Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς:     Θαυμαστὸ Σημεῖο Μία Ἀπάντησις ἐξ Οὐρανοῦ σὲ κατάλληλη στιγμὴ   ΤΗΝ Δευτέρα, 18.11/1.12.2014, ἡ Σορὸς τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Κωνσταντίνου (Ἐσσένσκυ) τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ...

Σχόλιο

Αυτά τα θαύματα δεν τους ενθουσιάζουν. Είναι αντιαισθητικά, λένε. Θέλουν άλλα, χειροπιαστά όπως είναι τα ούφο, τα ΑΤΙΑ, τα νεφελίμ, τα ελοχίμ και ... τα σεφταλίμ - από το "σεφταλιές". Τί να τους πει κανείς ;
κχ

Δεν υπάρχουν σχόλια: