Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Αναδημοσίευση

Από το ιστολόγιο "Ας μιλήσουμε επιτέλους"

Δεν υπάρχουν σχόλια: