Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Ιουλιανοί και Γρηγοριανοί

Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για όσους ακολούθησαν το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα : «Αυτοί οι καημένοι ξεκόπηκαν, κομματιάζονται και αλληλοαναθεματίζονται και αλληλοαφορίζονται και αλληλοκαθαιρούνται» για να καταλήξει με την έκφραση πόνου, γι αυτή τους την κατάντια : «Ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν, ως το Εκκλησίαν διαιρεθήναι», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. (1)

κυπριανός χ
- Ποιος διαίρεσε την Εκκλησία, οι Παπικοί ή οι Ορθόδοξοι ; Η απάντηση είναι οι παπικοί, επειδή πρόσθεσαν το φιλιόκβε (ex Patre Filioque procedit). Το θέμα ήταν δογματικό. Οι προτεστάντες ακολούθησαν.

Και ποιος διαίρεσε την Εκκλησία το 1924 ; Οι Γρηγοριανοί ή οι Ιουλιανοί ; Η απάντηση είναι οι Ιουλιανοί, επειδή δεν θιγόταν το Δόγμσ - βάσει του διορθωμένου Ιουλιανού - παρότι οι περισσότερες εορτές των διορθωτών χρονικά παραστράτησαν. Μία μόνο έμεινε στη θέση της εν τόπω, όχι όμως και εν χρόνω. Ακριβώς όπως με το φιλιόκβε. Ο τόπος παρέμεινε ίδιος, ο χρόνος μάκρυνε κατά μια λέξη, κάτι χιλιοστά του δευτερολέπτου, με την προσθήκη του ex Patre Filioque procedit, στη θέση του ex Patre procedit. Κατόπιν τα δευτερόλεπτα έγιναν λεπτά, τα λεπτά ώρες, οι ώρες ημέρες ... .

Θα παρατηρούσε κάποιος, μπορεί και ο π. Παΐσιος : "Ασήμαντο θεολογικό ζήτημα τα χιλιοστά του δευτερολέπτου". Σύμφωνοι, αλλά η Ιστορία έχει διαφορετική γνώμη συμπαρομαρτούσης και της σημερινής πραγματικότητος. Κατά τον αναφερθέντα γέροντα Παΐσιο, ο χώρος των προτεσταντών διευρύνθηκε, ήταν αναμενόμενο, συμπεριέλαβε συλλήβδην και τους "Ιουλιανούς".

Και κάτι ακόμη :
"Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐδήλωσε προσφάτως ὅτι ἀποτελεῖ καθῆκον καὶ ὑποχρέωσιν ἡ ἐπανένωσις τῶν Ἐκκλησιῶν" (2)

- "ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας" (1Ιν α΄8-9)

Έχω τη γνώμη ότι ο πατριαρχικός περίγυρος θα έχει έτοιμη την απάντηση. Ενδεχομένως να αναλάβει να μας την πει, ή να την ανακοινώσει σε κάποια Ημερίδα, ο π. Βασίλειος Παπαδάκης, ειδικός επί της συρραφής θεμάτων, που άπτονται της εκκλησιαστικής Ιστορίας και των ιερών Κανόνων. "Σήμερα ουδεμία αίρεση κηρύσσεται", μας είπε - πλην της ζηλωτικής συμπληρώνουμε - και μας εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους.

Και ποια θα είναι η απάντηση ; Ιδού : "ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν." Οπότε, ἀφοῦ ἔχομεν ἁμαρτίας, ἀς εἴπωμεν ἀκόμη μία, π.χ. ἀναγνώρισιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» τῶν ἑτεροδόξων και τον Πάπαν ὡς κανονικὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας· ἑαυτοὺς δέν πλανῶμεν· κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων καὶ ἡ ἀλήθεια ἔστιν ἐν ἡμῖν.

Καταλάβατε, τώρα, πόσο ικανοί διαστροφείς είναι οι πατριαρχικοί κύκλοι, προκειμένου να μην ομολογήσουν το αιρετικό και ολέθριο αλάθητο φιλιόκβε, άρα και αναμάρτητο, της παπωσύνης ;
"ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας". Αυτό δεν είναι απο εκείνα που λέγονται "ενεργεία λόγου".

(1) http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_5.htm
(2)  http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_68.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: