Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο :

Το σχόλιο αφορά στο ανακοινωθέν της ιεράς Μητρόπολης του Πειραιά για την ομοφυλοφιλία. Θα την διαπραγματευθεί (;) η ετοιμαζόμενη για το 2016 νέα οικουμενική σύνοδος, προκαταβολικά ονομασθείσα "αγία". Το σχόλιο συμπληρωμένο έχει ως ακολούθως :

“Τό βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω Αγίω”

Το ένα έγκλημα καθοσιώσεως, όπως είναι οι μεταμοσχεύσεις, φέρνει το άλλο, την αποδοχή και αναγνώριση της ερωτικής ετερότητας ή μάλλον ιδιαιτερότητας. Η ομοφυλοφιλία είναι ευπρόσδεκτη (άπαγε) ορθοδόξως τω αγίω Θεώ ! Όταν το βδέλυγμα ερημώσεως εγκαθίσταται ευλογούμενο στην καρδιά του ανθρώπου· τη βγάζουμε για να τη δώσουμε σε άλλο, τότε όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα, όταν δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε άνθρωπο.

 - 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός. (2Θεσ. β΄).

- 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. (1Κρ. στ΄)

Τοῦ ἀνόμου ἡ παρουσία
- 9 ... ἐστιν κατ' ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ' εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. (2Θεσ. β΄)

- 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. (1Κρ. στ΄) 

Το ανακοινωθέν την Μητροπόλεως Πειραιά μπορείται να το διαβάσετε στο δεσμό  
http://orthodox-voice.blogspot.gr/2015/04/blog-post_17.html

Μετά τα όσα εκθέτει στο Ανακοινωθέν ο Πειραιώς Σεραφείμ για την ομοφυλοφιλία, ο αναγνώστης διαβάζει στο τέλος και τα εξής :

 " Ἐπιπροσθέτως, θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ Δευτέρα Παρουσία δέν θά ἐπισυμβεῖ σέ ἕνα ἀπώτατο ἀπροσδιόριστο μέλλον, ἀλλά στήν ὁριακή στιγμή τοῦ θανάτου του, ὁ ὁποῖος ὡς κλέπτης ἔρχεται «ὀψέ ἤ μεσονυκτίου ἤ ἀλεκτροφωνίας ἤ πρωΐ»[14]."

κχ
Η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν ευσταθεί ορθοδόξως. Η παραπομπή (14) του Ανακοινωθέντος της Μητροπόλεως αφορά στο Μρ. ιγ΄ 35 (γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ·) και αποτελεί μέρος της απάντησης του Κυρίου επί ενός ευρύτερου και μείζονος ερωτήματος των Μαθητών. Και αυτό είναι :

3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας· 4 εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;

Στην εκτενή απάντηση του Κυρίου υπάρχει ο στίχος που ακολουθεί : "32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.". Και καταλήγει, μετά τον στίχο 35, στα ακόλουθα : "36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 37 ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε.". Σημειώνω, το Μρ. ιγ΄, στίχοι 3 - 37, αφορά στην άγνωστη ημέρα
και ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου

Με αυτά υπόψη η Δευτέρα Παρουσία δεν μπορεί να λεχθεί ότι επισυμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου. Ότι ο θάνατος μας παρακινεί να γρηγορούμε, ή έστω να τον υπολογίζουμε ωσεί - κάτι σαν - δευτέρα παρουσία, δεν θα είχα αντίρρηση με επιφυλάξεις βέβαια. Όχι όμως να βάλλω φαρδιά-πλατιά την υπογραφή μου σε αυτό που γράφει το Ανακοινωθέν της Μητροπόλεως Πειραιά.

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Σχετικό με το θέμα : http://oimos-athina.blogspot.gr/2011/11/blog-post_29.html