Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Μια αφιέρωση και ένα ερώτημα
Δεν υπάρχουν σχόλια: