως")

Περί της φύσεως ή ουσίας του αγίου Θεού δεν δυνάμεθα οι άνθρωποι τίποτα να πούμε, καθότι Άκτιστος ο Θεός. Συνεπώς, αυτό σε παρένθεση, όσοι κάνουν λόγο για τον "ένα θεό για όλους" έχουν κατά νου τη θεία φύση ή ουσία, δηλαδή το Άκτιστο (φύση ή ουσία) του Θεού, και τις επεμβάσεις (θαύματα) αυτού, που γίνονταν κατά καιρούς στους χρόνους της Π. Διαθήκης και ανέτρεπαν τα φυσικά δεδομένα. Μολονότι, δε, τα θαύματα αυτά απέβαιναν προς ωφέλεια των ανθρώπων του Θεού, αδιανόητο και απαράδεκτο θα ήταν, όπως και είναι για τους Σιωνιστές, ο Θεός να ανατρέπει τα φυσικά δεδομένα που αφορούν σε αυτόν καθ΄ εαυτό τον άνθρωπο. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι εντελώς παράδοξο !

Εν αντιθέσει προς εμάς, δεν προσεγγίζουμε οι Ορθόδοξοι την άκτιστη θεία φύση ή ουσία. Όπως μας αποκάλυψαν οι διδάσκαλοι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας η προσέγγιση - αναπόφευκτα και η καθ΄ ημάς συναφής Θεολογία - γίνεται μόνο μέσω των άκτιστων θείων ενεργειών, κατά την Χάρι που δίδεται σε ένα έκαστο και φυσικά, με τις Ορθόδοξες συντεταγμένες προϋποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο, με τις "ουσιώδεις" θείες ενέργειες, και όχι αυτήν καθ΄ εαυτή τη θεία Ουσία, διαπραγματευόμαστε οι Ορθόδοξοι τα θεία, την θεότητα ( : Δόγμα της αγίας Τριάδος, ιερά Μυστήρια), ήτοι των Υποστάσεων, και αξίως κοινωνούμε (ενωνόμαστε) με τον άγιο Θεό. Τούτο καταμαρτυρούν οι άγιοι της Εκκλησίας και τα θαύματα που επιτελούν τα άγια σκηνώματα (λείψανα) αυτών.

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ (...) 49 ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ (Λκ. α΄)

Με αυτό το ανυπέρβλητο για εμάς τους αμαρτωλούς μεγαλείο ταπεινώσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, ζητούμε προσευχόμενοι οι πιστοί "εν πνεύματι και αληθεία", να μας επισκεφθεί η Χάρις του αγίου Θεού, πρεσβείες της Θεομήτορος και πάντων των αγίων.

Σημείωση
Βλέπε και http://aktines.blogspot.gr/2015/08/blog-post_81.html  Μικρές διορθώσεις εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: