Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Αναδημοσίευση και ΔιευκρίνισηΟφείλω να κάνω ευκρινή τη θέση μου. Μπορεί ο αναγνώστης των Θεμάτων, που εκθέτω εδώ και στην ιστοσελίδα μου, να σχηματί...
Posted by Kyprianos Christodoulides on Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: