Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Η Σταύρωση, ο αμνός και τα Ωροσκόπια


Σχολιαστής έγραφε, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε - εννοείται με το παλαιό ημερολόγιο - την Παρασκευή, στις 7 Απριλίου το έτος 30 μ. Χ.και οποία σύμπτωση-θαύμα, ο ήλιος βρισκόταν στη μέση του Κριού κατά την Αστρολογία. Παρακάτω, για να μας δώσει να καταλάβουμε αυτό το "θαύμα", μας παρέπεμπε στο Πρ. η΄ 32 όπου το «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη· καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος». Αυτό ήταν για τον σχολιαστή άκρως εντυπωσιακό ! Ότι ο ήλιος βρισκόταν στη μέση του αστερισμού του Κριού όταν γινόταν η Σταύρωση !!

Ένας άλλος σχολιαστής - ήταν ο γράφων - παρατήρησε ότι : 
- Το εδάφιο Πρ. η΄ 32 δεν έχει απολύτως ουδεμία σχέση με τα αστρονομικά, δηλαδή, σε ποιο σημείο ήταν ο Κριός, σε πόσες μοίρες, και ποια ακριβώς ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα, όταν έγινε η Σταύρωση. Το έλασσον, όπως είναι αυτά, δεν γίνεται κρείττον και άρα δεν μπορεί να ευλογεί το κρείττον. Ισχύει το αντίθετο "τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται". Αν προσπαθούμε να αναδείξουμε το ελάχιστο, δηλ. τις μαθηματικές μετρήσεις και ακρίβειες, και να πούμε ότι αυτό είναι μέγιστο, και μάλιστα θαύμα, τότε, μάλλον, δεν στέκουμε στα καλά μας.

 Η κατόπιν μαθηματικών υπολογισμών σύμπτωση δεν είναι θαύμα. Ας μην είμαστε τόσο αφελείς, ώστε να εστιάζουμε το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου, στην κατόπιν υπολογισμών χρονολογικά ακριβή ώρα θανάτου. Αυτά όλα μελετήθηκαν, διευθετήθηκαν, καθορίστηκαν, και πάντα το Πάσχα δεν συμπίπτει, ή τελείται, πρό του Νομικού Φάσκα των Ιουδαίων. Ακρίβεια στις χρονολογικές-αστρολογικές συνιστώσες είναι για εμάς αυτή. Θέλεις συμφωνείς, θέλεις διαφωνείς. Δικαίωμά σου, όχι όμως και να ζητάς να ανατρέψεις τα από αιώνων κρατούντα. Το θέμα είναι σαφέστατα δογματικό και δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι. Που δεν θα αργήσουν - ποιος θα τους εμποδίσει ; - να αλλάξουν και τις ημέρες, και τους μήνες, και τους χρόνους. Ήδη, τις ώρες τις έχουν αλλάξει, νομίζεις θα σταματήσουν ;

Το μόνο που θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί είναι το «13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου» ( Ιν. γ΄) και τα εξής, αλλά και αυτό δεν έχει ουδεμία σχέση με ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα ή με τον αστερισμό του Κριού και τη θέση όπου βρίσκεται σε σχέση με τον Ήλιο. Παρεμπιπτόντως, μήπως πρέπει να ψάξουμε και το ωροσκόπιο του Κυρίου, ώστε να γνωρίζουμε αν ήταν Ιχθύς ή Κριός, Παρθένος ή κάτι άλλο ; Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Θαυμαστό σημείο δεν είναι, αν με το νέο ημερολόγιο ο ήλιος είναι ακριβώς στο μέσον του Κριού στις 5 Απριλίου και όχι στις 7 Απριλίου με το Ιουλιανό, του έτος 30. Ας καταλάβουμε επιτέλους αυτό που γράφει ο απ. Παύλος : Οι Έλληνες (εθνικοί) ζητούν σοφία και οι Ιουδαίοι σημείον εκ του ουρανού : «Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν». Σημείον είναι η αστρολογική σύμπτωση, αλλά αυτό δεν είναι "θαυματουργό" (sic).

Παρά ταύτα ο σχολιαστής επέμενε και προχώρησε :
- Ώστε δεν σας συγκινεί καθόλου αυτό ; Δεν ενδυναμώνει την πίστη σας ; Είναι σημείο θαυματουργό και δεν έχει καμιά σχέση με την Αστρολογία. Τουλάχιστο, ας μην είστε απόλυτος ότι δεν είναι θαυματουργό σημείον, διότι όποιος είναι απόλυτος άθελά του βοηθάει αυτούς, που γενικά απορρίπτουν τα θαύματα και τα σημεία. Ξέρω τί έχετε πάθει. Εχετε την στρεβλωμένη αντίληψη με το "ακαινοτόμητο", δεν σας αρέσει η χρησιμοποίηση του νέου ημερολογίου και τη θεωρείτε αίρεση. Δυστυχώς τη θεωρεί αίρεση και ο μέγιστος σήμερα Ορθόδοξος, ο ηγούμενος της Εσφιγμένου Μεθόδιος. Τον άκουσα στην τηλεόραση να το λέει. Αλλά δεν ανησυχώ, οι μεγάλοι Ορθόδοξοι και να κάνουν λάθη τα διορθώνουν, πέφτουν και σηκώνονται, σε αντίθεση με σας τους ψευτορθόδοξους. Ποτέ δεν διορθώνεστε, ποτέ δεν σηκώνεστε.

Και ο έτερος, δηλαδή ο γράφων, ανταπάντησε :
Ο αμνός και ο κριός είναι το ίδιο ; Ή μήπως οι διασταλτικές θαυματουργικές ανακαλύψεις, τις οποίες μας προσκομίσατε, πρέπει να κάνουν κι εμάς να λέμε : Τι αμνός, τι κριός ; Για σφάξιμο δεν τάχουμε ;

Και πάλι όμως κάτι προέκυψε :
-  Ρώτησα κρεοπώλη και μου είπε ότι το 90% των αρνιών που έχουνε προς πώληση για το Πάσχα είναι αρσενικά.
Ο αμνός επί σφαγήν είναι με συχνότητα 90% αρσενικός. Τουτέστι, το Πάσχα που τρώμε αρνάκι, ακριβέστερα τρώμε κριαράκι. Εφιστώ την προσοχή όλων, οι σιωνιστές δεν θέλουν με τίποτα να γίνει δεκτή από την Εκκλησία μια ημερομηνία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Επίσης, δεν θέλουν με τίποτα να γίνει δεκτό ως θαυματουργό σημείο αυτή η σύμπτωση, δηλαδή, να ορισθεί ως σταθερή ημερομηνία Σταύρωσης η Παρασκευή 7 Απρ. π.η./5 Απρ. ν.η. του έτους 30. Και ο σιωνισμός προσπαθεί να παρασύρει τους ανθρώπους της Εκκλησίας να λένε «δεν ασχολούμαστε με ημερομηνίες, είναι ορθολογισμός που βλάπτει την πίστη».


Το τέλος ήταν αυτό :
- Λοιπόν, επειδή η βλακεία επί των ημερών μας ανθεί, ακόμη και στα θρησκευτικά ζητήματα, και ακόμη, επειδή πολλοί ασχολούνται μετά μανίας με τα Ωροσκόπια, έχουμε και λέμε.
Πρώτον, οι ποιητικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, όπως το «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη· καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν» δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως σημεία - καλύτερα συμπτώσεις - και μάλιστα θαυμαστά. Αυτές οι αλληγορικές εκφράσεις θέλουν εμφατικά να δηλώσουν το ανέφικτο της ανθρώπινης πείρας να αντιληφθεί το μέγα έλεος και την μέγιστη ταπείνωση του αγίου Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου.
Δεύτερον, πέραν πολλών άλλων οι σιωνιστές βλέπουν μετά χαράς κάτι τέτοιες συμπτώσεις. Η βλακεία είναι το χαρακτηριστικό τους, η στρέβλωση των Γραφών το ταλέντο τους.
Και τρίτον, συνέχεια από το δεύτερο, είναι διότι τινές εξ αυτών θα μας πουν : «Ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, άρα στον αστερισμό του Αιγόκερου. Σταυρώθηκε, όταν ο ήλιος βρισκόταν στο μέσον του αστερισμού του Κριού. Όπως λοιπόν βλέπετε, Αιγόκερως από τη μία, Κριός από την άλλη, ή τράγος και κριάρι για να το πούμε λαϊκά. Δείτε οποία θαυμαστή σύμπτωση - θαυματουργικό σημείο να το πούμε ; - και πόσο δίκαιο (σ.σ.άπαγε της βλασφημίας) είχε το ιερατείο των δικαστών μας (παρένθεση του γράφοντος, ήταν οπωσδήποτε κι αυτοί λάτρεις της αστρολογίας, των ωροσκόπων και των μάντεων) όταν έλεγαν "22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" (Μρ. γ΄)». Ως γνωστόν, τράγος και κριάρι έχουν κέρατα, όπως και ο Βεελζεβούλ.

Αγαπητέ μου, το καταλαβαίνω. Θα μου πεις «10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν». Αυτά όμως τα "ολίγα" δεν είναι από εκείνα που μας βοηθούν. Ή αν το θέλεις, δεν είναι σημεία θαυματουργά. Αντίθετα, προάγουν την δεισιδαιμονία, την θρησκοληψία και από αυτά μας προκύπτουν η αγυρτεία της οιωνοσκοπίας, της αστρολογίας και πασης άλλης μαγγανείας.

Περιττό να σημειώσω ότι τα ανωτέρω δεν έχουν ουδεμία σχέση με τα θρησκευτικά. Με τα παραθρησκευτικά, ή τα παραεκκλησιαστικά, θα συμφωνούσα.

7 σχόλια:

Erato Bellou είπε...

Μπράβο για την ανάρτησή σας.
Εξακολουθώ να διαφωνώ. Δεν μπορεί να αποκλειστεί
ότι είναι θαυματουργόν σημείον,αν γίνει επίσημα δεκτή
η ημερομηνία.
Η ανάρτησή μου :
http://www.ksipnistere.com/2015/03/7-30.html
Παραθέτω σχόλιό μου σ' αυτή
(επίσης στην ανωτέρω ανάρτησή μου έστειλα σχόλιο
που ενημερώνω για την ύπαρξη της δικής σας):
===================================

Erato Bellou5 Απριλίου 2015 - 10:09 π.μ.

Αγαπητέ κε ΚΧ,
Στον έκτο τελευταίο στίχο της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε :
«ἐγώ εἰμι ... ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός».Αστρολογικό ;;;
Σατανικό επειδή οι αρχαίοι Ελληνες ονόμαζαν τον αστέρα
τον λαμπρόν τον πρωινόν εωσφόρον ;;; Αστρολογικά τα
άστρο της Βηθλεέμ και ο εν ουρανώ Σταυρός με το Εν Τούτω Νίκα ;;;;
Αστρολογικό και αίρεση να χρησιμοποιούμε το αστρονομικά
ακριβές νέο ημερολόγιο ;;;
Στην Καινή Διαθήκη πολλάκις,αλλά προφητικά και στην Παλαιά
παρομοιάζεται ο Χριστός με νεαρό κριαράκι επί σφαγή (μόνο
ένα 5% θηλυκά σφάζονται,γιατί θέλουμε το γάλα τους) π.χ.
«[...]·ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη· καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ
κείροντος αὐτὸν ἄφωνος,οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ»
(Πράξεις 8.32,αλλά και Ησαϊου 53.7),«...τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ
ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ» (Α' Πετρ. 1.19),
«...ἄξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον...»(Αποκ.5.12).
Είπαμε πρόβατο,αμνός,αρνίον επί σφαγήν είναι όλα (95%)
νεαρά κριαράκια επί σφαγή
Κακό είναι που σκέφτηκα μήπως το ότι η Σταύρωσή Του
(ο Οποίος παρουσιάζεται ως νεαρό κριαράκι επί σφαγήν)
που ήταν σε εξέλιξη όταν ο ήλιος ήταν στο απόλυτα ακριβές
μέσον του αστρονομικού Κριού,μπορεί να είναι θαυμάσιο
(θαυματουργό) σημείον ;;;
Κι αν είναι η σκέψη αυτή αμαρτία,να βγω να το φωνάξω με λατρία,
να βγω να το φωνάξω να το πω πως είμαι αμαρτωλή που την αγαπώ,
τη σκέψη αυτή.
Επαναλαμβάνω προηγούμενο σχόλιό μου,γιατί κάνετε πως δεν το είδατε :
[Προσοχή-Προσοχή.
O σιωνισμός δεν θέλει με τίποτα να γίνει δεκτή από την
Εκκλησία μια ημερομηνία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως.
Επίσης ο σιωνισμός δεν θέλει με τίποτα να γίνει δεκτό από την Εκκλησία
ως θαυματουργό σημείο αυτή η σύμπτωση (αν γίνει δεκτή ως ημερομηνία
Σταύρωσης η Παρασκευή 7 Απρ. π.η./5 Απρ. ν.η. του έτους 30).
Και ο σιωνισμός προσπαθεί να παρασύρει τους ανθρώπους της Εκκλησίας
να λένε «δεν ασχολούμαστε με ημερομηνίες,είναι ορθολογισμός που βλάπτει
την πίστη».]
Σεις δεν επηρεάζεστε από τους σιωνιστές.Ομως τα λέτε όλα αυτά,επειδή
βλέπετε ότι τέτοιες όμορφες σκέψεις όπως ο προβληματοσμός μήπως
η σύμππτωση αυτή είναι θαυμάσιον σημείον,απειλούν να αποδυναμώσουν
το βασικό δόγμα σας ότι η χρησιμοποίηση του αστρονομικά
ακριβούς νέου ημερολογίου είναι αίρεση.Επίσης φοβάστε την πλήρη εξαφάνιση
των παλαιοημερολιτών,αν νέα Οικουμενική Σύνοδος (ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,προς στιγμή
με παρασύρατε υπέρ του αντίθετου) αποφασίσει την αλλαγή της βάσης
του Πασχαλίου,και αντί για την πρώτη Κυρικαή μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο,
ορίσει το Πάσχα την Κυριακή κατά την ημερομηνία της Αναστάσεως με το (αναδρομικό)
νέο ημερολόγιο ή αν δεν είναι Κυριακή την αμέσως επόμενη,αν δεχτεί την ημερομηνία
Αναστάσεως 7 Απριλίου ν.η. και τη σύμπτωση ως θαυμάσιον σημείον.
Είναι και φοβία σας.
Διοτι και να δεχτεί την ημερομηνία και το θαυμάσιον σημείον,
δεν είναι ανάγκη να γίνει αλλαγή του ισχύοντος Πασχαλίου,της βάσης του · και
να παραμείνει το την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο,έστω
με αστρονομικές βελτιώσεις,π.χ. με αστρονομικές εφημερίδες.

Kyprianos Christodoulides είπε...

ΕΒ : Στον έκτο τελευταίο στίχο της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε το «ἐγώ εἰμι ... ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός».Αστρολογικό ;;; Σατανικό επειδή οι αρχαίοι Ελληνες ονόμαζαν τον αστέρα
τον λαμπρόν τον πρωινόν εωσφόρον ;;;

ΚΧ : Ψαλμὸς (129) τῷ Δαυΐδ.
ΕΙΠΕΝ ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 2 ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. 4 ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

Κυρία ή δεσποινίς Μπέλλου,
Ο εκπεσών άγγελος λέγεται εωσφόρος και αυτός εκόμιζε τη γνώση και εκοίμιζε τα έθνη και τον Ισραήλ οδηγώντας αυτά και αυτόν να λατρεύουν ψευτοθεούς. Δηλαδή, τον εωσφόρο ή διάβολο. Όμως ο αληθής, ο όντως, ο πραγματικός, ο αείζωος φωτοδότης και φωτεινός αστήρ, δεν έχει καμία σχέση με τον εωσφόρο της πλάνης των αρχαίων - δεν ήταν αυτός που λάτρευαν. Ήταν ένας διαβολεύς, ένας κοινός απατεώνας, τα έργα του οποίου απεκαλύφθησαν και το ψεύδος ετράπη σε φυγή.

Οι εκφράσεις στις οποίες αναφερθήκατε γίνονται δεκτές μόνο με την προοπτική αυτή, την οποία σας γράφω και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ο αληθής Θεός και Αλήθεια, είναι αυτός στον οποίο αναφέρεται ο Ψαλμός : 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε.

Το πρό εωσφόρου φως καταυγάζει πλέον την ανθρωπότητα, δυστυχώς όμως η αίρεση επιμένει στο φως του εωσφόρου.

Erato Bellou είπε...

A,μου κάνατε ένα λάθος αντιγραφής που αδικεί τον εαυτό σας.
Εγώ έγραψα :
«Αλλά δεν ανησυχώ,οι μεγάλοι Ορθόδοξοι και να κάνουν λάθη τα διορθώνουν σιγά-σιγά,και να πέσουν σηκώνονται,σε αντίθεση με τους ψευδορθόδοξους που ποτέ δεν τα διορθώνουν,ποτέ δεν σηκώνονται.».
Εσείς όμως με αντιγράψατε εδώ στην ανάρτησή σας λαθεμένα ως εξής :
«Αλλά δεν ανησυχώ, οι μεγάλοι Ορθόδοξοι και να κάνουν λάθη τα διορθώνουν, πέφτουν και σηκώνονται, σε αντίθεση με σας τους ψευτορθόδοξους. Ποτέ δεν διορθώνεστε, ποτέ δεν σηκώνεστε.»..

Kyprianos Christodoulides είπε...

Το πώς αντιμετωπίζετε τους "ακαινοτόμητους" (π.ημερολόγιο) είναι γνωστό και καταγεγραμμένο. Οι προέκταση που έδωσα δεν αλλοιώνει τη γνωστή σας απαξίωση :

Δικό σας αυτό : "Ξέρω τί έχετε πάθει. Εχετε την στρεβλωμένη αντίληψη με το "ακαινοτόμητο", δεν σας αρέσει η χρησιμοποίηση του νέου ημερολογίου και τη θεωρείτε αίρεση. Δυστυχώς τη θεωρεί αίρεση και ο μέγιστος σήμερα Ορθόδοξος, ο ηγούμενος της Εσφιγμένου Μεθόδιος. Τον άκουσα στην τηλεόραση να το λέει. Αλλά δεν ανησυχώ, οι μεγάλοι Ορθόδοξοι και να κάνουν λάθη τα διορθώνουν, πέφτουν και σηκώνονται, σε αντίθεση με σας τους ψευτορθόδοξους. Ποτέ δεν διορθώνεστε, ποτέ δεν σηκώνεστε."

Να διορθωθούμε αποκλείεται. Να πέσουμε με το παλαιό και να "ξυπνήσουμε" (σηκωθούμε) με το νέο είναι αδύνατο. Δυνατό όμως σε άλλους, σε μας όχι. Παρένθεση, έτη πολλά λογιζόμουν εαυτό ξύπνιο, κατάλαβα στο τέλος ότι με είχαν ναρκώσει. Οι εγέρσεις ήταν όλο και βαθύτερες πτώσεις.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο :
Βρε ΕΒ και ΚΧ, γιατί δεν γράφετε ολόκληρο τον έκτο τελευταίο στίχο της Καινής (ναι) Διαθήκης,
τα τελευταία λόγια του Χριστού σ' αυτήν,γιατί βάλατε «...»;;; Κακώς βάλατε «...» αγαπητοί ΕΒ και ΚΧ. Χωρίς «..» : «...ἐγώ εἰμι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός».

O κανών της Αγίας Γραφής δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους. Η Αποκαλυψις του Ιωάννου είναι το μόνο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν διαβάζεται σε Θεία Λειτουργία,και το τελευταίο που μπήκε στον Κανόνα. Δεν αποκλείεται μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος να θέσει την Αποκάλυψη Ιωάννου εκτός κανόνος

Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Η εκ μεταφοράς γραφή δεν σημαίνει ότι είναι δική μου, άρα, κακώς μου αποδίδετε το "κακώς". Όσο γι΄ αυτό : "Δεν αποκλείεται μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος να θέσει την Αποκάλυψη Ιωάννου εκτός κανόνος", μόνον ληστρική σύνοδος θα το αποτολμούσε. Δεν αποκλείετε να το δούμε κι αυτό, όπως και πολλά άλλα. Δεν θα εκπλαγούμε και ...

Όποιος θέλει να μάθει ποιά είναι τα τελευταία λόγια της Καινής Διαθήκης - σημ. κχ. στο Βιβλίο που επιγράφεται Αποκάλυψις Ιωάννου - ας διαβάσει :

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ. 21 ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

Οπότε έχουμε, για όσους δεν αποκλείουν νέα οικουμενική (ληστρική) σύνοδος να αφαιρέσει από τον Κανόνα των βιβλίων της Εκκλησίας την Αποκάλυψη Ιωάννου, τα εξής :

18 ... ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση
Σου διέφυγε το «ο κανών της Αγίας Γραφής δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους».

Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Κάνετε λάθος. Σε ποιές Τοπικές Συνόδους αναφέρεστε ; Στις προ ή μετά το Σχίσμα ; Πρό του Σχίσματος όλες οι κατά τόπους Εκκλησίες (ήταν ορθόδοξες) είχαν κοινό εορτασμό του Πάσχα, δηλαδή, είχαν κοινή την Παράδοση. Μετά το Σχίσμα άρχισε να κάνει έκαστος τα της κεφαλής του. Οι προτεστάντες άργησαν να προσαρμόσουν το ημερολόγιό τους στο Γρηγοριανό, αργήσαμε κι εμείς.

Από την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920 :

Η καθ’ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τοιαύτη τις προσέγγισις τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμος εις τε το καλώς ενοούμενον συμφέρον εκάστης των επί μέρους Εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος και εις παρασκευήν και διευκόλυνσιν της πλήρους ποτέ, συν Θεώ και ευλογημένης ενώσεως, έκρινε ( ... ) η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,

Τί καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, αφού "ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών (εκκλησιών) δογματικών διαφορών", συμπληρώνω, να γίνουμε όλοι μαζί ενεργειακή σκόνη του Σύμπαντος ; Ποιος ποτέ σχετικός έμαθε στους άσχετους τί σημαίνει φιλιόκβε ; Και ποιος σχετικός έμαθε στους άσχετους ότι μεγαλύτερη βλαφημία δεν ξανακούστηκε ποτέ, όταν ο οικουμενικός Βαρθολομαίος είπε "οι κληροδοτήσαντες πατέρες ημών την διάσπασιν υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως". Σημειωτέον, τους "πατέρες ημών" η Εκκλησία τιμά ως αγίους, και τα τέκνα των πατέρων αυτών μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Εντάξει, καλά πάμε, η αγάπη δεν έχει ούτε όρια ούτε όρους και όλοι σκόνη του Σύμπαντος.

Kyprianos Christodoulides είπε...

- Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση
Κύριε ΚΧ,
Ο σιωπών δοκεί συναινείν ; Έγραψα ότι ο κανών της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ποια βιβλία είναι τα κανονικά, δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους. Οπότε, μπορεί μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος να θέσει εκτός κανόνος την Αποκάλυψη Ιωάννου, η οποία τελευταία μπήκε στον κανόνα και είναι το μόνο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν διαβαζεται στη Θεία Λειτουργία. Γύρω στα 1975 είχα ακούσει φήμη ότι υπάρχουν λέει κάποιοι μοναχοί στο Άγιον Όρος που ατομικά προβληματίζονται για την κανονικότητα της Αποκαλύψεως.

- Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Δεν ασχολούμαι με φήμες. Σας έχω ήδη απαντήσει και θα επαναλάβω κάτι ακόμη από την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920 :
Η καθ’ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τοιαύτη τις προσέγγισις τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμος εις τε το καλώς ενοούμενον συμφέρον εκάστης των επί μέρους Εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος και εις παρασκευήν και διευκόλυνσιν της πλήρους ποτέ, συν Θεώ και ευλογημένης ενώσεως, έκρινε ( ... ) η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

κχ : Του λοιπού η νέα ψευδοεκκλησία, ομού και η νέα παραθρησκεία, θα πορεύεται απαθώς βάσει της "επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών" (sic) κάθε τοπικής συνόδου των επί μέρους ψευδοεκκλησιών. Οι προϊστάμενοι ιεράρχες (επίσκοποι, μητροπολίτες, πρωτοπρεσβύτεροι, πρεσβύτεροι και αρχιμανδρίτες) αυτών θα αποφαίνονται τοπικώς (εν χορώ και συνοδικώς) αφού πρωτίστως έχει προηγηθεί η συμφωνία αυτών μετά των πολιτικών προϊσταμένων τους και των "από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς" (sic) πανεπιστημιακών καθηγητών.

Είναι πλέον γνωστόν τοις πάσι ότι την θεολογία διαμορφώνει η ιστορία - λένε, την γράφουν πάντα οι νικητές - την δε ιστορία γράφουν ως συνήθως οι αποβλέποντες τώρα στο παγκοσμίων διαστάσεων συμφέρον. Άλλοτε ήταν το περιορισμένο τοπικά. Διαθέτουν, γνωστό κι αυτό, τα προς τούτο αναγκαία (οικονομικά και πολεμικά) μέσα. Αυτονόητο, πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες. Με αυτές τις διαδικασίες θα γίνει η νέα σύνοδος (ληστρική) που περιμένετε, αλλά δεν βλέπω πιθανό να θέσει εκτός κανόνος την Αποκάλυψη του Ιωάννου.

- Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση
Αγαπητέ κε ΚΧ,
Λέτε ότι δεν λαμβάνετε υπ' όψιν τις φήμες.Το δέχομαι «κάπως». Δεν δέχομαι όμως να λέτε ανακρίβειες ότι δήθεν υπάρχει Οικουμενική Σύνοδος που επικύρωσε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Παραπληροφορείτε τους αναγνώστες του μπλογκ «Ξυπνήστε Ρε» και τους διαχειριστές των σχολίων. Λυπάμαι.

- Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Την παραπληροφόρηση την κάνετε εσείς. Κατά τινάς συμπεριελήφθη στον Κανόνα των Βιβλίων της Καινής Διαθήκης τον 10ο αιώνα μ.Χ. και κατετάγη ως 27ο βιβλίο. Ο Μ. Αθανάσιος την αναγνωρίζει και επίσης, την συμπεριλαμβάνει ο Σιναϊτικός Κώδικας, ο οποίος είναι ο παλαιότερος και περιέχει το πλήρες κείμενο της Καινής Διαθήκης. Τα ακόλουθούντα από Βικιπαιδεία :

"Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, ο κανόνας της Καινής Διαθήκης καθορίστηκε τελειωτικά και επακριβώς σε μια σειρά εκκλησιαστικών συνόδων". Η επί το ιστορικώτερο δική σας απαθής ιστορική εξέταση τί έχει να μας πει γι΄ αυτό και τί λέει ακόμη για τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον αγ. Μάρκο τον Ευγενικό ή τον Μέγα Φώτιο και τις τοπικές Συνόδους στις οποίες συμμετείχαν ; Οι αποφάσεις τους θα καταργηθούν ;