Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Η Εκκλησία του "ενός και η αλήθεια" κατά τους Πατέρες των Ορθοδόξων. Μέρος Πρώτο

Εκ μεταφοράς από το ιστολόγιο  Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή
 http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/11/blog-post_131.html

«Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία»
 

Στα θέματα της πίστεως και της αγιοπνευματικής εκκλησιαστικής διοργανώσεως ουδεμία αξία ή σημασία έχουν αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ή ακόμη και παμψηφία, εάν έρχωνται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη εφαρμογή η αρχή: «Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία».  

Με βάση την αρχή αυτή διασφαλίσθηκε η Ορθοδοξία δια μέσου των αιώνων και συνετρίβησαν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Αρκεί να θυμηθούμε τι συνέβη κατά την επί δεκαετίες κυριαρχία των Αρειανών κατά τον Δ’ αιώνα, ότε η πλειονοψηφία ή και η παμψηφία πολυαρίθμων Συνόδων, που αποδείχθηκαν ληστρικές ή ψευδοσύνοδοι, ετάχθησαν υπέρ της αιρέσεως του Αρείου και εναντίον της Ορθοδοξίας. 

Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν υπετάχθησαν στις αποφάσεις αυτές των ψευδοσυνόδων, αλλά όρθωσαν το ανάστημά τους επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι ίσως η συγκλονιστικώτερη περίπτωση στην εκκλησιαστική ιστορία, που επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι «Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Εάν ο Μέγας Αθανάσιος συνεμορφώνετο με την αρχή της πλειονοψηφίας και υπετάσσετο εις τις αντικανονικές και αντορθόδοξες αποφάσεις της, θα επρόδιδε την ιδιότητά του, ως αληθινού ορθοδόξου Ιεράρχου και Επισκόπου, που έχει σαν ύψιστη αποστολή την προάσπιση μέχρι θανάτου της εμπιστευθείσης σε κάθε αληθινό επίσκοπο Ιεράς Παρακαταθήκης, της αποκαλυφθείσης από τον Εσταυρωμένο Θεό της Αγάπης, Αληθείας και τότε αντί της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα εορτάζετο ο θρίαμβος της Αιρέσεως και στη θέση του Μεγάλου Αθανασίου θα δοξολογείτο ο Άρειος!

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία»":

Ειλικρινά, πιστεύω ότι ο Μέγας Αθανάσιος είναι ένας εκ των μεγαλυτέρων αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος εισήγαγε τον όρο "ομοούσιος", αν και ουδαμού ανευρίσκεται στην Αγία Γραφή, όπως τον κατηγορούσε ο Άρειος και οι Αρειανοί. Εκείνοι είχαν υπέρ αυτών το "εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος και μορφήν δούλου λαβών". Ήταν συνεπείς στο γράμμα, τους έλειπε όμως το άγιον Πνεύμα.

Αυτά τα ολίγα.

Το Δεύτερο Μέρος    http://kyprianoscy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_25.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: