Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Πότε θ΄ αντιληφθούν ότι ένα ΟΧΙ στην αίρεσι παποοικουμενισμού αξίζει πολύ περισσότερο από κάθε προσευχή και ιεραποστολική δράσι.


Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Πότε θ΄ αντιληφθούν ότι ένα ΟΧΙ στην αίρεσι του πα...: Αποροφημένοι οι μεν Ποιμένες από την αίγλην του αξιώματος και την κοινωνικήν δράσι, το πλήθος των ανυπόπτων προβάτων που τους ακολουθούν ...και ένα σχόλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: