Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Θρησκεία και Αισθητική


Αφού διαβάσετε πρώτα αυτό http://gossiptime.gr/a/6613/ και έχετε χρόνο, δείτε το παρακάτω :

Kyprianos Christodoulides : Κανείς δεν πηγαίνει στην εκκλησία - αν και υπάρχουν πολλοί - για λόγους Αισθητικής. Ούτε αυτός που έφτιαξε τις συνθέσεις με τα οστά, είχε νομίζω αυτή την πρόθεση. Είναι όμως πολύ πιθανό, καθόσον η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ρέπει προς την Αισθητική.

 Έχουν γραφεί σπουδαία έργα εκκλησιαστικής Μουσικής, είναι γεγονός, τα οποία υποβάλλουν και διεγείρουν το εγγενές θρησκευτικό μας συναίσθημα. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα όμως, κατά τη γνώμη του γράφοντος, αποτυγχάνει, Διότι ο σκοπός της θρησκείας και των άρρηκτα συνδεδεμένων ναών, άρα, του εκκλησιασμού των πιστών - εν προκειμένω εδώ των τουριστών - δεν είναι η ούτως ή άλλως διέγερση του εν πολλοίς ασυνείδητου και έμφυτου συναισθήματος . Είναι η κάθαρση αυτού και η όσο το δυνατόν ανάδυση τούτου στο επίπεδο του συνειδέναι, δηλαδή στο συναίσθημα της υπέρ φύσιν αγάπης, προς επίγνωση του "ο Θεός αγάπη εστί". Βεβαίως, αν και εφόσον ο πιστός δέχεται την εξ αγάπης Δημιουργία του ανθρώπου και εν συνεχεία, της θείας Ενανθρώπησης.

 Τα εξωγενή Αισθητικά παρεμπίπτοντα, κυρίως, όπως τα θαυμάσια εκκλησιαστικά ορατόρια και σε δεύτερη μοίρα οι άλλες εικαστικές εκφράσεις, αποτελούν τροχοπέδη. Η Θρησκεία δεν προσεγγίζεται Αισθητικά, αν προηγουμένως δεν βιώσει ο άνθρωπος με ποιο τρόπο "ο Λόγος σαρξ εγένετο". Με άλλες λέξεις, ο βιωματικός λόγος (και Λόγος) προηγείται και ακολουθούν όλα εκείνα, που συνθέτουν την έκφραση της θείας Λατρείας. Έργο, σημειωτέον, τελειωθέν υπό του Αγίου Πνεύματος - του Τρίτου Προσώπου της καθ΄ ημάς Αγίας, ομοουσίας και αδιαιρέτου, Τριάδος. Η Δύση, ως γνωστόν, έχει ακολουθήσει το δικό της δρόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: