Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

1. Οι πεφωτισμένοι λάτρεις της προγονικής σοφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: