Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

1. Ερώτηση και Απόκριση


- Γιατί δεν απαντάτε ποτέ και επιμένετε υπερασπιζόμενος το παλαιό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλιανού ;

κχ
- Επειδή επί ειδωλολατρείας και επί εποχής Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ο άγιος Θεός " ὁρᾶται τοῖς ἀνθρώποις". Κι εσείς κι εγώ είμαστε ειδωλολάτρες, μόνο που δεν το ξέρετε :

5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,

Μπορεί να είμαστε νεκροί ως προς την πορνεία, την ακαθαρσία, τα πάθη και τις κακές επιθυμίες, αλλά ως προς την πλεονεξία δεν ξέρω τι κάνουμε . Γενικά μιλώ και όχι ειδικά. Ότι ο ειδωλολάτρης Ιούλιος Καίσαρ έφτιαξε ένα ειδωλολατρικό ημερολόγιο δεν σημαίνει ότι είναι το ημερολόγιο - χρονικό εργαλείο του χρόνου, γράφει ο κ. (...) - σαν αυτόν που τόφτιαξε, καθώς και οι πιστοί που τον (και το) ακολουθούν. Να με συγχωρέσει ο κοιμηθείς Γέροντας, που επικαλέσθηκε ένα τέτοιο επιχείρημα για να δείξει την πλάνη των παλαιοημερολογιτών, αλλά είναι εντελώς ευπρόσβλητο και αθεολόγητο.

Βεβαίως, και ότι οι παπικοί έφτιαξαν άλλο, δεν σημαίνει ότι όποιος το ακολουθεί γίνεται ένα με αυτούς. Όμως ο στόχος των παπικών - είναι σημειωτέον αιρετικοί - ήταν διττός. Το ένα σκέλος ήταν πολιτικό ( : να συνεορτάζει η πολιτική με την εκκλησία) το δε άλλο θρησκευτικό ( : να συνεορτάζουν όλοι οι όπου γης Χριστιανοί, όταν εόρταζαν οι παπικοί) .

Όλοι λοιπόν μαζί να εορτάζουμε σύμφωνα με τους προστεθέντες αριθμούς ουσιαστικά ανύπαρκτων ημερών. Δεν έπαψε ποτέ να ανατέλλει και να δύει ο Ήλιος. Οι αριθμοί έσφαλαν και ο πάπας τους έκανε ημέρες : Ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις, αλλά δεκατρείς ημέρες δημιούργησε (εκ του μη όντος) ο πάπας. Τι ήταν θεέ μου ; Θεός ;

Αυτά έχοντας υπόψη - υπόθεση κάνω - οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν έδωσαν σημασία στην αστρονομική Ισημερία, προκρίνοντας την ημερολογιακή στις 21 Μαρτίου. Αν νέα Ορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδος θέλει αυτό να το αλλάξει μετά λόγου γνώσεως και αληθείας, δεν θα διαφωνούσα καθόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: