Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Οι δύο ραββίνοι

Δυο Εβραίοι ραββίνοι ανέλαβαν το ρόλο να μας διδάξουν τα δικά μας θρησκευτικά Γράμματα. Τους απασχολεί κι αυτούς το θέμα του αντίχριστου, ή δικού τους Μεσσία, που ακόμη δεν ήρθε. Εμείς τόσους αιώνες είμαστε σε λάθος δρόμο. Και γιατί όχι ; θα με ρωτήσετε, αφού, κατά δήλωση του οικουμενικού Βαρθολομαίου "οι κληροδοτήσαντες εις ημάς πατέρες την διάσπασιν, υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως". Σε λάθος δρόμο βρισκόμαστε εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια ! Ο Μεσσίας δεν ήρθε ακόμη !! Ιδού γιατί, κατά τους δυο ραββίνους.

«Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθει ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται» (Μτ. ε΄ 17)

«Εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν» ( Λκ. ιστ΄ 17)

Αυτά μας είπε ο ραββίνος Εφραΐμ Γιοχανάν, για να μας πληροφορήσει ότι ο Μεσσίας δεν έχει έρθει. Αλλά κάτι ξέχασε :
«ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.» (Ιν. α΄ 17). Ο νόμος του Μωϋσέως είναι η χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού. Το δέχονται αυτό ή δεν το δέχονται ; Το πιστεύουν ή δεν το πιστεύουν ;

Συνέχισε δε ο ραββίνος Γιοχανάν με τούτο : "Ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας θὰ φέρει τὰ πάντα καὶ ὅλους κάτω ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ τοῦ ἑνὸς καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ ὑψώσει τὸ Τορά". Εμείς, δηλαδή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε υποστείλει την Αγία Γραφή, διότι ο πραγματικός Μεσσίας δεν ήρθε ακόμη ! Μα τί λέει ο άνθρωπος ; Δέχεται τη Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) ή όχι ; Μετάφραση, σημειωτέον, που έκαναν δικοί τους άνθρωποι και όχι Έλληνες. Φαίνεται όμως ότι οι σημερινοί ραββίνοι είναι κάτι σαν τους δικούς μας μεταπατέρες. Βελτιώσεις, διορθώσεις, οι μεν, βελτιώσεις, διορθώσεις, οι δε, και δεν συμμαζευόμαστε.

Για να τελειώνουμε λοιπόν, Οι συζητήσεις αυτές μεταξύ ραββίνων είναι όπως οι διαχριστιανικοί διάλογοι μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών. Αποφεύγουν τα ουσιώδη και στριφογυρίζουν στα επουσιώδη με στόχο τον αποπροσανατολισμό του αναγνώστη ή ακροατή. Οι μεν ραββίνοι ασχολούνται με τον Μεσσία και τον Αντίχριστο, οι δε αιρετικοί - εν οις και οι Ορθόδοξοι - αφήνουν στην άκρη το Δόγμα της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Θα ήταν προτιμότερο, παρά να ακούμε τις φλυαρίες αυτές όπως και τις αδολεσχίες των διαχριστιανικών συμποσίων, να μας απαντήσουν αν οι πρώτοι πιστεύουν, ή όχι, στην εναθρώπηση του αγίου Θεού και οι δεύτεροι, όμοιοι των ραββίνων, αν πιστεύουν, ή όχι, στην εκ του Πατρός εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Τα παραπλανητικά, προς επιδείνωση της σύγχυσης, μας είναι γνωστά, δεν τα έχουμε ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: