Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Η νέα παγκόσμια αυτοκρατορία και ο Πούτιν

Δεν υπάρχουν σχόλια: