Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: π. Θεόδωρος Ζήσης : Γιατί σιωπούν οι αρχιμανδρίτες ;Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: π. Θεόδωρος Ζήσης : Γιατί σιωπούν οι αρχιμανδρίτες ;

Αγιορείτης ιερομόναχος μάς απέστειλε κείμενο που θα το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της «Θεοδρομίας», το οποίο επιγράφει με τον τίτλο"Ζητούνται αρχιμανδρίται" ...

... και ένα σχόλιο από τον γράφοντα

Δεν υπάρχουν σχόλια: