Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Σκοτεινά κύτταρα, μαύρες τρύπες


Ιδού τί γράφει, όσο πιο σύντομα αλλά περιεκτικά, η συγγραφεύς Φωτεινή Κακόγιαννου  :

" Οι ορφικοί πιστεύουν πως ο άνθρωπος πρέπει να απαλλαγεί από το τιτανικό στοιχείο και να επιστρέψει καθαρός στους ουράνιους θεούς Οι Τιτάνες, για τους ορφικούς, είναι σύμβολα της αρχέγονης δύναμης του κακού. (...) Η πρώτη απόδειξη για την αθανασία της ψυχής στηρίζεται στην θεωρία για την μετεμψύχωση των πυθαγορείων, η οποία ενισχύεται με την άποψη του Ηράκλειτου ότι τα πάντα γεννώνται από το αντίθετό τους. (...) Για να το αποδείξει αυτό ο Σωκράτης λαμβάνει υπόψιν του την θεωρία της «γενέσεως εκ των εναντίων». Το ισχυρότερο δημιουργείται από το ασθενέστερο, το βραδύτερο από το ταχύτερο, το χειρότερο από το καλύτερο, το δικαιότερο από το άδικο και αντίστροφα." (http://entertainment.in.gr/html/ent/871/ent.176871.asp)

Η κυρία εκπαιδευτικός θα αντιμετώπισε πρόβλημα, όταν οι μαθητές την ρώτησαν : Τί εκ των δύο προηγείται, το αυγό ή η κότα ; Μάλλον, δεν θα έδωσε απάντηση, αφού όπως φαίνεται απορρίπτει την αγιογραφική Διήγηση. Κατ΄ αυτή (Διήγηση) τα ζώα προηγήθηκαν. Το βιβλίο της θέτει το ερώτημα διαφορετικά : Τί εκ των δύο προηγείται, ο θάνατος ή η ζωή ; Κατά τα γραφόμενά της προηγείται ο θάνατος (το ισχυρότερο) και ακολουθεί η ζωή (το ασθενέστερο). Συνακόλουθα,  η αρχέγονη δύναμη του κακού προηγείται και ακολουθεί η μεταγενέστερη αδυναμία του καλού. Άρα, τιμή και δόξα στο αρχέγονο κακό, από το οποίο όλα προκύπτουν, όπως τα εκ μετεμψυχώσεως, μετεξελίξεως, μετενσαρκώσεως καλά, και θρήνος ανεκλάλητος για τα μαθητούδια που βγάζει.

Και το απαραίτητο υστερόγραφο
Κατά τους εισηγητές και ανακαινιστές της νέας φιλοσοφίας του 20 αιώνα και εφεξής, δηλαδή τους Φρόιντ και Λέβι Στρός, εκσυγχρονιστές αμφότεροι, τα άψυχα προηγούνται από τα έμψυχα. Έτσι, η Βιοηθική αντικαθιστά τη Θεολογία - υπάρχει πρόβλημα πάντως - και τα αδρανή στοιχεία της φύσης, η ορυκτολογία, επέχει θέση οντολογίας, για να χρησιμοποιήσουμε επιστημονικούς όρους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: